IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr - adiunkt
  JOANNA GĘGOTEK

  SPECJALIZACJA:
  FILOZOFIA NAUKI

E-mail: j.gegotek@uw.edu.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Epistemologii

Zakres kompetencji:
filozofia nauki, epistemologia.

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Filozofia nauki - ćwiczenia, Instytut Filozofii UW
 • Epistemologia - ćwiczenia, Instytut Filozofii UW
 • Historia Filozofii - wykład, Instytut Etnologii UW
 • Historia Filozofii - konwersatorium, Katedra Filologii Białoruskiej UW
 • Historia Filozofii - ćwiczenia, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Wydział Pedagogiczny UW
 • Filozofia - wykład i ćwiczenia, Wydział Pedagogiczny UW

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata: -

Tytuł pracy doktorskiej:
"Idee metafizyczne w nauce. Uniformitaryzm Charlesa Lyella (1797-1875)" (2007)

Publikacje:

 • Metafizyka a rozwój nauki. Stanowisko krytycznego racjonalizmu, "Przegl±d Filozoficzny - Nowa Seria" rok 1999, R. VIII, Nr 3 (31), s. 95-107.
 • Wątki korpuskularystyczne w Siris, (posłowie) w: George Berkeley, Siris. Fragmenty, red. A. Bednarczyk, WFiS UW, Warszawa 2001, s. 52-59.
 • Metafizyka obecna w nauce, rec.: T. Grabińska, Od nauki do metafizyki, "Przegl±d Filozoficzny - Nowa Seria", rok 2001, R. X, Nr 3 (39), s. 349-355.
 • Peter R. Anstey, The Philosophy of Robert Boyle, (rec.), "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", rok 2002, R. XLVII, Nr 2, s, 193-201.
 • Metafizyczne presupozycje pytań naukowych. Koncepcje Collingwooda i Agassiego, w: W. Krajewski, W. Strawiński (red.), Odkrycie naukowe i inne zagadnienia współczesnej filozofii nauki. Pamięci Elżbiety Pietruskiej-Madej i Jana Żytkowa, Wydawnictwo Naukowe "Semper", Warszawa 2003, s. 189-196.
 • Diane Davis Villemaire, E.A. Burtt, Historian and Philosopher. A study of the author of The Metaphysical Foundations of Modern Physical Science, (rec.) "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki", rok 2003, R. XLVIII, Nr 3-4, s. 209-215.
 • Geologiczne idee Charlesa Lyella i ich Ľródła, "Filozofia Nauki", rok 2005, R. XIII, Nr 3 (51), s. 15-37.
 • Metodologiczne korzenie metafizycznych założeń (w druku).
 • Martin J.S. Rudwick, Bursting the Limits of Time, (rec.), (w druku).