IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  prof. dr hab.
  MIECZYSŁAW OMYŁA

  SPECJALIZACJA:
  LOGIKA FILOZOFICZNA
Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Logiki

Zakres kompetencji:
Logika formalna,
Zastosowania logiki w filozofii.

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Logika I (wykład dla pierwszego roku filozofii)
 • Logika dla studentów I roku socjologii oraz polityki społecznej
 • Logika, wykład i ćwiczenia dla Studium Doktoranckiego Geografii i Studiów Regionalnych

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

 • Wstęp do teorii modeli (wykład)
 • Algebraiczne aspekty logiki (wykład)
 • Metalogika (wykład)
 • Logika i metafizyka (seminarium prowadzone wspólnie z dr A. Wójtowicz)
 • Ontologia przedmiotów i ontologia sytuacji, (seminarium prowadzone wspólnie z dr A. Wójtowicz)
 • Wybrane zagadnienia z logiki (seminarium wspólnie z dr. A.Wójtowicz)

Tytuł pracy doktorskiej:
"Deskrypcje i definicje w językach rodzaju W"

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Zarys logiki niefregowskiej", PWN 1986

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:
Książki:

 • "Zarys logiki niefregowskiej", PWN, Warszawa 1986,
Artykuły:
 • "Translatability in non-Fregean Theories", Studia Logika 36, 1976,
 • "The Logic of Situations" w: "Language and Ontology", Wiedeń 1982,
 • "Non-Fregean Logic and Ontology of Situations", Ruch Filozoficzny III, 1989,
 • "Non-Fregean Semantics for Sentences" w: "Philosophia, Logic and Poland", Kluwer 1994,
 • A Formal Ontology of Situations", w: "Formal Ontology", edited by R. Poli and P. Simons, Kluwer Academic Publishers, 1996.
 • "O semantyce zdań", [w:] "Skłonność metafizyczna" Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1997, 57-66.
 • Idee semantyki Suszkowskiej, Logika 19, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, 184-189.
 • Semantic frameworks for Sentential Languages, [w:] Logic, Methodology and Philosophy Sciences in Warsaw, Warszawa 2002, 155-160.
 • Wyrażalność tez ontologicznych w języku logiki niefregowskiej, Edukacja Filozoficzna 32, 2001, 261-273.
 • "Roman Suszko - From Diachronic Logic to non-Fregean Logic", [w:] Polish Philosophers of Science and Nature in the 20th Century, Rodopi 2001, 153-161.
Podręczniki:
 • Logika. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, wyd. I 1980, wyd. II 1987.
 • Wybrane zagadnienia z logiki, Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości, Warszawa, wyd. I 1994, wyd. II 1998.
 • Zarys logiki, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
Redakcja naukowa książek:
 • "Szkice z semantyki i ontologii sytuacji", Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 1991.
 • "Nauka i Język, Marianowi Przełęckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin", Warszawa 1994.
 • "Skłonność Metafizyczna. Bogusławowi Wolniewiczowi w darze", Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 1997.
 • "Roman Suszko. Wybór Pism", Biblioteka Myśli Semiotycznej, Warszawa 1998.
 • "Idee logiczne Romana Suszki", Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2001.