IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  dr hab. - adiunkt
  JOANNA ODROWĄŻ-SYPNIEWSKA

  SPECJALIZACJA:

  FILOZOFIA JĘZYKA

E-MAIL: j.odrowaz@uw.edu.pl

Strona z materiałami dydaktycznymi: www.jo_syp.republika.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Semiotyki Logicznej

Kierownik Philosophy Studies in English
www.philosophy.uw.edu.pl

Zakres kompetencji:
semiotyka logiczna,
filozofia języka,
logika filozoficzna,

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

  • semiotyka logiczna dla studentów Instytutu Filozofii i Kolegium MISH (wykład, ćwiczenia)
  • logika dla studentów Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (wykład, ćwiczenia)
  • logika dla studentów Instytutu Lingwistyki Stosowanej (ćwiczenia - po polsku i po angielsku)
  • Logic I (General Methodology and Introduction to Formal Logic) - Philosophy Studies in English (wykład i ćwiczenia)

Tytuł pracy doktorskiej:
Paradoksy semantyczne a zagadnienie nieostrości (Uniwersytet Warszawski 1999)

Tytuł rozprawy habilitacyjnej:
Rodzaje naturalne. Rozważania z filozofii języka

Ważniejsze publikacje:
Książki:
Zagadnienie nieostrości, Warszawa 2000
Rodzaje naturalne. Rozważania z filozofii języka, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2006

Artykuły:

  • "On the notion of identity", [w:] J. Jadacki, J. Paśniczek (red.) The Lvov-Warsaw School - The new generation Rodopi, Amsterdam - New York 2006, 143-167.
  • "Vagueness and the problem of the many" [w:] A. Brożek, J. Jadacki, W. Strawiński (wyd.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University 2, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2005, 117-136.
  • "Gareth Evans's argument against vague identity", Logic and Logical Philosophy, vol. 12 (2003), s. 1-23.
  • "Quantum indiscernibility without vague identity", Analysis 61 (2001), s. 65-68.