IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:

  Prof. UW dr hab.
  KRZYSZTOF WÓJTOWICZ

  SPECJALIZACJA:

  FILOZOFIA MATEMATYKI

e-mail: wojtow@uw.edu.pl

Nazwa Katedry lub Zakładu:
Zakład Filozofii Nauki

Zakres kompetencji:
Filozofia matematyki, logika

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

 • Ontologia - ćwiczenia, Instytut Filozofii
 • Logika - ćwiczenia, Wydział Polonistyki
 • Logika - wykład, Wydział Nauk Ekonomicznych

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

 • Seminarium "Zdania niezależne i filozofia matematyki" w Instytucie Filozofii (wspólnie z dr C. Cieślińskim)

Tytuł pracy doktorskiej:
Realizm teoriomnogościowy (1998)

Tytuł pracy habilitacyjnej:
Spór o istnienie w matematyce (2004)

PUBLIKACJE:

1. Książki

 1. Realizm mnogościowy. W obronie realistycznej interpretacji matematyki, Wydawnictwa WFiS UW, Warszawa, 1999, s.212.
 2. Platonizm matematyczny. Studium filozofii matematyki Kurta Gödla, Biblos, Tarnów, 2002, s.160.
 3. Spór o istnienie w matematyce. Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, 2003, s.506.

