IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  doktor - st. wykładowca
  JERZY ŁOZIŃSKI

  SPECJALIZACJA:
  FILOZOFIA XIX I XX WIEKU
Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Filozofii Społecznej

Zakres kompetencji:
Filozofia kontynentalna

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:
"Historia filozofii a historia kultury Zachodu" na wydziale Psychologii UW (wykład i ćwiczenia)

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

  • Czytanie "Fenomenologii ducha",
  • Czytanie "Bycia i czasu".

Tytuł pracy doktorskiej:
"Filozofia Edmunda Husserla"