Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Doktoranckie > Osiągnięcia naukowe doktorantów > Publikacje

Publikacje

Wykaz publikacji doktorantów w latach 2010-2013

Książki/monografie

(1)   Olga Kłosiewicz, Zwierzęta Zaratustry. Symbolika świata zwierzęcego w pismach Friedricha Nietzschego, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, 151 ss.

(2)   Olga Kłosiewicz, Stefan Kłosiewicz, Przyroda w polskiej tradycji, Muza S. A., Warszawa 2011, 404 ss.

(3)   Piotr Kozak, Wychować Boga. Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli niemieckiej pierwszej połowy XVIII wieku, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, 394 ss.

(4)   Marek Pokropski, Cielesna geneza czasu i przestrzeni, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2013, 308 ss.

(5)   Piotr Rudkouski, Вялікі выбух у малой Галілеі, Мінск: Логвінаў 2013, 102 ss.

(6)   Monika Stasiuk, Tomasz Baran, Schizofrenik jako błazen. O roli szaleństwa w wyobraźni kulturowej, Difin 2013, 148 ss.

(7)   Piotr Surma, „Poglądy filozoficzne Jana Łukasiewicza a logiki wielowartościowe”, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012, 185 ss.

(8)   Piotra Surma, Jacek Jadacki, redakcja naukowa książki: Jan Łukasiewicz, Pamiętnik, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013, 185 ss.

(9)   Marcin Trepczyński, Olga Kołakowska, Rafał Krajzewicz, (red.), Pamięć w dobie internetu, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2011, 151 ss.

(10) Marcin Trepczyński, Gabriela Rogowska, (red.), Piknik z renesansem, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2011, 101 ss.

(11) Marcin Trepczyński, Gabriela Rogowska (red.), Piknik z z filozofią włoską, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2013, 168 ss.

(12) Marcin Trepczyński, Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2013, 232 ss.

Artykuły w czasopismach, rozdziały w książkach, recenzje, przekłady

2010

(7)   Adam Andrzejewski, Marta Zaręba, „Problem zmartwychwstania z perspektywy współczesnej filozofii analitycznej”, [w:] Przyrodoznawstwo-Filozofia-Teologia. Obszary i perspektywy dialogu, Wyd. UKSW, Warszawa 2010, 233-248

(8)   Krystyna Bielecka, „Prawda a stany umysłowe. Rozważania nad relacją korespondencji w kontekście problemu racjonalności”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 1(73), 2010, 185-196

(9)   Ewa Bobrowska, „Swobodna gra oparta na prawidłach. Na marginesie Kantowskiej Krytyki władzy sądzenia”, Przegląd Filozoficzno-Literacki 3(28), 2010, 123-145

(10)    Daniel Chlastawa, „Trzy argumenty przeciwko konstruktywizmowi matematycznemu”, Filozofia Nauki 4 (72), 2010, 77-95

(11)    Natalia Juchniewicz, [Janusz Ostrowski], przekład: Olivier Müller, Między antropologią a teologią. Carl Schmitt w krytyce Hansa Blumenberga, [w:] Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 2(13), 2010, 86-98

(12)    Zuzanna Kasprzyk, „Opus magnum” (rec. z: Derek Parfit, „On What Matters”), Etyka 43, 2010, 152-155

(13)    Filip Kawczyński, „The Hybrid Theory of Reference for Proper Names”, [w:] Philosophy of Language and Linguistics Volume 1: The Formal Turn, red. P. Stelmaszczyk, Ontos Verlag 2010, 137-150

(14)    Filip Kawczyński, „Między deskrypcjami a łańcuchami – hybrydowa koncepcja odniesienia nazw własnych”, [w:] Deskrypcje i prawda, red. J. Pelc, Biblioteka Myśli Semiotycznej, t.51, Polskie Towarzystwo Semiotyczne Warszawa 2010, 345-372

(15)    Filip Kawczyński, „Polemika z Mieszka Tałasiewicza koncepcją semantyki asymetrycznej” [w:] Deskrypcje i prawda, red. J. Pelc, Biblioteka Myśli Semiotycznej, t.51, Polskie Towarzystwo Semiotyczne Warszawa 2010, 325-343

(16)    Filip Kawczyński, „Ekofilozof w oczach wyznawców” (rec. z: „World as Sanctuary. The Cosmic Philosophy of Henryk Skolimowski), Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 2 (74), 2010, 389-392

(17)    Filip Kawczyński, „Odpowiedzi na pytania z pytajnikiem ‘kto?’”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2(74), 2010, 251-267