2. Artykuły

 1. "Czy matematyka jest niezbędna w nauce?", Filozofia Nauki, 1/1994, 141-160.
 2. "Wokół problemu realizmu teoriomnogościowego", Filozofia Nauki, 4/1995, 113-130.
 3. "Paradoksy skończoności", Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XVII (1996), 87-99
 4. "Filozofia Kurta Gödla", Edukacja Filozoficzna, 21 (1996), 149-159.
 5. "O nadużywaniu twierdzenia Gödla w sporach filozoficznych", Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XIX (1996), 24-45.
 6. "O losowaniu liczby z odcinka" Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XX (1997), 79-91.
 7. "Na czym polega argument z niezbędności Quine'a?", Edukacja Filozoficzna, 24 (1997), 297-306.
 8. "Problem istnienia we współczesnej filozofii matematyki", Przegląd Filozoficzny, 21 (1997), 55-78.
 9. "Argumenty heurystyczne w teorii mnogości", Wiadomości Matematyczne, XXXIV (1998), 61-82.
 10. "Między matematyką i filozofią. Recenzja z Collected Works Kurta Gödla", Przegląd Filozoficzny, 2 (26), (1998), 183-190.
 11. "O hipotezie continuum", Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXII (1998), 35-52.
 12. "Bariery poznawcze w teorii mnogości", Kwartalnik Filozoficzny, XXVII, z.1, (1999), 17-32.
 13. "Unification of mathematical theories", Foundations of Science, 3 (1999), 207-229.
 14. "Matematyka i filozofia matematyki", Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXIII (1999), 53-66.
 15. "W sprawie "W sprawie pojęcia istnienia"", Edukacja Filozoficzna, 28 (1999), 72-86.
 16. "Gödel wobec programu Hilberta", Kwartalnik Filozoficzny, T.XXVIII, Z.4, (2000), 115-136.
 17. "Analiza antyrealizmu modalnego", Filozofia Nauki, 2/2000, 45-79.
 18. "Die Reverse Mathematics und ihre philosophische Relevanz", Philosophia Naturalis, 1/2001, 121-144.
 19. "Naturalizm w filozofii matematyki", Filozofia Nauki, 1/2001, 29-52.
 20. "O pojęciu zobowiązania ontologicznego", Przegląd Filozoficzny, 1/2001 (37), 121-138.
 21. "Naturalizm matematyczny P.Maddy", Filozofia Nauki, 4/2001, 39-64.
 22. "Kilka uwag o twierdzeniu Gödla i intensjonalności", Filozofia Nauki, 4/2001, 83-93.
 23. "O tzw. programie Gödla", Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXVIII-XXIX, 2001, 100-117.
 24. Głos w dyskusji "Czy i dlaczego filozof powinien być realistą?", Przegląd Filozoficzny, 4/2001 (40), 54-56.
 25. "Some remarks on Hartry Field's notion of logical consistency", Logic and Logical Philosophy, (9), 2001, 199-212.
 26. "Kilka uwag na temat zagadnienia 'czas a matematyka'", w: Heller M., Mączka J. (red.). Czas..., OBI, Biblos, Tarnów, 2001, 19-29.
 27. "Reverse mathematics and the indispensability argument", w: Tałasiewicz M. (red.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, Warszawa, 2002, 89-108.
 28. "On a certain generalisation of Quine's existence criterion" w: Tałasiewicz M. (red.), Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University, Warszawa, 2002, 171-180.
 29. "Koncepcja fikcjonalizmu matematycznego Hartry'ego Fielda", Edukacja Filozoficzna, 33, 2002, 271-283.
 30. "Obiekty wyższych rzędów a zobowiązania ontologiczne", Przegląd Filozoficzny, 1 (41), 2002, 17-33.
 31. "Kilka uwag o problemie niezależności w matematyce", Przegląd Filozoficzny, 1 (41), 2002, 65-82.
 32. "O uzasadnianiu w matematyce", Roczniki Filozoficzne KUL, 50 (1), 2002, 527-551.
 33. "Czy spór realizm versus formalizm jest sporem pozornym?", w: Filozofia i nauki szczegółowe, Ciecierski T., Nijakowski L.M., Szymanik L. (red.), Warszawa 2002
 34. "Platonizm Gödla a quasi-empiryzm Quine'a - próba porównania", Studia Philosophiae Christianae, 1, 2002, 40-60.
 35. "Fikcjonalizm matematyczny - próba analizy", Edukacja Filozoficzna, 34, 2002, 313-336.
 36. "Zagadnienie unifikacji teorii matematycznych", w: Heller M., Mączka J. (red.), Jedność nauki-jedność świata?, OBI, Biblos, Tarnów, 2003, 45-61.
 37. "Filozofia matematyki Gödla wobec neopozytywistycznej koncepcji matematyki", Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXXIV, 2004, 3-21.
 38. Recenzja z: Stanisław Krajewski, Twierdzenie Gödla i jego filozoficzne interpretacje. Od mechanicyzmu do postmodernizmu. Wydawnictwa IFiS PAN, Warszawa, 2003, s.366, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XXXIV, 137-140.
 39. "Arytmetyka drugiego rzędu a problem zobowiązań ontologicznych", Kwartalnik Filozoficzny, T.XXXII, Z.2, 2004, 47-67.
 40. "O pewnym argumencie przeciwko CH", w: Wokół filozofii logicznej. W darze Jerzemu Perzanowskiemu. Malinowski J., Pietruszczak A. (red.), 259-278, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 41. "O najważniejszym argumencie na rzecz matematycznego realizmu", Filozofia Nauki, 2, 2004, 31-48.
 42. „Prawda matematyczna a teoria obliczeń kwantowych”,  w: Informacja a rozumienie, Heller M., Mączka J., (red.) OBI, Biblos, Tarnów, 2005, 32-45.
 43. „A case against the continuum hypothesis?”, w: Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University, Brożek A., Jadacki J.J., Strawiński W. (red), Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa, 2005, 193-199
 44. “Kilka uwag o tezie Churcha”, Filozofia Nauki,  4, 2005, 129-139.
 45. „Kilka uwag o strukturalizmie matematycznym”, w: Struktura i emergencja, Heller M., Mączka J. (red), OBI, Biblos, Tarnów, 2006,  79-93.
 46. „Co filozofia matematyki dała filozofii?”, w: Brożek A., Grygianiec M., Strawiński W. Z zagadnień filozofii języka, filozofii nauki i filozofii wartości. Księga pamiątkowa ku uczczeniu sześćdziesięciolecia profesora Jacka J. Jadackiego, 2006, 316-324 
 47. „Co to jest teoria obliczeń kwantowych?”, Edukacja Filozoficzna, 42, 2006, 49-66.
 48. „Independence and justification in mathematics”, w: Malinowski J., Pietruszczak A. (red.), Essays in Logic and Ontology: Dedicated to Jerzy Perzanowski, Poznań Studies in the Philosophy of Science and the Humanities, vol. 91), Amsterdam/Atlanta, GA: Rodopi,  349-373, 2006.
 49. „O nadużywaniu pojęcia możliwości w filozofii matematyki”, Filozofia Nauki, 4, 2006, 85-95.
 50. „Filozofia matematyki J.St.Milla”, Przegląd Filozoficzny, 4, 2006, 155-168
 51. „Czy źródłem wiedzy matematycznej jest intuicja czy doświadczenie?”, w: Człowiek – twór Wszechświata – twórca nauki, Heller M., Janusz R., Mączka J., Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, OBI, Biblos, Tarnów 2007, 45-56
 52. „Filozofia matematyki Imre Lakatosa”, Roczniki Filozoficzne, LV, (1), 2007, 229-247. 
 53. „Kilka uwag o (meta)filozofii matematyki”, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 40,
 54. „Dowód matematyczny z punktu widzenia formalizmu matematycznego. I”, Roczniki Filozoficzne, LV, (2), 123-138, 2007.
 55. „Dowód matematyczny z punktu widzenia formalizmu matematycznego. II”, Roczniki Filozoficzne, LV, (2), 139-153,2007.
 56. „Eksperyment komputerowy – źródło wiedzy matematycznej?”, Kwartalnik Filozoficzny, T.XXXVI , Z.1, 87-104, 2008
 57. On too strong a form of mathematical realism, w: Logic, Methodology and Philosophy of Science at the Warsaw University, Brożek A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Semper, 2008, 137-146