IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr hab. adiunkt
  HANNA PUSZKO-MIŚ

  SPECJALIZACJA:
  EGZYSTENCJALIZM,
  HISTORIA ESTETYKI
Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Estetyki

Zakres kompetencji:
Egzystencjalizm,
Historia estetyki.

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:
Poza Instytutem Filozofii

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

  • Sartre a tradycja filozoficzna (wykład),
  • Filozoficzne koncepcje wyobraźni (wykład).

Tytuł pracy doktorskiej:
"Trwałość i zmienność. Typologia badań nad rozwojem sztuki", 1979

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Sartre: filozofia jako psychoanaliza egzystencjalna", 1994

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:
Książki:

  • "Okultyzm, magia i wróżby" (współautorstwo), 1982,
  • "Metafizyka a zmienność sztuki", 1988,
  • "Sartre: filozofia jako psychoanaliza egzystencjalna", 1993,
  • udział w książkach zbiorowych.