IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr hab. - adiunkt
  ANNA WÓJTOWICZ

  SPECJALIZACJA:
  LOGIKA NIEREGOWSKA
e-mail: wojtowa@mercury.ci.uw.edu.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Logiki

Zakres kompetencji:
Logika
Filozofia języka

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Ćwiczenia z logiki - Instytut Filozofii, Instytut Socjologii
Seminaria:
 • "Logika i ontologia",
 • "Wybrane zagadnienia z logiki" (wspólnie z prof. M. Omyłą)

Tytuł pracy doktorskiej:
"Własności interpolacji, Hallden-zupełności i Betha w logikach niefregowskich"

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:
Książki:

 • "Co istnieje", współautorstwo z J. Jadackim i T. Bigajem, Warszawa 1996
 • "Elementy logiki prawniczej", Współautorstwo z E. Nieznańskim, T. Chodkowskim i K. Świętorzecką-Lachowicz, Poznań 2000
Artykuły:
 1. "Logika klasyczna i intuicjonistyczna", Przegląd Filozoficzny, 3/1993.
 2. "W sprawie realności zdarzeń", Filozofia Nauki 1/1994.
 3. "O nieodróżnialności i podobieństwie przedmiotów", [w:] M. Omyła (red.) Nauka i język, Warszawa 1995.
 4. "O definiowalności operatora identyczności" [w:] J. Perzanowski (red.) Logika i filozofia, Toruń 1995.
 5. "Jaką logikę może zaakceptować filozof?", Filozofia Nauki 4/1995.
 6. "Logkia dla filozofów nauki. Recenzja z książki A. Tarskiego." Filozofia Nauki 1/1996.
 7. "Some philosophical aspects of indescirnibility", [w:] E. Orłowska (red.) Incomplete information: rough sets analysis, Phisica-Verlag, Berlin 1997.
 8. "The interpolation, Hallden-completeness, Robinson and Beth properties in modal logics", Bulletin of the Section of Logic, 26, 2/1997.
 9. "O problemie eliminowalności", Przegląd Filozoficzny 11 (25), 1998.
 10. "O pojęciu ekstensjonalności", Edukacja Filozoficzna, vol. 26 (1998).
 11. "Metodologiczne aspekty teorii wszystkiego" [w:] A. Wójtowicz (red) Uniwersalność w nauce i poza nauką, IFiS UW, Warszawa 1998.
 12. "Własności Hallden-zupełności i interpolacji w klasie zdaniowych logik niefregowskich" [w:] M. Omyła Idee semantyczne Romana Suszki, Warszawa 2001. s.183-198.
 13. Hasła logiczne do 20 tomowej Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN (w przygotowaniu do druku).
 14. "Spór o zdania atomowe" Przegląd Filozoficzny, 3/2001, s.123-138.
 15. "Interpolation and Hallden-copleteness properties in class of non-Fregean logics", [w:] M. Tałasiewicz (red.) Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw Uniwersity, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2002, 69-88.
 16. "Jakie nazwy są rzetelne?" Edukacja Filozoficzna, 33/2002.
 17. "Sesja Polskiego Towarzystwa Semiotycznego i Warszawskiego Towarzystwa Filozoficznego poświęcona profesorowi Romanowi Suszce", Edukacja Filozoficzna, 33/2002.