(18)    Filip Kawczyński, Problemy z pojęciem ‘treści minimalnej’”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 3(75), 2010, 233-248

(19)    Olga Kłosiewicz, „Zwierzęta Zaratustry. Idee filozoficzne w postaci zwierzęce wcielone”, Przegląd Filozoficzno-Literacki 3(28), 2010, 219-241

(20)    Olga Kłosiewicz, „Sztuka pożyczania, majsterkowania i recyclingu – świat nietzscheańskiego Zaratustry jako collage starożytnych i chrześcijańskich motywów”, [w:] Materia sztuki, red. Michał Ostrowicki, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2010, 39-400

(21)    Joanna Komorowska-Mach, „Emergencja – podręcznik dla mało opornych”, Filozofia Nauki 4 (72), 2010, 135-142

(22)    Małgorzata Koronkiewicz, recenzja tomu poetyckiego H. Müller, Strażnik bierze swój grzebień, [w:] Lampa 12(81), 2010

(23)    Bogna Kosmulska, „Ujęcie hipostazy w myśli Maksyma Wyznawcy”, [w:] Bóg, człowiek, świat wartości, red. Małgorzata Gwarny, Iwona M. Perkowska, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2010, 69-79

(24)    Bogna Kosmulska, „Dwa drzewa raju. Kilka uwag o patrystycznej interpretacji biblijnego obrazu drzewa życia i drzewa poznania”, [w:] Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną, t. IV: Poznać jak się rzeczy mają, red. Adam Górniak, Krzysztof Łapiński, Tomasz Tiuryn, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 185-197

(25)    Katarzyna Kuś, „Tolerancyjny, inteligentny, wykształcony – kanom  kultury polskiej w socjoznawstwie”, [w:] Kanon kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego, red. Piotr Garncarek, Piotr Kajak, Andrzej Zieniewicz, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 233-242

(26)    Katarzyna Kuś, „Teoria emocji Anny Wierzbickiej”, Linguistica Copernicana 1(3), 2010, 207-224

(27)    [Tadeusz Ciecierski], Katarzyna Kuś, „Argument Sticha a przyczynowe teorie nazw”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 3 (75), 2010, 35-52

(28)    [Anna Rabczuk], Katarzyna Kuś, „Landrynki i pralinki – rzecz o eponimach” Kwartalnik Polonicum 11, 2010, 62-65

(29)    Natalia Juchniewicz, „Państwo i język czyli o odwróconej piramidzie u Hegla”, Przegląd Filozoficzno-Literacki 2(27), 2010, 179-195

(30)    Łukasz Leonkiewicz, „Энергийная связь людей” („Związek energiczny między ludźmi”) [w:] Фонар Диогена-2, red. S.Chorużyja, Moskwa 2010, http://synergia-isa.ru/?p=5982.

(31)    Łukasz Leonkiewicz,  „Antropologia hezychazmu”, Logos i ethos, 2010, 79-104

(32)    Agata Łukomska, „Samorzutność. Hume o wolności”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 4 (80), 2010, 203-209

(33)    Agata Łukomska, „Dlaczego moralność nie może mieć pozamoralnego uzasadnienia”, Etyka 43, 2010, 40-45

(34)    Agata Łukomska, przekład „Wewnętrzne i zewnętrzne racje do działania”, B. Williams, Etyka 43, 2010, 7-18

(35)    Marek Pokropski, „Hiatus and Differance: Merleau-Ponty and Derrida on Subject’s Constitution”, [w:] Thinking in Dialogue with Humanities. Paths into the Phenomenology of Merleau-Ponty, K. Novotny, S. Hammer, A. Gleonec, P. Specian (eds.), Zeta Books, Bukareszt 2010, 102-111

(36)    Aleksandra Przegalińska, „Teorie mediów Dietera Merscha”, Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 2 (13), 2010, 302-305

(37)    Piotr Rudkouski, „Мадэрн, надмадэрн і кансерватыўная рэвалюцыя”, Topos 1, 2010, 122-129

(38)    Piotr Rudkouski, „Religia a procesy demokratyzacyjne. Casus białoruski“, [w:] Białoruś: Terra Incognita. Materiały z konferencji, red. Mieczysław Smoleń, Joanna Bernatowicz, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, 5-11

(39)    Maciej Sadowski, „Współczesna kondycja teorii praw człowieka”, [w:] Prace Dyplomowe 2007-2009, red. T. Słomka, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010, 49-64

(40)    Piotr Stankiewicz, „Henryk Elzenberg and his axiological system”, International Journal of Arts and Sciences 3(15), 2010

