Strona Główna > Konferencje > Konferencje > Gottfried Wilhelm Leibniz. Poza czasem i przestrzenią > Program konferencji

Program konferencji

Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego
i
Redakcja Przeglądu Filozoficznego

z okazji trzechsetnej rocznicy śmierci Gottfrieda Wilhelma Leibniza
zapraszają na konferencję

Gottfried Wilhelm Leibniz
1646 – 1716
POZA CZASEM I PRZESTRZENIĄ

7 – 8 czerwca 2016
Uniwersytet Warszawski
Pałac Kazimierzowski, sala Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa

Organizatorzy: Jacek Hołówka i Bogdan Dziobkowski

GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ – program konferencji

Wtorek, 7 czerwca 2016 r.

08:45 – 09:00 Otwarcie konferencji przez Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UW – Krzysztofa KOSEŁĘ

09:00 – 09:30 Krystyna KRAUZE-BŁACHOWICZ (Uniwersytet Warszawski): Jeszcze raz o filozofii natury i pojęciu substancji u młodego Leibniza

09:30 – 10:00 Janusz KACZMAREK (Uniwersytet Łódzki): Atom ontologiczny: atom substancji

10:00 – 10:30 Bogusław PAŹ (Uniwersytet Wrocławski): Cogito i intencjonalność. Realistyczny wymiar epistemologii i monadologii Leibniza

10:30 – 11:00 Jacek HOŁÓWKA (Uniwersytet Warszawski): Konkurencyjne teorie monad

11:00 – 11:30 Marek ŁAGOSZ (Uniwersytet Wrocławski): Relacjonalizm w ontologii czasu: G.W. Leibniz, W. Ockham, Arystoteles

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Elżbieta JUNG (Uniwersytet Łódzki), Robert PODKOŃSKI (Uniwersytet Łódzki): Rachunek nieskończonościowy: R. Swineshead i G.W. Leibniz

12:30 – 13:00 Jan CZERNIAWSKI (Uniwersytet Jagielloński): Czasoprzestrzeń Leibniza w fizyce nierelatywistycznej i w teorii względności

13:00 – 13:30 Marek SZYDŁOWSKI (Uniwersytet Jagielloński), Paweł TAMBOR (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Relacjonizm i substancjalizm w kontekście teorii grawitacji i kosmologii

13:30 – 14:00 Piotr LEŚNIAK (Uniwersytet Opolski): Perspektywizm przyrodniczy Leibniza w świetle filozofii procesu Whiteheada

14:00 – 14:30 Monika MALMON (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Teoria reprezentacji G.W. Leibniza. Prawda

14:30 – 15:00 Michał PIEKARSKI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie):Reprezentowanie a wyrażanie. Leibniz a współczesny spór o reprezentacje

15:00 – 16:00 Przerwa na obiad

16:00 – 16:30 Jan WOLEŃSKI (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie): Status zasady racji dostatecznej

16:30 – 17:00 Anna WÓJTOWICZ (Uniwersytet Warszawski): Zasada racji dostatecznej i zasada racji niedostatecznej

17:00 – 17:30 Stanisław KRAJEWSKI (Uniwersytet Warszawski): Czy Gödel unicestwił marzenie Leibniza?

17:30 – 18:00 Julia JANKOWSKA (Uniwersytet Warszawski): Poglądy Gödla i Leibniza na temat czasu i przestrzeni z punktu widzenia ich teorii pojęć i matematyki

18:00 – 18:30 Mieczysław OMYŁA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie): Idea identyczności Leibniza i jej współczesne kontynuacje

18:30 – 19:30 Bogusław WOLNIEWICZ (Uniwersytet Warszawski): Melioryzm Leibniza

Środa, 8 czerwca 2016 r.

09:00 – 09:30 Mariusz GRYGIANIEC (Universität Augsburg, Niemcy): Leibnicjańskie inspiracje koncepcji tożsamości osobowej u R.M. Chisholma

09:30 – 10:00 Robert POCZOBUT (Uniwersytet w Białymstoku): Panpsychizm a teoria emergencji: Leibniz vs Popper

10:00 – 10:30 Łukasz KOWALIK (Uniwersytet Warszawski): Nieświadomość u Leibniza

10:30 – 11:00 Andrzej STĘPNIK (Warszawska Szkoła Reklamy): Leibniza pojęcie wiedzy wrodzonej w świetle sporu z Lockiem

11:00 – 11:30 Marek PIWOWARCZYK (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Funkcyjna interpretacja prawa serii a problem struktury podmiot-własności

11:30 – 12:00 Przerwa

12:00 – 12:30 Dariusz ŁUKASIEWICZ (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy): O niektórych ideach Leibniza we współczesnej analitycznej filozofii religii

12:30 – 13:00 Marek NOWAK (Uniwersytet Warszawski): Teodycea między Augustynem a Leibnizem

13:00 – 13:30 Witold GLINKOWSKI (Uniwersytet Łódzki):„Ekonomia zła” jako oś Leibnizjańskiej teodycei

13:30 – 14:00 Tadeusz SZNAJDERSKI (Uniwersytet Gdański): G.W. Leibniza racjonalna droga do Boga

14:00 – 14:30 Przemysław GUT (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Za co Leibniz skrytykował Kartezjański pogląd na wolną wolę?

14:30 – 15:00 Adrian KUŹNIAR (Uniwersytet Warszawski): W cieniu fatalizmu: wolność i odpowiedzialność w ramach systemu metafizycznego G.W. Leibniza

15:00 – 16:00 Przerwa na obiad

16:00 – 16:30 Zbigniew DROZDOWICZ (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu): Leibniz — filozof oświeceniowy czy pozaoświeceniowy?

16:30 – 17:00 Damian LESZCZYŃSKI (Uniwersytet Wrocławski): Leibniz, sen i kryterium realności

17:00 – 17:30 Paweł OKOŁOWSKI (Uniwersytet Warszawski): Jakich rządów Polacy potrzebują: Polska w świetle idei politycznych Leibniza

17:30 – 18:00 Paweł KAWALEC (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Czy kalendarze odebrały ludziom szczęście?

18:00 – 18:30 Joanna GĘGOTEK (Uniwersytet Warszawski): W czasie i przestrzeni. Główne idee geologii Leibniza

18:30 – 19:00 Marcin RYCHTER (Uniwersytet Warszawski): Liczbowe przyjemności — Leibniz o muzyce

19:00 – 19:30 Bogdan DZIOBKOWSKI (Uniwersytet Warszawski): Światy możliwe