IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  Prof. UW dr hab.
  JANUSZ DOBIESZEWSKI

  SPECJALIZACJA:
  HISTORIA ROSYJSKIEJ MYŚLI FILOZ.,   SPOŁECZNEJ I RELIGIJNEJ
E-mail dobieszewski@uw.edu.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Filozofii Społecznej

Zakres kompetencji:
Filozofia rosyjska,
Filozofia historii,
Filozofia religii,
Filozofia polityki.

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Historia filozofii (Instytut Romanistyki, Instytut Socjologii, Instytut Historii).

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

 • Historia a religia. Z dziejów myśli rosyjskiej.
 • Włodzimierz Sołowjow - filozofia Bogoczłowieczeństwa
 • Rosyjskie poszukiwania filozoficzne
 • Seminarium licencjackie (studia zaoczne)
 • Rosyjska metafizyka XIX i XX wieku

Tytuł pracy doktorskiej:
"Rosja-Europa-rewolucja. Spór między słowianofilstwem a okcydentalizmem"

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej" (2003)

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:

Książki:

 1. Marksizm XX wieku. Antologia tekstów, t. 1-3, red. wraz z M. J. Siemkiem, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1990 (ss. t. 1 - 333; t. 2 - 348; t. 3 - 232).
 2. Historia filozofii. Wybór tekstów, red., Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, Warszawa 1995 (s. 224).
 3. Wokół słowianofilstwa. Almanach myśli rosyjskiej, red., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998 (s. 153).
 4. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Almanach myśli rosyjskiej, red., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000 (s. 200).
 5. Wokół Leontjewa i Bierdiajewa. Almanach myśli rosyjskiej, red., Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2001 (s. 288).
 6. Włodzimierz Sołowjow. Studium osobowości filozoficznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2003.
Artykuły:
 1. Warianty rewolucyjnego narodnictwa, "Człowiek i światopogląd", N. 8-9, 1979 (ss. 130-144).
 2. Wstęp (Źródła i perspektywy idei dialogiki), w: W. Bibler, Myślenie jako dialog, przeł. J. Dobieszewski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982 (ss. 5-21).
 3. Olśnienie i medytacja. O filozofii Kartezjusza, "Człowiek i światopogląd", N. 10, 1984 (ss. 111-127).
 4. Wątki nietzscheańskie w myśli rosyjskiej i radzieckiej, "Colloquia Communia", N. 3-6, 1985 (ss. 77-97).
 5. Filozofia społeczna Piotra Czaadajewa, "Studia filozoficzne", N. 7, 1986 (ss. 17-33).
 6. Przeciwieństwo między Rosją a Europą jako teoria, "Studia filozoficzne", N. 8, 1986 (ss. 21-39).
 7. Iwan Kiriejewski. Kształtowanie się myśli słowianofilskiej, "Studia filozoficzne", N.10, 1987 (ss. 11-44).
 8. Epikur czyli sztuka korzystania z przyjemności, "Edukacja filozoficzna", N. 2, 1987 (ss. 189-198).
 9. O marksizmie Karla Korscha, w: Marksizm w kulturze filozoficznej XX wieku, red. M. J. Siemek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988 (ss. 258-284).
 10. Marksizm a narodnictwo rosyjskie, w: Marksizm po Marksie, red. W. Mackiewicz, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1988 (ss. 62-78).
 11. Michaił Bakunin - teoria rewolucyjna jako filozofia negacji, "Edukacja filozoficzna", N. 8, 1989 (ss. 109-127).
 12. Włodzimierz Sołowjow i jego "Wykłady o bogoczłowieczeństwie", "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Studia Rosjoznawcze", III, Toruń 1996. (ss. 123-127).
