IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr hab. - adiunkt
  JACEK MIGASIŃSKI

  SPECJALIZACJA:
  FILOZOFIA FRANCUSKA
Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Historii Filozofii Nowożytnej (kierownik)

Zakres kompetencji:
Współczesna filozofia francuska,
Filozofia nowożytna.

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Historia filozofii nowożytnej (wykład),
 • Historia filozofii nowożytnej (ćwiczenia).

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

 • Levinas i inni
 • Współczesna francuska filozofia kultury (seminarium),
 • Czytanie "Słów i rzeczy" M. Foucaulta (seminarium),
 • Translatorium filozoficzne z jęz. francuskiego

Tytuł pracy doktorskiej:
U podstaw spirytualistycznej ontologii Louisa Lavelle'a [1978]

Tytuł pracy habilitacyjnej:
W stronę metafizyki [1997]

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:
Książki:

 • "Maurice Merleau-Ponty" (monografia i wybór tekstów), WP 1995
 • "W stronę metafizyki. Nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku", FNP, 1997.
Artykuły:
 • "Historyczność. Filozoficzny kontekst pojęcia", "A.H.F. i M.S.", t. 35/1987,
 • "E. Levinasa droga do metafizyki", Przegląd Filozoficzny, nr 2 i 3/1994
 • "Powrót podmiotu?", Przegląd Filozoficzny, nr 2/1999