IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr - adiunkt
  AGNIESZKA NOGAL

  SPECJALIZACJA:
  WSPÓŁCZESNA FILOZOFIA POLITYKI
e-mail: nogal@isppan.waw.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Filozofii Polityki

Zajęcia kursowe:
Filozofia Polityki, (ćwiczenia, Wydział Filozofii i Socjologii UW, rok akademicki 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005, 2006/2007, 2008/2009 oraz wykład - 2000/2001)

Wykłady:

 • Współczesna filozofia prawa (2008/2009)
 • Aksjologiczne aspekty polityki (2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004)
 • Filozofia (Wydział Fizyki UW 2006/2007, 2005/2006 2004-2005, 2003-2004)
 • Historia filozofii (Wydział Stosunków Międzynarodowych UW, 2003/2004)

Seminaria:

 • Główne zagadnienia filozofii polityki.Powrót klasycznych pojęć: wojna (2008/2009)
 • Political philosophy (2008/2009)
 • The end of State ( 2006/2007)
 • Nowe znaczenia klasycznych pojęć: naród (2006/2007)
 • Risk and Safety (2005/2006)
 • Nowe znaczenia klasycznych pojęć: imperium (2005/2006)
 • Kryzys tożsamości w perspektywie współczesnej filozofii politycznej (2003/2004)
 • Ubóstwo sposoby jego określania i znaczenie we współczesnej filozofii politycznej (2003/2004)
 • Główne zagadnienia filozofii polityki. Podmiotowość polityczna (2001/2002)
 • Terroryzm. Miejsce pojęcia w dyskursie teoretycznym, (2001/2002)
 • Filozofia Polityki (2001/2002)
 • Główne zagadnienia filozofii polityki. Polityczna racjonalność (1999/2000, 2000/2001, 2005/2006)
 • Aksjologiczne aspekty polityki. Wolność i władza (2000/2001)
 • Aksjologiczne aspekty polityki (1999-2000, 2001/2002, 2003/2004, 2004/2005)
 • Główne zagadnienia filozofii polityki. Zło w stosunkach międzynarodowych (1999/2000)
 • Główne zagadnienia filozofii polityki. Czym jest dzisiaj konserwatyzm? W 100 rocznicę urodzin Leo Straussa (1998/1999)

Wykształcenie:

Absolwentka Instytutu Filozofii (1994) oraz Wydziału Prawa i Administracji UW.

Doktorat Nauk Humanistycznych w zakresie filozofii (1998) Wątki antropologiczne w filozofii Henryka Elzenberga. Rekonstrukcja i historyczno-filozoficzna analiza porównawcza, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii w Warszawie

Aktualny przedmiot zainteresowań: debata wokół konstytucji europejskiej.

Język właściwy dla stosunków międzynarodowych staje się coraz mniej adekwatny dla opisu politycznych przemian zachodzących w Europie; jego miejsce zajmuje dyskurs konstytucyjny. Zastosowanie konstytucyjnych pojęć do opisu zjawisk na poziomie ponad państwowym, znacznie modyfikuje ich znaczenie; terminy takie jak państwo oraz obywatel, naród i polityczna tożsamość, suwerenność oraz prawa człowieka nabierają nowych odcieni znaczeniowych. Również samo pojęcie konstytucji zmienia się, gdy zaczyna oznaczać traktat, będący formą międzynarodowej umowy. Jednocześnie obserwujemy powrót do klasycznych idei, takich jak idea pomocniczości.

W dyskusji nad przyszłością Europy, szczególną uwagę zwraca konstytucyjny pluralizm Josepha Weilera oraz konstytucyjny patriotyzm Jürgena Habermasa. Jeśli dodatkowo weźmie się pod uwagę fakt, iż dzieła Habermasa są znane, od lat tłumaczone i dyskutowane w środowisku filozoficznym, to nie dziwi szczególne miejsce, które w debacie na temat konstytucyjnego patriotyzmu zajmuje jego główny oponent - Joseph Weiler, znany w Polsce jedynie ze skromnej, choć interesującej pozycji "Chrześcijańska Europa".

