IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  dr - adiunkt
  TOMASZ PUCZYŁOWSKI

  SPECJALIZACJA:

  LOGIKA FILOZOFICZNA

e-mail: gavagai@poczta.onet.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Logiki

Zakres kompetencji:
Logika filozoficzna, filozofia języka, pragmatyka

Prowadzone zajęcia:

 • ćwiczenia z logiki na studiach wieczorowych IF UW;
 • wykłady i ćwiczenia z logiki na studiach zaocznych IF UW
 • wykłady i ćwiczenia z logiki na różnych wydziałach UW

Tytuł pracy magisterskiej:
O pojęciu niezdeterminowania teorii

Tytuł pracy doktorskiej:
Zastosowanie formalnych ujęć implikatury do analizy wybranych problemów epistemologicznych

Prace:

 1. Granice języka, Edukacja Filozoficzna 27 (1999), ss. 373 – 377
 2. Problem Gettiera a logika przekonań, Edukacja Filozoficzna 29 (2000), ss. 5 – 19
 3. Zmiana przekonań w funkcji implikatury wypowiedzi, Filozofia Nauki nr 3 tom 35 r. 2001, ss. 113 – 131
 4. Zdania Moore’a w świetle teorii implikatury, w: Filozofia i nauki szczegółowe (red.: T. Ciecierski, L. Nijakowski, J. Szymanik), Koło Filozoficzne przy MISH, Uniwersytet  Warszawski 2002, ss. 56 – 74
 5. Wymienialność wyrażeń koreferencyjnych w wypowiedziach przekonaniowych, Przegląd Filozoficzno-Literacki numer 4 tom 6 r. 2003, ss. 249 – 262
 6. Kłopoty z zasadami poznającego umysłu, Przegląd Filozoficzno-Literacki numer 2 tom 8 r. 2004, ss. 55 – 73
 7. O przekonaniach testymonialnych. Kiedy „powiedzieć” znaczy „[w uzasadniony sposób] uwierzyć”?, Rubikon. Kwartalnik naukowy, 24 – 27 (2006), ss. 251 – 259
 8. Problem Gettiera a problem uzasadniania, Filozofia Nauki numer 2 tom 58 r. 2007, ss. 131 – 138
 9. O wypowiedziach jako źródle przekonań, Studia Philosophiae Christianae numer 1 r. 2007, ss. 160 -177
 10. Jeszcze o definicji uzasadniania, Filozofia Nauki numer 2 tom 58 r. 2007, ss. 143 – 144

Członkostwo:
Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Semiotycznego