IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr - adiunkt
  ALEKSANDRA HORECKA

  SPECJALIZACJA:
  SEMIOTYKA LOGICZNA
e-mail: aleksandra@horecki.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Semiotyki Logicznej

Zakres kompetencji:
Semiotyka Logiczna,
Estetyka Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

  • Semiotyka logiczna dla studentów Instytutu Filozofii i Kolegium MISH (ćwiczenia)
  • logika (dla studentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Instytutu Anglistyki oraz Wydziału Polonistyki (ćwiczenia))

Tytuł pracy doktorskiej:
System pojęciowy estetyki w Szkole Lwowsko-Warszawskiej (Uniwersytet Warszawski 2004)

Publikacje (artykuły):

  1. „Przedmiot estetyki, jej zadania, metoda i miejsce pośród nauk w Szkole Lwowsko-Warszawskiej” (w druku).
  2. „Nazwy puste u Tadeusza Kotarbińskiego”, Filozofia Nauki, Rok XV, 2007, Nr 1(57), s. 65-88.
  3. „Kłopoty ze znakami ikonicznymi (obrazami)” [w:] W. Strawiński, M. Grygianiec, A. Brożek [red.] Myśli o języku, nauce i wartościach. Księga ofiarowana Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006, s. 142-149.
  4. „Średniowieczne herezje”, [w:] A. Jedynak [red.], Zaproszenie do filozofii, Wydawnictwo SWPS Academica, Warszawa 2004, s. 75-88.
  5. „Trudności z pytaniami. Na marginesie Essentiale Fragen Romana Ingardena” [razem z J.J. Jadackim], Kwartalnik Filozoficzny, tom XXXII, zeszyt 3/2004 (wystąpienie na konferencji w Toruniu „Filozofia siedemdziesiąt lat po Das literarische Kunstwerk Romana Ingardena” (17-18 kwietnia 1999 roku)), s. 93 – 106.