IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr hab. - adiunkt
  PAWEŁ ŁUKÓW

  SPECJALIZACJA:
  KANT, WSPÓŁCZESNE ETYKI KANTOWSKIE
Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Etyki

Zakres kompetencji:
Etyka,
Racjonalność,
Sprawiedliwość,
Polityka.

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

  • Etyka (ćwiczenia).

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

  • Etyka Imannuela Kanta (seminarium),
  • Konstruktywizm kantowski w etyce (wykład monograficzny).

Tytuł pracy doktorskiej:
"Prawomocność normatywna rozumu praktycznego w filozofii moralnej Kanta"

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:
Książki:

  • "Wolność i autorytet rozumu", Warszawa 1987.