IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  dr - adiunkt.
  JUSTYNA ANNA GRUDZIŃSKA

  SPECJALIZACJA:

  Filozofia języka, semantyka, pragmatyka, wczesna filozofia analityczna

E-mail: j.grudzinska@uw.edu.pl

Strona indywidualna:
http://www.linkedin.com/in/jgrudzinska

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Filozofii Analitycznej

Zakres kompetencji:
Filozofia języka, semantyka, pragmatyka, wczesna filozofia analityczna

Prowadzone zajęcia kursowe:

 

·         filozofia analityczna dla studentów Instytutu Filozofii (ćwiczenia);

·         filozofia dla studentów Instytutu Anglistyki (konwersatorium - po angielsku);

·         logika dla studentów Ośrodka Studiów Amerykańskich (wykład - po angielsku).

 

Wykształcenie:

 

Tytuł pracy doktorskiej: Semantyka nazw jednostkowych (2006).

 

Tytuł pracy magisterskiej: Znaczenie zdań z nazwami pustymi (2001).

 

Ważniejsze prace z dorobku naukowego:

 

Książki:

 

       1. Semantyka nazw jednostkowych, Wydawnictwo Naukowe Semper, 2007 (s: 154).

 

Artykuły:

 

1.     „Znaczenie zdań z wieloma kwantyfikatorami”, Filozofia Nauki 3-4 /2008, 39-53.

2.     „Quine o metareprezentacjach językowych”, Przegląd Filozoficzny 4/2008, 267-281.

3.     „Intuitions and Semantic Theory”, Logic, Methodology and Philosophy of Science 4/2008, 37-44.

4.     „Czy imiona własne są wyjątkowe?”, Przegląd Filozoficzny 4/2006, s. 169-180.

5.     „O roli intuicji językowych w sporze Russella i Strawsona”, Przegląd Filozoficzny 4/2003, s. 109-123.

6.     „Intensjonalizm a ekstensjonalizm. Porównanie dwóch programów semantycznych, Przegląd Filozoficzny 1/2003, s. 163-180.

7.     „Problemy oznaczania w kontekstach epistemicznych”, Przegląd Filozoficzny 1/2003, s. 143-161.

8.     „Znaczenie zdań z nazwami pustymi”, Przegląd Filozoficzny 2/2002, s. 223-241.

 

Przekłady:

 

       1. Alexius Meinong, Supozycje (Ueber Annahmen), Wydawnictwo Adam Marszalek, 2004 (s: 321).

 

Członkowstwo:

 

       Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Semiotycznego.

       Członek redakcji Przeglądu Filozoficznego.

       Członek Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk.

       Członek Ośrodka Badań Filozoficznych.