IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  dr - adiunkt
  RENATA WIECZOREK

  SPECJALIZACJA:

  EPISTEMOLOGIA

Adres: renatawieczorek@uw.edu.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Epistemologii

Zakres kompetencji:
współczesny spór o realizm, teoria prawdy, teorie odniesienia przedmiotowego i znaczenia, problem definicji wiedzy.

Prowadzone zajęcia:

 • Wykład z Epistemologii na studiach dziennych i wieczorowych w Instytucie Filozofii,
 • Ćwiczenia z Epistemologii w języku polskim i angielskim w Instytucie Filozofii,
 • Translatorium z języka angielskiego dla studentów Instytutu Filozofii,
 • Ćwiczenia z Ontologii w Instytucie Filozofii,
 • Wykład z Filozofii w Instytucie Geografii.

Tytuł pracy magisterskiej:
O niektórych sposobach odrzucania sceptycyzmu

Tytuł pracy doktorskiej:
Antyrealizm. Wybrane odmiany współczesne i ich konsekwencje epistemologiczne

PUBLIKACJE:

Książka:

Antyrealizm. Wybrane odmiany i ich konsekwencje epistemologiczne, WFiS, Warszawa 2005.

Artykuły:

 1. "Antysceptycyzm Ludwiga Wittgensteina", Przegląd Filozoficzny Nowa Seria, Rocznik VIII, Nr 4 (32) 1999, s. 19-35.
 2. "Modele i rzeczywistość. Argument Hilarego Putnama na rzecz odrzucenia realizmu metafizycznego", Filozofia Nauki, Rok IX, Nr 3 (35) 2001, s. 101-111.
 3. "Filozofia i logika. W stronę Jana Woleńskiego" (recenzja), Przegląd Filozoficzny Nowa Seria, Rocznik X, Nr 1 (37) 2001, s. 281-285.
 4. "Hilarego Putnama ostateczne(?) przezwyciężenie sceptycyzmu", Przegląd Filozoficzny Nowa Seria, Rocznik 11, Nr 1 (41) 2002, s. 143-155.
 5. "Hilarego Putnama koncepcja znaczenia" w: W. Krajewski, W. Strawiński (red.), Odkrycie naukowe i inne zagadnienia współczesnej filozofii nauki, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2003.
 6. "Rzeczywistość wedle Hilarego Putnama", Przegląd Filozoficzny Nowa Seria, Rocznik 12, Nr 1 (45) 2003, s. 207-221.
 7. "Wizja prawdy wedle Putnama", Przegląd Filozoficzny Nowa Seria, Rocznik 12, Nr 1 (45) 2003, s. 223-232.
 8. "O wieczności i odwieczności prawdy", Pismo edukacyjne Społeczeństwo i Polityka, nr 1(2) 2005, s. 213-215.
 9. "Paradoks Hume'a" , Pismo edukacyjne Społeczeństwo i Polityka, nr 2(3) 2005, s. 211-213.
 10. "Problem Gettiera", Pismo edukacyjne Społeczeństwo i Polityka, nr 4(9) 2006, s. 157-160.
 11. "Trzy argumenty na rzecz odrzucenia realizmu metafizycznego" oraz "Czy jesteśmy mózgami w naczyniu? O współczesnym sposobie walki ze sceptycyzmem"; publikacje ukażą się w antologii zawierającej materiały naukowe z posiedzeń Seminarium Lwowsko-Warszawskiego Filozofii Nauki.
 12. "Epistemologiczne konsekwencje antyrealizmu", Przegląd Filozoficzny Nowa Seria (w druku).

Tłumaczenia:

 1. Derek Parfit, Tożsamość osobowa, w: Filozofia podmiotu, red. J. Górnicka-Kalinowska, Warszawa 2001, s. 65-91.
 2. Derek Parfit, Uwagi o doniosłości tożsamości osobowej, ibid., s. 159-168.
 3. David Lewis, Przetrwanie a tożsamość, ibid., s. 169-194.

Stypendystka Polityki - stypendium dla młodych naukowców Zostańcie z nami.