Strona Główna > Samorząd > Samorząd Studentów > Komisja Stypendialna dla Studentów

Komisja Stypendialna dla Studentów

Skład Komisji Stypendialnej:

  1. Przewodnicząca – Monika Dybalska
  2. Wiceprzewodniczący – Joanna Szreder
  3. Członkini – Natalia Koncewicz
  4. Członkini – dr Agata Łukomska
  5. Członkini/Pracownik administracji – Grażyna Płoszyńska

Dyżury Komisji Stypendialnej:

Dyżury komisji stypendialnej będą odbywały się w pokoju 311, III piętro, IF, w następujących dniach:

Adres e-mail do korespondencji: ksifuw@gmail.com
Wnioski można też składać u Pani Grażyny Płoszyńskiej w sekretariacie.
Bardzo prosimy o niezostawianie żadnych dokumentów w skrytce samorządu na pierwszym piętrze.

Ogólne informacje o pomocy materialnej dla studentów:

Szczegółowych informacji o świadczeniach najlepiej szukać w tzw. RPM (http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/regulaminy-socj/), jego jednolity tekst wraz z załącznikami można znaleźć w obwieszczeniu nr 6 Rektora UW z 13 września 2013 roku. Obwieszczenie zamieszczono na stronie http://bss.uw.edu.pl/.

Ogłoszenia Komisji Stypendialnej

Informacja o stypendium Rektora UW w roku akademickim 2014/2015   Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2014/2015. Kryteria brane pod uwagę przy przydzielaniu... >>

Akty prawne

1) Obwieszczenie nr 6 Rektora UW w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2) Postanowienie nr 8 Rektora UW w sprawie wysokości dochodu na... >>