Strona Główna > Samorząd > Samorząd Studentów > Komisja Stypendialna dla Studentów

Komisja Stypendialna dla Studentów

Skład Komisji Stypendialnej:

  1. Przewodniczący – Natalia Koncewicz
  2. Wiceprzewodnicząca – Aleksander Krzyżanek
  3. Członek – Adam Walkiewicz
  4. Pracownik administracji – Grażyna Płoszyńska

Dyżury Komisji Stypendialnej:

UWAGA! Od 09.04.2018 roku, z powodu remontu pok.311, stałe dyżury Komisji Stypendialnej dla Studentów nie będą możliwe przez około 3 tygodnie. Prosimy w każdej sprawie o umówienie się z przedstawicielami KSS mailowo: ks.ifuw@gmail.com

Dyżury komisji stypendialnej będą odbywały się w pokoju 311, III piętro, IF, w następujących dniach:

Adres e-mail do korespondencji: ks.ifuw@gmail.com
Wnioski można też składać u Pani Grażyny Płoszyńskiej w sekretariacie.

Ogólne informacje o pomocy materialnej dla studentów:

Szczegółowych informacji o świadczeniach najlepiej szukać w tzw. RPM (http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/regulaminy-socj/), jego jednolity tekst wraz z załącznikami można znaleźć w obwieszczeniu nr 6 Rektora UW z 13 września 2013 roku. Obwieszczenie zamieszczono na stronie http://bss.uw.edu.pl/.

Ogłoszenia Komisji Stypendialnej

Informacja o stypendium Rektora UW w roku akademickim 2014/2015 Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informacje dotyczące stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w roku akademickim 2014/2015. Kryteria brane pod uwagę przy przydzielaniu st... >>

Akty prawne

1) Obwieszczenie nr 6 Rektora UW w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2) Postanowienie nr 8 Rektora UW w sprawie wysokości dochodu na... >>