IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

 dr hab. - adiunkt.
 Anna Brożek

  SPECJALIZACJA:

  semiotyka logiczna, metodologia

E-mail: broscius@gmail.com

Strona indywidualna z materiałami dydaktycznymi:
http://www.anna.brozek.filozofia.uw.edu.pl/

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Semiotyki Logicznej

Zakres kompetencji:
Semiotyka logiczna, metodologia, ontologia, aksjologia, muzykologia

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

  • Ćwiczenia z semiotyki logicznej (IF, MISH – studia stacjonarne),
  • Wykład i ćwiczenia z semiotyki logicznej (IF – studia wieczorowe i zaoczne)
  • Ćwiczenia z logiki (Instytut Anglistyki, Wydział Polonistyki, Instytut Lingwistyki Stosowanej)
  • Wykład z logiki (Instytut Muzykologii)
  • Podstawy teorii pytań – wykład monograficzny (IF, zajęcia ogólnouniwersyteckie)
  • Recent Polish Philosophy: The Lvov-Warsaw School (PSE)

Tytuł pracy magisterskiej:
Symetria w muzyce (2003), Racjonalność dyskursu o muzyce (2004)

Tytuł pracy doktorskiej:
Logiczna analiza terminologii muzycznej (2006)

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:

I. Książki

2004   

1.      Symetria w muzyce – czyli o pierwiastku racjonalnym w komponowaniu dzieł muzycznych, Kraków – Tarnów 2004, OBI – Biblos, s: 148.  

2006   

2.      Principia musica. Logiczna analiza terminologii muzycznej, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 325.

2007   

3.      Wprowadzenie do metodologii dla studentów teorii muzyki i muzykologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 122.

4.      Pytania i odpowiedzi. Tło filozoficzne, teoria, zastosowania praktyczne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 310.

 

II. Artykuły

2005   

1.  Optimization of scientific terminology. [W:] Filozofia Nauki (numer specjalny): Anna Brożek, Jacek Juliusz Jadacki & Witold Strawiński [red.], Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University (2). Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s. 81-98.

2.  Profesor Jerzy Pelc o pojęciu kłamstwa. Ruch Filozoficzny tom LXII, nr 2, s. 241-258.

2006   

3.   Termin obserwacyjny a termin teoretyczny. [W:] Stanisław Wszołek & Robert Janusz [red.], Wyzwania racjonalności. Kraków, Wydawnictwo WAM, s. 202-225.

4.   [Z Jackiem Jadackim] "Analiza analizy", Studia Philosophiae Christianae r. XLII, nr 1, s. 37-54.

5.   [Z Jackiem Jadackim] "Rozmowa o sprawiedliwosci i miłosierdziu", Kwartalnik Filozoficzny t. XXXIII, z. 4, s. 277-292.

2007   

6.   “On diversity of musical objects”, [w:] A. Brożek (red.), Logic, Methodology and Philosophy of Science an Warsaw University (3), Warszawa, Wydawnictwo naukowe Semper, s. 14-27

7.   "Zys, kwadrat i Trygław, czyli o Jacka Jadackiego koncepcji funkcji semantycznych nazw", Filozofia Nauki r. XV, nr 1, s. 47-63.

8.   "O kategoriach i kategoryzacjach", Roczniki Filozoficzne KUL t. LV, s. 5-22.

9.   [Z Zuzanną Kasprzyk] "O performatywach i generowaniu", Filozofia Nauki r. XV, nr 2, s. 115-130.

10.   "Z dziejów erotetyki w Polsce w ostatnim stuleciu", [w:] S. Pieróg et al. [red.], Historia filozofii polskiej. Dokonania, poszukiwania, projekty, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.

 

Pełny spis publikacji znajduje się na stronie:
http://www.anna.brozek.filozofia.uw.edu.pl/Publikacje.htm