IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  dr - adiunkt
  JOANNA GOLIŃSKA-PILAREK

  SPECJALIZACJA:

  LOGIKA

e-mail: j.golinska@uw.edu.pl

Strona www: http://joannagolinska.com/index.html

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Logiki

Zakres kompetencji:
Logika, teoria modeli

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Logika dla studentów Instytutu Polityki Społecznej (wykład, ćwiczenia)
 • Logika dla studentów Wydziału Zarządzania (wykład)
 • Logika dla studentów Instytutu Etnologii I Antropologii Kulturowej (wykład)

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

 • Logika modalna

Tytuł pracy magisterskiej:
"Problem spektrum dla języków z kwantyfikatorami Henkina" (1999); promotor dr hab. Marcin Mostowski

Tytuł pracy doktorskiej:
"Rozszerzenia logiki niefregowskiej, ich syntaktyczne i teoriomodelowe własności oraz filozoficzne interpretacje" (2004); promotor prof. dr hab. Mieczysław Omyła

PUBLIKACJE:

1. Książki

Dual Tableaux: Foundations, Methodology, Case Studies (wspólnie z E. Orłowską); w przygotowaniu

2. Artykuły (wybrane)

2009

Relational approach for a logic for order of magnitude qualitative reasoning with negligibility, non-closeness and distance, Logic Journal of IGPL 17/4 (2009), 375-394 (wspólnie z Emilio Munoz-Velasco)

Dual tableau for a multimodal logic for order of magnitude qualitative reasoning with bidirectional negligibility, International Journal of Computer Mathematics 86 (10/11) (2009), 1707-1718 (wspólnie z Emilio Munoz-Velasco)

A New Decision Procedure for Modal Logic K, w: Proceedings of the 2009 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, Vol. II, 537-548, (ISBN 978-84-612-9727-6) (wspólnie z Emilio Munoz-Velasco, Angel Mora Bonilla)

RePMLK : A Relational Prover for Modal Logic K, w: Proceedings of the 2009 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, Vol. III, 743-754, (ISBN 978-84-612-9727-6) (wspólnie z Angel Mora Bonilla, Emilio Munoz-Velasco)

2008

An ATP of a Relational Proof System for Order of Magnitude Reasoning with Negligibility, Non-Closeness and Distance, w: T.-B. Ho, Z.-H. Zhou (Eds.), PRICAI 2008, Lecture Notes in Artificial Intelligence 5351 (2008), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 128-139 (wspólnie z Angel Mora Bonilla, Emilio Munoz-Velasco)

Logics of similarity and their dual Tableaux. A Survey, w: G. Della Riccia, D. Dubois, R. Kruse, and H-J. Lenz (eds), Preferences and Similarities, CISM Courses and Lectures, vol. 504, SpringerWienNewYork (2008), 129-159 (wspólnie z Ewą Orłowską)

Dual Tableau for a multimodal logic for order of magnitude qualitative reasoning with bidirectional negligibility, w: Proceedings of the 2008 International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, 291-305 (ISBN 978-84-612-1982-7) (wspólnie z Emilio Munoz-Velasco)

2007

Rasiowa-Sikorski proof system for the non-Fregean sentential logic SCI, Journal of Applied Non-classical Logics, Volume 17, No. 4 (2007), 511-519

Relational Reasoning in Formal Concept Analysis, w: Proceedings of the 2007 IEEE International Conference on Fuzzy Systems, London, (2007), 1048-1053 (wspólnie z E. Orłowską)

Tableaux and Dual Tableaux: Transformation of Proofs, Studia Logica 85 (2007), 291 - 310 (wspólnie z E. Orłowską)

2006

Relational logics and their applications, w: H. de Swart, E. Orłowska, M. Roubens and G. Schmidt, Theory and Applications of Relational Structures as Knowledge Instruments II, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), Nr.4342, Springer, Heidelberg (2006), 125-161 (wspólnie z E. Orłowską)

Relational proof systems for spatial reasoning, Journal of Applied Non-Classical Logics Vol. 16 (2006), No. 3-4, 409-431 (wspólnie z E. Orłowską)

Relational dual tableaux for interval temporal logics, Journal of Applied Non-Classical Logics Vol. 16 (2006), No. 3-4, 251-277 (wspólnie z E. Orłowską i D. Bresolin)

Number of non-Fregean sentential logics that have adequate models, Mathematical Logic Quarterly 52, No. 5 (2006), 439 - 443

2005

Number of Extensions of Non-Fregean Logics, Journal of Philosophical Logic (2005) 34, Kluwer Academic Publishers (2005), 193-206 (wspólnie z T. Huuskonen)

2003

Spectra of formulae with Henkin quantifiers, w: Philosophical Dimensions of Logic and Science, A. Rojszczak, J. Cachro, G. Kurczewski (eds), Kluwer Academic Publishers (2003), 29-45 (wspólnie z K. Zdanowskim)

3. Inne

 1. Hasła do elektronicznego Handbook of tools for non-classical logics
 2. Matematyka według Gödla, Forum Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki, Nr 3/2000
 3. Wybryki formalnej logiki, Etyka 1999, Nr 32, (recenzja książki T. Hołówki, Błędy. Spory. Argumenty)
 4. Gra i konfrontowanie, Etyka 1998, Nr 31, (recenzja książki R. Rorty'ego, Konsekwencje pragmatyzmu) (wspólnie z B. Przybył)

Udział w międzynarodowych projektach badawczych

 • 2008/2009 - projekt badawczy Logics, Deduction and Programming for Intelligent Systems finansowany przez Hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Technologii (nr TIN2006-15455-C03-01)
 • 2004/2007 - projekt badawczy INTAS 'Algebraic and Deduction Methods in Non-Classical Logics and their Applications to Computer Science', członek grupy polskiej
 • 2004/2005 - projekt badawczy COST Action No 274 'Relational Structures as Knowledge Instruments', badania w ramach grupy roboczej WG1 'Logical and Algebraic Foundations of Real World Relations', członek grupy polskiej
 • 2004/2005 oraz 2006/2007 - projekt współpracy dwustronnej z Republiką Południowej Afryki, University of Witwatersrand i Rand Afrikaans University, 'Logical and Algebraic Methods in Formal Information Systems'

Stypendia i nagrody:

 • 2007, 2008 - stypendium dla młodych naukowców w ramach programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • 2003 - stypendium dla młodych naukowców w ramach konkursu tygodnika Polityka - 'Zostańcie z nami 2003'
 • 2001-2002 - stypendium naukowe Fińskiej Akademii Nauk w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Helsińskiego (Finlandia)