(41)    Piotr Stankiewicz, „Tercet prawie metafizyczny”, [w:] Zostały jeszcze pieśni… Jacek Kaczmarski wobec tradycji, red. K.Gajda, M.Traczyk, wyd. MG, Kraków 2010, 340-348

(42)    Piotr Stankiewicz, przekład: O Jezusie chłopcu dwunastoletnim, Elred z Rievaulx, [w:] Studia Antyczne i Mediewistyczne 8(43), 2010, 77-97

(43)    Piotr Surma, „Pamiętnik Jana Łukasiewicza”, Rocznik Historii Filozofii Polskiej 2/3, 2009/2010, 307-312

(44)    Jan Swianiewicz, „Filozofia a ‘spatial turn’ w historycznych naukach społecznych” (rec. z: Karl Schlögel, „W przestrzeni czas czytamy. O historii cywilizacji geopolityce”, tłum. Izabela Drozdowska, Łukasz Musiał), Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 3 (75), 2010, 400-405

(45)    Ignacy Szczeniowski, „Filozoficzne podstawy pedagogii Thomasa Gordona”, [w:] Disputationes, numer 1(2), rok II,  Wychowanie, KNSF UKSW, Warszawa 2010, 55-72

(46)    Ignacy Szczeniowski, [Jeremi Szczeniowski], „Rozważania o przestrzeni aksjologicznej Europy”, [w:] Wokół wartości europejskich, red. K. Gutowska, M. Maciejczak, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, 13-31

(47)    Ignacy Szczeniowski, „Problem solipsyzmu w późnej myśli Ludwiga Wittgensteina”, [w:] Parerga. Międzynarodowe Studia Filozoficzne 4, 2010, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2010, 123-137

(48)    Anna Szyjkowska-Piotrowska, „Sen zwany kinem – Lacrimae rerum Slavoja Żiżka”, Estetyka i Krytyka 2, 2010, 285-289

(49)    Anna Szyjkowska-Piotrowska, „Where of we cannot speak, there must we paint. The Role of Language in Art”, Dialogue and Universalism 3-4, 2010, 71-78

(50)    Marcin Trepczyński, „Autonomia filozofii w O piętnastu problemach Alberta Wielkiego”, Studia Antyczne i Mediewistyczne 8(43), 2010, 119-126

(51)    Jacek Wolski, „Miara ilości informacji a jej znaczenie”, Filozofia Nauki 3(71), 2010, 105-120

(52)    Iwo Zmyślony, „Pojęcie krytyki artystycznej – geneza, struktura, funkcje, sposoby rozumienia”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2(74), 2010, 287-302

(53)    Iwo Zmyślony, „Various ideas of tacit knowledge – is there a basic one?” [w:] Knowing and Being: Perspectives on the Philosophy of Michael Polanyi, red. T. Margitay, Newcastle: Cambridge Scholars, 2010, 30-49

2011

(54)    Adam Andrzejewski, „Problem zmiany a identyczność numeryczna, Filozofia Nauki 2(74), 2011, 123-133

(55)    Daniel Chlastawa, „Bertrand Russell i uniwersalia”, Filozofia Nauki 3 (75), 2011,127-149

(56)    Daniel Chlastawa, „Modalny status zdań matematycznych”, Diametros. An Online Journal of Philosophy 30, 2011, 2-12

(57)    Daniel Chlastawa, „Krytyka modalnego dowodu ontologicznego Alvina Plantingi”, Ruch Filozoficzny 3( LXVIII), 2011, 485-501

(58)    Maja Chmura, „Nie masz filozofii bez historii filozofii”, Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 3 (18), 2011, 304-308

(59)    Maja Chmura, „O ciele, co słowem się stało. Transcendentalny wymiar winy w myśli E. Lévinasa”, Sztuka i Filozofia 38-39, 2011,86-93

(60)    Leon Ciechanowski, „Mechanika kwantowa a ‘Świadomy umysł’”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2(78), 2011,47-60

(61)    Olga Cielemęcka, „Perspektywa zdolności a sprawiedliwość społeczna”, Etyka 44, 2011, 183-186

(62)    Michał Damski, „Internet jako narzędzie badań filologicznych”, [w:] Pamięć w dobie internetu, Campidoglio, Warszawa, 2011, 139-146

(63)    Michał Dobrzański, „Renesansowa interpretacja cnoty stoickiej stałość u Justusa Lipsiusa”, Hybris 13, 2011, 168-179

