Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Osiągnięcia naukowe doktorantów

Osiągnięcia naukowe doktorantów

Publikacje

Wykaz publikacji doktorantów w latach 2010-2013 Książki/monografie (1)   Olga Kłosiewicz, Zwierzęta Zaratustry. Symbolika świata zwierzęcego w pismach Friedricha Nietzschego, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011,... >>

Projekty badawcze doktorantów - DSM

Projekty badawcze doktorantów z dotacji na działalność statutową dla młodych naukowców w latach 2011-2013 2011/DSM 100300 1.    Mgr Michał Barcz: Modele umysłu. Metodologia filozoficznych rozważań nad procesami umysłowymi, 1500 PLN 2.   Mgr Krystyna... >>

Granty

Granty MNiSW w programie NPRH kierowane przez doktorantów w latach 2010-2013 realizowane w WFiS 2012 mgr Michał Pokropski, Filozofia czasu intersubiektywnego, kwota finansowania: 53 333 PLN mgr Piotr Stankiewicz, Aktualność stoicyzmu jako filozofi... >>