 13. Kwestia narodowa w klasycznym słowianofilstwie, w: Idea narodu i państwa w kulturze narodów słowiańskich, red. T. Chrobak, Z. Stachowski, Warszawa 1997 (ss. 63-77).
 14. O pocieszeniu, jakie niesie "Horror metaphysicus" Leszka Kołakowskiego, "Sztuka i Filozofia", N. 14, 1997 (ss. 60-91).
 15. Słowianofilstwo Konstantina Aksakowa, w: Rosja XIX i XX wieku. Studia i szkice, red. J. Sobczak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Olsztyn 1998 (ss. 35-57).
 16. Klasyczna wersja sporu między słowianofilstwem a okcydentalizmem, w: Wokół słowianofilstwa. Almanach myśli rosyjskiej, red. J. Dobieszewski, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998 (ss. 9-28).
 17. "Zewnętrzność" w rosyjskiej filozofii historii, w: Wokół słowianofilstwa. Almanach myśli rosyjskiej, red. J. Dobieszewski, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998 (ss. 41-60).
 18. Rosyjskie syntezy rosyjskiej świadomości, "Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej", N. 43, 1998 (ss.121-139).
 19. Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 1-5, red. A. Lazari, Wydawnictwo Semper, Warszawa - Łódź 1999-2003, konsultacja naukowa i hasła.
 20. Filozoficzność emigracji, w: "Studia Rossica", VII, W kraju i na obczyźnie. Literatura rosyjska XX wieku, red. W. Skrunda, Warszawa 1999 (ss. 27-39).
 21. Wizja teokratycznej integracji Europy w "La Russie et l'Eglise Universelle" Włodzimierza Sołowjowa, w: Koncepcje integracyjne w myśli narodów słowiańskich, red. Z. Stachowski, Warszawa 1999 (ss. 101-124).
 22. Fiodor Dostojewski. Kilka uwag, w: Wokół Tołstoja i Dostojewskiego. Almanach myśli rosyjskiej, red. J. Dobieszewski, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000, (s. 41-57).
 23. Rosyjskie "zrywy okcydentalizacji", "Eastern Review. Biuletyn Informacyjny Katedry Badań Wschodu", t. 4, Polska diaspora na Wschodzie, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2000, (s. 383-393).
 24. Chrześcijaństwo w filozofii historii Aleksieja Chomiakowa, "Musica Antiqua Europae Orientalis XII. Acta Slavica", Bydgoszcz 2000, (s. 77-86).
 25. Puszkin oczami Włodzimierza Sołowjowa, w: "Studia Rossica", XI, Puszkiniana - literatura rosyjska dawna i nowa, red. W. Skrunda i W. Zamrzer, Warszawa 2000 (47-54).
 26. Aleksander Hercen - filozofia czynu, filozofia osobowości, w: Wokół Leontjewa i Bierdiajewa. Almanach myśli rosyjskiej, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, red. J. Dobieszewski, Warszawa 2001 (ss. 9-36).
 27. Sofiologia Włodzimierza Sołowjowa, w: Niemarksistowska filozofia rosyjska. Antologia tekstów filozoficznych, cz. I, red. L. Kiejzik, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2001 (ss. 95-98).
 28. Współczesny stan filozofii w Rosji, "Odra", N. 12, 2001 (ss. 38-41).
 29. U początków idei bogoczłowieczeństwa w filozofii Włodzimierza Sołowjowa, w: W kręgu idei Włodzimierza Sołowjowa, red. W. Rydzewski, W. Kita, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 (ss. 13-23).
 30. Petr Chaadaev and the Rise of Modern Russian Philosophy, "Studies in East European Thought", nr 54, 2002 (ss. 25-46).
 31. Byt i сущее w filozofii Włodzimierza Sołowjowa, "Przegląd filozoficzno-literacki", N. 2, 2002 (ss. 89-117).
 32. Vladimir Solovyov: The Philosophy of Godmanhood, "Organon" 31, 2002.
 33. Michaiła Bachtina filozofia karnawału, "Musica Antiqua Europae Orientalis XIII. Acta Slavica", Bydgoszcz 2003.