IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr hab. - adiunkt
  HALINA WALENTOWICZ

  SPECJALIZACJA:
  FILOZOFIA SPOŁECZNA XIX I XX w.
Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Filozofii Społecznej

Zakres kompetencji:
Historia filozofii ze szczególnym uwzględnieniem filozofii społecznej

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

  • Ćwiczenia, konwersatoria, wykłady z historii filozofii

Tytuł pracy doktorskiej:
"Przyszłość w prognozach K. Marksa i F. Engelsa"

Tytuł pracy habilitacyjnej:
"Tęsknota za lepszym. Historiozofia Maxa Horkheimera"

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:
Książki:

  • "Przyszłość w prognozach K. Marksa i F. Engelsa", Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993,
  • Maxa Horkheimera "Początki mieszczańskiej filozofii dziejów" - przekład z przedmową ("Między przeszłością a współczesnością"), Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1995.
  • Max Horkheimer "Zmierzch.Notatki z Niemiec 1931-1934, KiW, Warszawa 2002 - przekład.
  • "Tęsknota za lepszym. Historiozofia Maxa Horkheimera", Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2004.
  • Max Horkheimer, "Krytyka instrumentalnego rozumu" - przekład z przedmową (Horkheimer a Habermas: dwie koncepcje instrumentalnego rozumu), Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007.