IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  prof. nadzw. dr hab.
  TERESA HOŁÓWKA

  SPECJALIZACJA:
  TEORIA ARGUMENTACJI, BŁĘDY  LOGICZNE
Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Logiki

Zakres kompetencji:

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

  • Wykłady i ćwiczenia z logiki dla studentów I roku filozofii,
  • Wykłady i ćwiczenia z logiki z elementami metodologii dla studentów I roku socjologii.

Tytuł pracy doktorskiej:
"O relacji podmiotowo-orzeczeniowej"

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Myślenie potoczne: heterogeniczność zdrowego rozsądku"

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:
Książki:

  • "Nikt nie rodzi się kobietą", wybór, wstęp i przekład, Czytelnik 1982
  • "Myślenie potoczne", PIW 1986,
  • "Błędy, spory, argumenty", 1999.
Artykuły:
  • "On conventionality of signs", Semiotica 1981, 1-2,
  • "Źródła błędów logicznych", Prakseologia 1993, 3-4,
  • "Zasady racjonalnej dyskusji", w: "Etyka międzyludzkiej komunikacji", Semper 1993.