Wybrane publikacje

Udział w pracach zbiorowych:

 • Czy potrzebny nam jest naród europejski? [w:] Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, red. Barbara Markiewicz, Rafał Wonicki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 123-131
 • Terroryzm współczesny. Tożsamość pojęć i tożsamość wobec pojęć politycznych, (współautor prof. Dr hab. Barbarą Markiewicz) [w:] Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej, red. Barbara Markiewicz, Rafał Wonicki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, s. 227-247
 • Zmierzch państwa narodowego [w:] Filozofia wobec XXI wieku, red. L. Gawor, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004, s. 77-83
 • O konstytucji i wspólnocie politycznej, [w:] Lokalna wspólnota polityczne a zagadnienie tożsamości zbiorowej, red. R. Piekarski, TAiWPN Uniwersitas, Kraków 2002, s. 75-86.
 • Wątki antropologiczne w myśli Elzenberga, [w:] Henryk Elzenberg (1887-1967) Dziedzictwo idei. Filozofia - aksjologia - kultura, red. Włodzimierz Tyburski, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, s. 133-141.
 • Pesymizm i perfekcjonizm, [w:] Człowiek wobec wartości w filozofii Henryka Elzenberga, Stakroos, Warszawa 1998, s. 297-307.
 • O pojęciu sensu życia, [w:] Skłonność metafizyczna. Bogusławowi Wolniewiczowi w darze, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1997, s.231-239.

Artykuły:

 • Przestrzeń publiczna, [w:] Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, nr 4 (60), Warszawa 2006, s. 279-287
 • Mity europejskiej konstytucji, [w:] Civitas. Studia z Filozofii Polityki, nr 9, ISPPAN, Warszawa 2006, s. 80-97
 • Suwerenność w jednoczącej się Europie, [w:] Civitas. Studia z Filozofii Polityki, nr 7, ISPPAN, Warszawa 2003, s.195-215
 • Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, [w:] Civitas. Studia z Filozofii Polityki, nr 6, ISPPAN, Warszawa 2002, s. 100-117
 • The concept of life in Elzenberg's and Scheler's philosophical Investigation, [w:] Analecta Husserliana LXVIII, Kluwer Academic Publishers 2000, 231-236.
 • The Femininity and the Masculinity, an Attempt at Philosophical Anthropology, [w:] Analecta Husserliana LIX, Kluwer Academic Publishers 1999, 159-164.
 • Wokół koncepcji Richarda Rortego. Głos w dyskusji, Toruński Przegląd Filozoficzny, Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999, s. 58-60
 • Antropologia płci w pismach Henryka Elzenberga, Teksty Drugie, 1995, nr 3-4, s.113-132

Opracowanie merytoryczne i redakcja tomu: H. Elzenberg, Pisma aksjologiczne, red. L. Hostyński, A. Lorczyk, A. Nogal, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 378

Redakdor prowadząca 9 numeru "Civitas. Studia z Filozofii Polityki", ISPPAN, Warszawa 2006

Otrzymane nagrody, stypendia oraz wyróżnienia

 • Stypendium Naukowe na rok 2005 przyznane przez Rektora UW za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne w roku 2004
 • marzec 2004-styczeń 2006 Grant dla powracających Fundacji na Rzecz nauki Polskiej
 • październik 2002-wrzesień 2003 Stypendium zagraniczne Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej w European University Institute we Florencji.
  The European Convention Working Group przy Robert Schuman Centre (październik 2002-styczeń 2003
  Theory of Justice (prof. dr hab. W. Sadurski) (październik 2002- styczeń 2003)
  The Idea of European Constitution (prof. N. Walker) (październik 2002- styczeń 2003)
  Constitutional Theory (prof. N. Walker, prof. dr hab. W. Sadurski) (luty 2003- maj 2003)
  The European Convention (prof. G. Amato) (luty 2003- maj 2003)
  Chartering Governance: The Role of Non-Governmental Actors in National, European & Transnational Governance Arrangements (prof. Ch. Joerges) (luty 2003- maj 2003)
  Governance of Science and Technology (prof. R. Stankiewicz) (luty 2003- maj 2003)
 • Stypendium Naukowe rok akademicki 2000/2001 przyznane przez Rektora UW za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne w roku akademickim 1999/2000
 • 1-30 sierpnia 1998 Staż w The World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning (348 Payson Road Belmont, Mass. 02178 U.S.A.)
 • grudzień 1997 Grant na badania archiwalne nad spuścizną Henryka Elzenberga w Państwowym Archiwum CARAN (Centre d'Accueil et de Recherche des Archives Nationales) w Paryżu