IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr hab. - adiunkt
  WITOLD STRAWIŃSKI

  SPECJALIZACJA:
  FILOZOFIA NAUKI
  ONTOLOGIA
Nazwa Zakładu:
Zakład Filozofii Nauki

Zakres kompetencji:
Jedność nauki
Redukcjonizm

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Ontologia
 • Historia filozofii

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

 • Translatorium z języka angielskiego

Tytuł pracy doktorskiej:
Pojęcie prostoty (1982)

Tytuł pracy habilitacyjnej:
Jedność nauki - redukcja - emergencja (1999)

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:

Książki:
 1. Prostota, redukcja, jedność nauki. Studium z zakresu filozofii nauki, Wydawnictwo FEA, Warszawa 1991, s. 219.
 2. Jedność nauki, redukcja, emergencja, Aletheia, Warszawa 1997, s. 274.
Artykuły:
 1. "Badania ciśnieniowe dyskretnych, zdegenerowanych z pasmem przewodnictwa stanów wzbudzonych domieszki Ti w CdTe:Ti i ZnSe:Ti", Prace Instytutu Fizyki PAN, nr 48, 1974, s. 21-30; współautorzy: M. Baj, J. Baranowski, S. Porowski.
 2. "Oddziaływania typu Fano wzbudzonego stanu domieszki Ti z pasmem przewodnictwa CdSe", Prace Instytutu Fizyki PAN, nr 65, 1975, s. 110-117; współautorzy: J. Baranowski, K. Kocot.
 3. "Martin Strauss o rozwoju fizyki i relacjach pomiędzy teoriami", w: W. Krajewski, E. Pietruska-Madej, J. Żytkow (red.) Relacje między teoriami a rozwój nauki, Ossolineum, Wrocław 1978, s. 241-256; współautor: M. Bielecki.
 4. "W sprawie prostoty i ogólności", Studia Filozoficzne, nr 5, 1980, s. 95-103.
 5. "Bibliografia polskiej filozofii nauk przyrodniczych 1930-1979", Studia Filozoficzne, nr 9, 1980, s. 155-173; współautor: M. Bielecki.
 6. "Bibliography of Polish Philosophy of Natural Science", w: W. Krajewski (red.) Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences, Reidel, Dordrecht 1982, s. 435-458; współautor: M. Bielecki.
 7. "A Formal Definition of the Concept of Simplicity", w: W. Krajewski (red.) Polish Essays in the Philosophy of the Natural Sciences, Reidel, Dordrecht 1982, s. 187-195.
 8. "Atomistyczne uniwersa indywiduów", Studia Filozoficzne, nr 5, 1989, s. 145-158.
 9. "Prostota a charakterystyka obiektów", Studia Filozoficzne, nr 12, 1989, s. 143-152.
 10. "Czy 'przybliżanie się do prawdy' jest pojęciem względnym?", Zagadnienia Naukoznawstwa, nr 1-2, 1990, s. 71-82.
 11. "W. Krajewskiego koncepcja przybliżania się do prawdy", w: J. Such, E. Pakszys, I. Czerwonogóra (red.), Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Poznań 1992, s. 15-20.
 12. "Wewnętrzna jedność teorii naukowej", Przegląd Filozoficzny, nr 2, 1992, s. 95-105.
 13. "O możliwych podstawach klasyfikacji nauk", w: Fragmenty filozoficzne ofiarowane Henrykowi Hiżowi, Warszawa 1992, s. 123-136.