IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  prof. zw. dr hab.
  JACEK JULIUSZ JADACKI

  SPECJALIZACJA:
  SEMIOTYKA LOGICZNA, ONTOLOGIA, METODOLOGIA,
  HISTORIA FILOZOFII POLSKIEJ (ze szczególnym uwzględnieniem
  Szkoły Lwowsko-Warszawskiej)
Ur. 11.09.1946, Puchaczów k. Lublina
Adres elektroniczny: jjadacki@gmail.com
Adres strony WWW: www.jadacki.eu

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Semiotyki Logicznej (kierownik)

Zakres kompetencji:
Szkoła Lwowsko-Warszawska

Zajęcia prowadzone w ostatnich latach:
wykłady z semiotyki logicznej, wykłady z ontologii, wykłady z logiki, seminarium Ontologia, semiotyka, aksjologia

Tytuł pracy magisterskiej:
Stanisław Leopold Szpinalski i jego niektóre nagrania płytowe [1969]; Filozofia kultury Leona Chwistka [1971]

Tytuł pracy doktorskiej:
O granicach poznania. Spór Romana Ingardena z Edmundem Husserlem [1976]

Tytuł pracy habilitacyjnej:
Filozoficzne podstawy semiotyki [1989]

PUBLIKACJE

(1) Książki

[1985] 1. Spór o granice poznania. Prolegomena do epistemologii. Warszawa, PWN, s: 220.

[1987] 2. Semiotyka Szkoły Lwowsko-Warszawskiej - główne pojęcia. [W:] Michał Hempoliński [red.], Polska filozofia analityczna. Wrocław, Ossolineum, s. 131-218.

[1989] 3. O rozumieniu. Z filozoficznych podstaw semiotyki. Warszawa, Wydawnictwa UW, s: 196.

[1993] 4. [Ze Zdzisławem Augustynkiem] Possible ontologies. [Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences nad the Humanities. Vol. 29.] Amsterdam-Atlanta, Rodopi, s: 194.

[1994] 5. Sławni Wilnianie. Filozofowie. Wilno, Wydawnictwo Polskie, s: 202 [+ il.].

[1996] 6. Metafizyka i semiotyka. Studia prototeoretyczne. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 312.

[1998] 7. Orientacje i doktryny filozoficzne. Z dziejów myśli polskiej. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 460 [+ il.].

[2003] 8. Aksjologia i semiotyka. Analizy i polemiki. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 264. 9. From the viewpoint of the Lvov-Warsaw School. [Poznań Studies of the Philosophy of the Sciences and the Humanities. Vol. 78.] Amsterdam-Atlanta, Rodopi, s: 278.

[2009] 10. Polish analytical philosophy. Studies on its heritage. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 384 [+ il.].

(2) Podręczniki

[1972] 1. Wybrane zagadnienia interpretacji w grze fortepianowej wedlug Joan Last Interpretation for the piano student. [W:] Z zagadnień nauczania gry na fortepianie, Warszawa, COPSA, s. 55-143.

[1982] 2. Propedeutyka filozofii (materiały pomocnicze). Zeszyt 1-2. Warszawa, WSiP, s: 352 + 288.

[1994] 3. Jak studiować filozofię. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 128. Wyd. 2, zmienione i uzupełnione, Warszawa 1996, Wydawnictwo WFiS UW, s: 164. Wyd. 2, dodruk, Warszawa 1997, Wydawnictwo WFiS UW, s: 164.

[1998] 4. Spór o granice istnienia. Warszawa, Wydawnictwo WFiS UW, s: 180.

[2001] 5. Spór o granice języka. Elementy semiotyki logicznej i metodologii. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 332 [+ il.]. Wyd. 2, poprawione, Warszawa 2002, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 332 [+ il.].

[2003] 6. Człowiek i jego świat. Propedeutyka filozofii. Warszawa, Wydawnictwo SWPS Academica, s: 224. Wyd. 2, poprawione i skrócone, Warszawa 2007, Wydawnictwo SWPS Academica, s: 106.

[2004] 7. Elementy semiotyki logicznej i metodologii w zadaniach. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Semper, s: 160.