IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, TYTUŁ:
  dr - adiunkt
  ZBIGNIEW ZWOLIŃSKI

  SPECJALIZACJA:
  FILOZOFIA NIEMIECKA, ETYKA,
  ONTOLOGIA, FENOMENOLOGIA
Nazwa Katedry lub Zakładu:
Pracownia Studiów nad Filozofią Niemiecką

Zakres kompetencji:
Historia filozofii nowożytnej,
Teoria moralności.

Zajęcia kursowe prowadzone przez ostatnie lata:

  • Wykłady z historii filozofii XVIII i XIX wieku
  • Filozoficzne translatorium niemieckie

Seminaria i wykłady monograficzne prowadzone przez ostatnie lata:

  • Byt, poznanie i prawda (1996-1997),
  • Ontologie XX wieku. Twardowski, Meinong, Husserl, Ingarden, Heidegger (1997 - 1998),
  • Philosophische Antropologie und Moralphilosophie (konwersatorium niemieckojęzyczne).

Tytuł pracy doktorskiej:
"Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna" ("Being and Value in Nicolai Hartmann's Philosophy") (Sein und Wert bei Nicolai Hartmann)

Ważniejsze prace (książki, artykuły) z dorobku naukowego:
Książki:

  • "Byt i wartość u Nicolaia Hartmanna",
  • "W poszukiwaniu racji dostatecznej",
  • "O podstawie odpowiedzialności",
  • "Epistemologiczne i aksjologiczne warunki odpowiedzialności".