(64)    Michał Dobrzański „«Politica pańskie» Justusa Lipsiusa – najważniejsze koncepcje i wątki stoickie”, [w:] Avant. Numer specjalny – Zlot Filozoficzny 2011, Toruń 2012,  239-254

(65)    Bartosz Fingas, „Leon XIII i Jan Paweł II wobec liberalizmu”, [w:] Zagadki przeszłości. Historia/nauka/kultura, red. A. Piwek, N. Niedzielska-Burdzy, Wrocław 2011

(66)    Bartosz Fingas, „Prawo naturalne wg św. Tomasza z Akwinu i jego znaczenie dla filozofii”, [w:] Ogrody nauk i sztuk. Debiuty 2010, red. A. Kobylarek, A. Gil, A. Kozak, Wrocław 2011

(67)    Magdalena Gawin, „Płeć i socjalizm. Przypadek Kazimierza Kelles-Krauza”, Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 2(17), 2011, 220-229

(68)    Dagmara Hoduń, „Nieobecność i negatywność. Odejmowanie według J. F. Lyotarda”, Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu 12, 2011, 56-75

(69)    Kinga Jęczmińska, „Czynniki motywujące do donacji organów”, [w:] Bioetyka i praktyka medyczna. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  2011, 177-185

(70)    Natalia Juchniewicz, „Estetyka prawa a symbol Lewiatana u Hobbesa”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 1 (77), 2011, 201-217

(71)    [Anna] Brożek, Filip Kawczyński, „Problemy z pojęciem ‘konkluzywności’ – w odpowiedzi na komentarz”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2(78), 2011, 285-295

(72)    Olga Kłosiewicz, „Magia jako moc nadawania znaczeń, czyli estetyczne aspekty ponownego zaczarowania świata”, [w:] Konteksty sztuki Konteksty estetyki, tom II, Przestrzenie późnej nowoczesności, red. I. Lorenc, M. Salwa, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2011, 83-96

(73)    Joanna Komorowska-Mach, „O pochodzeniu pojęć”, Filozofia Nauki 4(76), 2011, 139-146

(74)    Bogna Kosmulska, „Od wiedzy praktycznej do praktyki życia. O pożytkach płynących z pamięci o Ojcach Pustyni”, [w:] Pamięć w dobie Internetu, red. O. Kołakowska, R. Krajzewicz, M. Trepczyński, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2011, 117-128

(75)    Bogna Kosmulska, „Polemika Maksyma Wyznawcy z orygenizmem – kilka uwag”, Studia Antyczne i Mediewistyczne 9, 2011,105-112

(76)    Bogna Kosmulska, „Grzegorz z Nyssy o ludzkich potrzebach – zagadnienie pokarmu cielesnego i duchowego”, [w:] Pongo t. V: Antropologia praktyk kulinarnych. Szkice, red. Roman Chymkowski, Anna Jaroszuk, Małgorzata Mostek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012

(77)    Bogna Kosmulska, „Wolność wyboru czy wybór wolności? Patrystyczne ujęcie problematyki wolności”, [w:] Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych, red.  Honorata Jakuszko, Leszek Kopciuch, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012

(78)    Maciej Kostyra, „Nec Hercules contra plures”, Etyka 44, 2011,186-191

(79)    Maciej Kostyra, „Pojęcie cnoty w etyce Antystenesa z Aten”, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Humanistyczne 3 (2/2011), 2011, 133-151

(80)    Piotr Kozak, „Wzniosła utopia awangardy – aporie analityki wzniosłości”, Sztuka i Filozofia 38-39, 2011,152-160

(81)    Katarzyna Kuś, „Wyobrażenia obrazowe jako świadectwa na rzecz przekonań modalnych”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 3(79), 2011, 225-248

(82)    [Anna Rabczuk], Katarzyna Kuś, „Felicjan zakopał skarb wraz z żoną i małym synkiem – o pewnego rodzaju błędach logicznych w wypowiedzi”, Kwartalnik Polonicom 12, 2011, 32-37

(83)    Dorota Kutyła, „Co z tą wolnością? – relacja z konferencji”, [w:] Olimpiada Filozoficzna 39, 2011,42-49

(84)    Łukasz Leonkiewicz, przekład „Homilia na święto Paschy (o Zmartwychwstaniu), św. Grzegorz z Nyssy”, Arche, 1-2, 2011, 6-8

(85)    Łukasz Leonkiewicz, przekład „Hezychazm dzisiaj: asceza prawosławna jako dziedzictwo ogólno chrześcijańskie”, Sergiusz Horuży, [w:] Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, 9-34

