IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr hab. - adiunkt
  WŁODZIMIERZ LORENC

  SPECJALIZACJA:
  FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA
  (GŁÓWNIE NIEMIECKOJĘZYCZNA)
Nazwa Zakładu:
Zakład Historii Filozofii Współczesnej

Zakres kompetencji:
Fenomenologia,
Hermeneutyka,
Klasyczna filozofia niemiecka,
Postmodernizm,
Problematyka humanizmu.

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

  • Historia filozofii nieanalitycznej (ćwiczenia i wykłady)
  • Historia filozofii (wykłady)
  • Historia filozofii współczesnej (wykłady)

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

  • Współczesne filozoficzne koncepcje człowieka (seminarium)
  • Hegel i Derrida. Dwie koncepcje filozofii radykalnej (wykład)
  • Współczesna filozofia hermeneutyczna

Tytuł pracy doktorskiej:
"Ontologia i historia. Marksizm György Lukácsa"

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Hegel i Derrida. Dwie koncepcje filozofii radykalnej"

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:
Książki:

  • "Spór o naturę filozofii a uniwersalizm. Od Kanta do Marksa.", Warszawa 1991 (209 stron)
  • "Hegel i Derrida. Dwie koncepcje filozofii radykalnej" Warszawa 1994 (303 strony),
  • "W poszukiwaniu filozofii humanistycznej. Heidegger, Levinas, Foucault, Rorty, Gadamer"