IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  doktor adiunkt
  MAŁGORZATA A. SZYSZKOWSKA

  SPECJALIZACJA:

  ESTETYKA

email: m.a.szyszkowska@uw.edu.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Estetyki

Zakres kompetencji:
estetyka dwudziestowieczna, doświadczenie estetyczne, kategoria wyrazu, gest estetyczny, estetyka muzyczna

Wybrane wykłady i seminaria prowadzone w ostatnich latach:

 • "Estetyka" wykład, semestr zimowy - wykład kursowy Instytutu Filozofii
 • "Historia filozofii" - wykład w Instytucie Muzykologii
 • "Art Criticism and Aesthetic Theory in 20-Century American Philosophy" - proseminarium w Instytucie Filozofii
 • "Estetyczna percepcja dzieła muzycznego" - proseminarium w Instytucie Filozofii
 • "The Aesthetics of Music: Current Debates II" - proseminarium w Instytucie Filozofii
 • "The Aesthetics of Music: Current Debates I" - proseminarium w Instytucie Filozofii
 • "Wprowadzenie do estetyki" - proseminarium w Instytucie Filozofii
 • "Estetyka dzieła muzycznego" - proseminarium w Instytucie Filozofii

Tytuł pracy doktorskiej:

"Filozoficzne przesłanki kategorii wyrazu we współczesnej estetyce muzycznej" (promotor - prof. dr hab. Iwona Lorenc)

Wybrane publikacje:

Rozprawy:

 • "Metafora w doświadczeniu dzieła muzycznego: wokół koncepcji Rogera Scrutona", Sztuka i filozofia, 32/2008
 • "Kilka uwag na temat finalności jako cechy doświadczenia estetycznego w koncepcji J. Deweya", (publikacja na stronach internetowych Centrum Badań nad Pragmatyzmem im. J. Deweya: http://www.deweycenter.uj.edu.pl/I_konferencja_JDRC.html)
 • "O widzeniu aspektowym w estetyce współczesnej", Sztuka i filozofia, 31/2007, s. 13-22
 • "Mit estetyczny w muzyce czyli dzieło muzyczne jako nośnik prawdy w koncepcjach filozoficznych XX wieku", Odłamki rozbitych luster. Rozprawy z filozofii kultury sztuki i estetyki ofiarowane prof. Alicji Kuczyńskiej, Warszawa 2005, s. 341-355
 • "Gest ekspresyjny jako element estetycznej analizy dzieła muzycznego", Sztuka i filozofia, 22-23/2003, s. 262-280
 • "Aesthetics versus Ideology - Musical Powers of Persuasion (Socialist Realism in Polish Music 1944-1954)", Selected Papers of the 15th International Congress of Aesthetics, red. Kioakazu Nishimura, Ken-ichi Iwaki, Tanehisa Otabe, Ken-ichi Sasaki, Eske Tsugami, Tokio 2003, s. 396-404
 • "Czy muzyka może być melancholijna?", Monochord, 23/1999, s. 61-75
 • "Kategorie prawdy i pozoru w filozofii Theodora Adorno", Sztuka i filozofia, 15/1998, s. 149-162
 • "Uwagi na temat czasu i przestrzeni, ich przeżywania i doświadczania", Sztuka i filozofia, 14/1997, s. 127-142

Przekłady:

Władysław Żeleński, "On the 50-th Anniversary of Chopin's Death"
Stanisław Niewiadomski, "Fryderyk Chopin and Poland"
Stanisław Niewiadomski, "Spelling Identity: Ch or Sz?"
[w:] After Chopin: Essays in Polish Music, red. Maja Trochimczyk, Polish Music History Series, t. 6, Los Angeles 2000 (współtłumaczenie tekstów - Brian Harlan)