(86)    Łukasz Leonkiewicz, „Relacje między Bogiem a światem według świętego Grzegorza Palamasa”, [w:] Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, 35-52

(87)    Łukasz Leonkiewicz, „O pocieszeniu jakie daje teologia”, Elpis 23-24 (35-36), 2011, 317-338

(88)    Łukasz Leonkiewicz, „Три вида антропологического реализма – попытка алтернативной антропологии в учении С. Хоружия”, [w:] Вiсник Харкiвського Нацiонального Унiверситету iменi В.Н. Каразiна, Charków 2011, 94-98

(89)    Łukasz Leonkiewicz, „O cierpieniu słów kilka”, Arche, 1-2, 2011, 16-19

(90)    Szymon Łajszczak, „Rozwój procedur administracyjnych na tle standardów funkcjonowania władzy publicznej”, [w:] Kierunki rozwoju prawa administracyjnego. Prace członków i przyjaciół Koła Naukowego Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Warszawskim, red. R. Stankiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, 98-109

(91)    Szymon Łajszczak, „Some reflections on the benefits of comparative studies in administrative justice systems”, [w:] Międzynarodowe Aspekty Prawa Administracyjnego, Kraków 2011, 209-213

(92)    Witali Michalczuk, [Alena Kaleczyc], „Mikroregion Motolski (Polesie Zachodnie) w okresie interstadiu neolit-brąz”, [w:] Na rubieży kultur: badania nad okresem neolitu i wczesną epoka brązu w Polsce Północno-Wschodniej, red. U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz, Białystok 2011, 267-277

(93)    Marek Pokropski, „Ciało. Od fenomenologii do kognitywistyki”, Przegląd Filozoficzno-Literacki 4(32), 2011, 119-137

(94)    Marek Pokropski, „Odpowiedź Mieszkowi Tałasiewiczowi”, Przegląd Filozoficzno-Literacki 1-2(33), 2011, 365-367

(95)    Marek Pokropski, „Komentarz do artykułu Shauna Gallaghera Hermeneutics and the Cognitive Sciences”, Avant 2, 2011, 195-196

(96)    Michał Pospiszyl, „Nadmiar Boga? Święty Paweł w epoce postsekularnej”, Kwartalnik Filozoficzny (1)39, 2011, 135-157

(97)    Michał Pospiszyl, „Fundacjonizm i problem zła”, [w:] Oblicza racjonalności, red. Mączka, J., Grygiel, W., Brożek, B., Copernicus Center Press, 2011, 254-263

(98)    Michał Pospiszyl, „Idole i ikony boskości. Czy dowód ontologiczny jest bałwochwalczy?”, [w:] Dowody ontologiczne, Wszołek, S., Copernicus Center Press, 2011, 265-277

(99)    Michał Rogalski, „Godne, bo płodne”,  Miesięcznik ZNAK 10, 2011, 50-55

(100)    Michał Rogalski, „Drewniany język”, Miesięcznik ZNAK 4, 2011,  66-74

(101)    Piotr Rosół, „Co warto pamiętać w świetle poglądów Hansa Jonasa?”, [w:] Pamięć w dobie internetu, red. D. Kołakowska, R. Krajzewicz, M. Trepczyński, Warszawa 2011, 129-138

(102)    Krzysztof Rosiński, „Nadzmysłowa konieczność”, Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 1(16), 2011,188-198

(103)    Wojciech Rostworowski, „Rigid Designation and Definite Descriptions”, Filozofia Nauki 76(4), 2011, 103-118

(104)    Wojciech Rostworowski, „Vanna McGee przykład z wyborami prezydenckimi: ekwiwokacja?”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 77(1), 2011, 247-261

(105)    Piotr Rudkouski, „Авторитарная совесть как социальная проблема”, Перекрёстки 1-2, 2011, 133-140

(106)    Marcin Rychter, „Coś z niczego”, Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 1(16), 2011, 144-151

(107)    Marcin Rychter, „Solidna porcja życia pod różnymi postaciami”, Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 3 (18), 2011, 292-303

(108)    Piotr Stankiewicz, „To Justify the End”,[ w:] Mała Współczesna Kultura 1, 2011, (pismo internetowe)

(109)    Piotr Stankiewicz, „Autarkia a Inny – o pewnym problemie w stoicyzmie” , Hybris (Internetowy Magazyn Filozoficzny) 14, 2011, 122-129

(110)    Piotr Stankiewicz, „Dulce et decorum – wojna a sens życia we wczesnej i w dojrzałej myśli Henryka Elzenbnerga”, [w:] Etyka i sens życia, red. Dorota Probucka, Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, 207-214

