Stypendium naukowe dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”

Procedura postępowania w przypadku pojawienia się objawów dających podejrzenie o zakażeniu COVID-19

26.09 RÓŻNORODNOŚĆ SPOŁECZNA A DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ

26.09 Let’s phi

Wykaz zajęć dydaktycznych prowadzonych w trybie stacjonarnym (w obiektach UW) na Wydziale Filozofii w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

12-18.07.2021 Philosophical foundations of interdisciplinary research

28.09 Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Moniki Woźniak