IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  dr hab. Profesor nadzwyczajny UW
  MARCIN MOSTOWSKI

  SPECJALIZACJA:

  LOGIKA

E-mail m.mostowski@uw.edu.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Logiki

Zakres kompetencji:
Logika matematyczna, teoria modeli skończonych, filozofia matematyki, filozofia języka, logiczna teoria języka naturalnego

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Logika II

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

 • Wprowadzenie do teorii rekursji i złożoności obliczeniowej
 • Teoria modeli
 • Teoria modeli skończonych
 • Wstęp do lingwistyki matematycznej dla humanistów
 • Kwantyfikatory w języku naturalnym
 • Teoria dowodu
 • Tytuł pracy doktorskiej:
  "O statusie praw logiki" (1985)

  Tytuł pracy habilitacyjnej:
  "Systemy dowodzenia i niestandardowe semantyki dla języków z kwantyfikatorami rozgałęzionymi" (1995)

  Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:

  1. Relational Semantics for Branched Quantifiers, in Mathematical Logic and its Applications (ed. D. G. Skordev), Plenum Press 1987, str. 315-322;
  2. Pure logic with branched quantifiers, in Zeitschrift für Mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik 35(1989), str. 45-48;
  3. Branched Quantifiers, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, 1991;
  4. Arithmetic with the Henkin quantifier and its generalizations, in Seminaire du Laboratoire Logique, Algorithmique et Informatique Clermontois, (ed. F. Gaillard und D. Richard) Volume II(1989 - 1990)} 1991, str. 1-25;
  5. Decidability problems in language with Henkin quantifiers (wspólnie z M. Krynicki), Annals of Pure and Applied Logic 58(1992), str. 149 -172;
  6. An Introduction to Elementary Logic of Quantifiers (computer aided course), Foundation Philippe le Hodey 1993;
  7. Kwantyfikatory rozgałęzione a problem formy logicznej, in Nauka a język (ed. M. Omyła), Wydawnictwa Wydziału Filozofii i Socjologii 1994, str. 201 - 242;
  8. Henkin Quantifiers (with M. Krynicki), in Quantifiers: Logics, Models and Computations, vol. 1 (ed. M. Krynicki, M. Mostowski, L. W. Sczerba), Kluwer Ac. Pub. 1995, str. 193 - 262;
  9. Quantifiers, Some Problems and Ideas (with M. Krynicki), in Quantifiers: Logics, Models and Computations, vol. 1 (ed. M. Krynicki, M. Mostowski, L. W. Sczerba), Kluwer Ac. Pub. 1995, str. 1 - 19;
  10. Quantifiers Definable by Second Order Means, in Quantifiers: Logics, Models and Computations, vol. 2 (ed. M. Krynicki, M. Mostowski, L. W. Sczerba), Kluwer Ac. Pub. 1995, str. 181 - 214.
  11. Computational Semanics for Monadic Quantifiers, w Journal of Applied Non-Classical Logics, Vol. 8, no 1-2/1998, str. 107-121;
  12. Ambiguous Quantifiers (wspólnie z M. Krynickim), w Logic at Work: essays dedicated to the memory of Helena Rasiowa, (wyd. E. Orłowska), Physica-Verlag 1999, str. 547-565;
  13. On representing concepts in finite models, Mathematical Logic Quarterly 47(2001) str. 513-523;
  14. O falsyfikacjonistycznym modelu systemu moralnego (wspólnie z M. Olech), TADEUSZ CZEŻOWSKI (1889-1981) Dziedzictwo idei: logika-filozofia-etyka (red. W. Tyburski i R. Wiśniewski), Wydawnictwa Uniwersytetu Toruńskiego, Toruń 2002, str. 183-195;
  15. On representing semantics in finite models, Philosophical Dimensions of Logic and Science (red. Rojszczak, A., Cachro, J., Kurczewski G.), Kluwer Ac. Pub., 2003, str. 15-28;
  16. Arithmetic of divisibility in finite models (wspólnie z A. Wasilewską), Mathematical Logic Quarterly 50(2004) str. 169-174;
  17. Computational complexity of some natural language construction (wspólnie z D. Wojtyniak), Annals of Pure and Applied Logic, 127(2004) str. 219-227;
  18. Degrees of some logics with Henkin quantifiers in poor vocabularies (wspólnie z K. Zdanowski), CiE 2005, LNCS 3526, 43(2004) str. 691-702;
  19. FM-representability and beyond (wspólnie z K. Zdanowski), Archive for Mathematical Logic (eds S. B. Cooper, B. Loewe, and L. Torenvliet ), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, str. 358-367;
  20. Potential infinity and the Church Thesis, CiE 2005 abstracts (eds S. B. Cooper, B. Loewe, and L. Torenvliet ), ILLC Publications X-2005-01, str. 158-165;
  21. Coprimality in finite models (wspólnie z K. Zdanowski), CSL 2005, LNCS 3634 (ed. L. Ong), Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, str. 263-275;
  22. O problemie terminów pustych (wspólnie z P. Quinon), Ratione et Studio (red K. Trzęsicki), Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, str. 65-87;
  23. Recursive complexity of the Carnap first order modal logic C (wspólnie z A. Gheerbrant), Mathematical Logic Quarterly, 52(2006) str. 87-94.