(111)    Monika Stasiuk, „O komizmie na poważnie” – recenzja książki O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Bohdana Dziemidoka, w: Edukacja Filozoficzna 53, 2011, 187-194

(112)    Monika Stasiuk, „Heideggerowskie inspiracje w analizie egzystencjalnej Ludwiga Binswangera”, Edukacja Filozoficzna 52, 2011, 179-197

(113)    Piotr Surma,, Jan Łukasiewicz o determinizmie i logice, [w:] Światopoglądowe odniesienia filozofii polskiej, red. S. Janeczek, R. Charzyński, M. Maciołek, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, 338-350

(114)    Piotr Surma, „Sytuacja Problemowa Jana Łukasiewicza”, [w:] Filozofia polska w tradycji europejskiej, red. S. Pieróg, M. Bieniak-Nowak, A. Dziedzic, A. Kołakowski, P. Ziemski, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, 175-183

(115)    Anna Szyjkowska-Piotrowska, „Homo eksperymentator – metoda bycia w kulturze“, [w:] Kultura i Metoda, red. Joanna Michalik, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i kultury,Warszawa, 2011, 151-164

(116)    Anna Szyjkowska-Piotrowska, „Portret“, [w:] Nieświadomość i transcendencja. Teksty dedykowane Profesor Zofii Rosińskiej, red. Joanna Michalik, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i kultury, Warszawa, 2011, 181-189

(117)    Anna Szyjkowska-Piotrowska, „Twarz jako muzeum znaczeń“, [w:] Konteksty sztuki, konteksty estetyki. T. 3, Medium a doświadczenie, red. Aleksandra Drzał-Sierocka, Mateusz Skrzeczkowski, Wydawnictwo Officyna s.c., Łódź 2011, 241-250

(118)    Aleksander Temkin, „Dwie dusze Sołowjowa”, Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia, 2(17), 2011, 282-292

(119)    Aleksander Temkin, „Gdzie dwóch się bije, tam Hegel korzysta, czyli o więcej Kanta w Levinasie”, Sztuka i Filozofia 38-39, 2011, 239-313

(120)    Jakub Tercz, „Wartość doświadczenia psychotycznego”, [w:] Medicina magica, Oblicza medycyny alternatywnej, 2011, 155-171

(121)    Jakub Tercz, „Koncepcja podmiotu w Różnicy i powtórzeniu Gillesa Deleuze’a”, Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris 14, 2011, 91-107

(122)    Marcin Trepczyński, „Aksjomaty Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu”, Studia Antyczne i Mediewistyczne 9 (44), 2011, 113-127

(123)    Marcin Trepczyński, przekład i wprowadzenie: „Św. Augustyn, O dialektyce”, Edukacja Filozoficzna, 2011, 125-146

(124)    Marcin Trepczyński, „Ad Deum et memorandum, czyli mnemotechnika w dydaktyce Bonawentury”, Edukacja Filozoficzna 52, 2011, 137-147

(125)    Marcin Trepczyński, „Hermesa Trismegistosa lekcja o przestrzeni”, Edukacja Filozoficzna 53, 2011, 47-58

(126)    Marcin Trepczyński, „Ile wiemy o wiedzy Bożej?”, Edukacja Filozoficzna 53, 2011, 161-172

(127)    Marcin Trepczyński, „Tomasz z Akwinu niemonotonicznie”, Filozofia Nauki 2(74), 2011,115-122

(128)    Marcin Trepczyński, „Pałace pamięci. Jak pamięć znika, jak ją odzyskiwać?”, [w:] Pamięć w dobie internetu, red. O. Kołakowska, R. Krajzewicz, M. Trepczyński, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2011, 105-116

(129)    Marcin Trepczyński, „Florencja oczami Savonaroli”, [w:] Piknik z renesansem, red. G. Rogowska, M. Trepczyński, Wydawnictwo Campidoglio, Warszawa 2011, 27-36

(130)    [Anna Wójtowicz], Marcin Trepczyński, „Logika niemonotoniczna jako sposób rozumowania w niesprzyjających warunkach”, Filozofia Nauki 2(74), 2011, 99-103

(131)    Wojciech Wciórka, „Monizm, aspekty i relatywizacja predykatów”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2(78), 2011, 89-105

(132)    [Magdalena Bieniak-Nowak], Wojciech Wciórka, „The double knowledge in christ. A critical edition of Stephen Langton’s Quaestio theologica Camb063”, Archa Verbi 8, 2011,145-170

(133)    [Tadeusz Ciecierski], Piotr Wilkin, Katarzyna Kuś, „Possibilia i światy możliwe”, [w:] Przewodnik po metafizyce, red. Sebastian Kołodziejczyk, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, 385-436

(134)    Iwo Zmyślony, „Geneza koncepcji nauki Michaela Polanyiego – krytyka ideału obiektywistycznego”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2(78), 2011, 163-180

(135)    Iwo Zmyślony, „Geneza koncepcji nauki Michaela Polanyiego – obrona autonomii nauki”, Zagadnienia Naukoznawstwa, tom XLVII, zeszyt 2 (188), 2011, 145-164

2012

(136)    Adam Alker, „Nauka o elementach w XII wieku. Omówienie I księgi Philosophia mundi Wilhelma z Conches”, Studia antyczne i mediewistyczne 10(45), 2012, 157-163

(137)    Adam Alker, przekład: Wilhelm z Conches, Filozofia świata, ks. 1, Studia antyczne i mediewistyczne 10(45), 2012, 163-181

(138)    [Anna Brożek], Adam Andrzejewski, „Spory rzeczowe i słowne”, Filozofia Nauki 4(80), 2012, 31-44

(139)    Adam Andrzejewski, „Ontologia czterowymiarowa a podróż w czasie. Analiza argumentu Theodora Sidera”, Analiza i Egzystencja 1(17), 2012, 163-180

(140)    Karolina Bartkowiak, „Davidson i Rorty o metaforze”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 1(81), 2012, 221-236

(141)    Krystyna Bielecka, „Biosemiotics and Constructivism: Strong Allies”, Constructivist Foundations 7(3), 2012,  228-230

(142)    Daniel Chlastawa, „Modified Gaunilo-type objections against modal ontological arguments”, European Journal for Philosophy of Religion 4/2, 2012, 113-126

(143)    Olga Cielemęcka, „Od różnicy do etyki różnicy. Filozofia feministyczna Luce Irigaray”, Etyka 45, 2012, 73-87

(144)    Olga Cielemęcka, „Dekonstruując mit kobiecości”, Etyka 45, 2012, 133-137

(145)    Olga Cielemięcka, „Poza ludzkim i nieludzkim. O nowym kształcie wspólnoty”, Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Kierunki badawcze w filozofii III 3/2012

(146)    Olga Cielemięcka, przekład: W. James, „Rzecz i jej relacje”, [w:] Kronos 1, 2012, 76-86

(147)    Olga Cielemęcka, [hasła] “Manifest cyborgów” oraz „Dezaktywacja maszyny antropologicznej”, [w:] Studio Eksperyment. Leksykon. Zbiór Tekstów, red. B. Świątkowska, M. Roszkowska, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012, 46-47; 105

(148)    Michał Damski, „Epiktet o możliwości postępu moralnego”, Przegląd filozoficzno­-literacki, 33(1­-2), 2012, 233-241

(149)    Michał Dobrzański, przekład: Günther, Klaus, Od gubernatywnej do deliberatywnej polityki praw człowieka. Definicja i rozwój praw człowieka jako zbiorowego aktu samostanowienia, [w:] Przegląd Filozoficzno-Literacki 33(1-2),  2012, 49-64

(150)    Michał Dobrzański, przekład:  Horn, Christoph, Naruszalna i nienaruszalna godność ludzka: próba wyjaśnienia, [w:] Przegląd Filozoficzno-Literacki 33(1-2),  2012, 19-33

(151)    Bartosz Działoszyński, „Klasyczne dzieło Rudolfa Carnapa” (rec. z: R. Carnap, „Logiczna struktura świata”), Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 1(81), 2012, 273-276

(152)    Elżbieta Filipow, „Cierpienie jako stan wewnętrznej samotności w wizji Emila Ciorana”, [w:] Avant. Numer specjalny – Zlot Filozoficzny 2011, Toruń 2012, 56-64

(153)    Bartosz Fingas, „Natura sporów filozoficznych w ujęciu MacIntyre’a”, Studia Philosophica Wratislaviensia 1(20), 2012

(154)    Maciej Leszek Gąsiorowski, „Postać Sokratesa w ujęciu Hannah Arendt”, Edukacja Filozoficzna 54, 2012, 171-185

(155)    Dagmara Hoduń, „Świat zabawek mechanicznych”, Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu 13-14, 2012, 242-272

(156)    Kinga Jęczmińska, „Rola doświadczenia w uzasadnianiu przekonań moralnych – krytyka stanowiska Gilberta Harmana, Cogitatum 2, 2012, 21-30

(157)    Kinga Jęczmińska, „Analysis of qualia arguments against functionalism”, [w:] Avant. Numer specjalny – Zlot Filozoficzny 2011, Toruń 2012,  218- 226

(158)    Natalia Juchniewicz, „Marksowska koncepcja znaku”, Nowa Krytyka. Czasopismo Filozoficzne 28, 2012, 67-80

(159)    Natalia Juchniewicz, „Wolność słowa w epoce obrazu, czyli o aktualności agory”, [w:] Co z tą wolnością?, red. A. Nogal, D. Kutyła, Wydawnictwo Naukowe Semper Warszawa 2012, 175-185

(160)    Natalia Juchniewicz, „Koncepcja obrazu w perspektywie fenomenologicznej Éliane Escoubas a polityczne znaczenie wyobraźni u Hannah Arendt”, [w:] Fenomen i przedstawienie : francuska estetyka fenomenologiczna : założenia, zastosowania, konteksty, red. I. Lorenc, M. Salwa, P. Schollenberger, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012, 359-370

(161)    Zuzanna Kasprzyk, „Kontrastywizm i kontekstualizm w metaetyce i teorii decyzji”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 2(82), 2012, 49-72

(162)    Filip Kawczyński, „In defence of singular propositions”, [w:] Philosophical and Formal Approaches to Linguistic Analysis, red. P. Stelmaszczyk, Ontos Verlag 2012, 197-214

(163)    Agata Kłocińska, „Karnawał wobec sacrum. O ludyczności kultury współczesnej”, Kultura i wartości 3 (2012), 117-134

(164)    Olga Kłosiewicz, „W chowanego z rozumem. Gry i zabawy, które zmieniły filozofię”,  Dyskurs. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu 13-14, 2012, 8-45

(165)    Olga Kłosiewicz, „W poszukiwaniu utraconej baśni, czyli o zmaganiach poezji z transcendencją”, Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 1(20), 2012, 277-281

(166)    Olga Kłosiewicz, „Anamorfoza i metamorfoza. Fenomen jawienia się dzieła sztuki w filozofii Jeana Luca Mariona oraz fenomen przekształcania przedstawień istniejących w kulturze”, [w:] Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna. Założenia/ zastosowania/ konteksty, red. I. Lorenc, M. Salwa, P. Schollenberger, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012, 315-332

(167)    Olga Kłosiewicz, „Polska recepcja francuskiej estetyki fenomenologicznej. Indeks wybranych prac”, [w:] Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna. Założenia/ zastosowania/ konteksty, red. I. Lorenc, M. Salwa, P. Schollenberger, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012, 469-492

(168)    Olga Kłosiewicz, „Francuska estetyka fenomenologiczna – wybór polskich przekładów i opracowań”, [w:] Fenomen i przedstawienie. Francuska estetyka fenomenologiczna. Założenia/ zastosowania/ konteksty, red. I. Lorenc, M. Salwa, i P. Schollenberger, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2012, 493-520

(169)    Olga Kłosiewicz, „Literatura jako kształtowanie i samo-rozumienie podmiotu” [w:] Aleksandr Kuzior, Andrzej Kiepas, Jacek Rąb (red.) IX Polski Zjazd Filozoficzny, Księga Streszczeń, Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski, Gliwice, Katowice, Wisła 2012, 235-236

(170)    Joanna Komorowska-Mach, „Nocne marzenie o „phronesis” albo tęsknota za porządkiem”, Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 2(21), 2012, 27-30

(171)    Małgorzata Koronkiewicz, „Problem treści niepojęciowej w filozofii Immanuela Kanta”, Archiwum historii filozofii i myśli społecznej 57, 2012

(172)    Małgorzata Koronkiewicz, „Percepcja historyczna filozofii Kanta”, Przegląd Filozoficzny 81, 2012, 285-289

(173)    Bogna Kosmulska, „Grzegorz z Nyssy o ludzkich potrzebach – zagadnienie pokarmu cielesnego i duchowego”, [w:] Pongo t. V: Antropologia praktyk kulinarnych. Szkice, red. Roman Chymkowski, Anna Jaroszuk, Małgorzata Mostek, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, 63-71

(174)    Bogna Kosmulska, „Wolność wyboru czy wybór wolności? Patrystyczne ujęcie problematyki wolności”, [w:] Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych, red. Honorata Jakuszko, Leszek Kopciuch, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, 11-23

(175)    Bogna Kosmulska, „Le concept de l’aisthesis dans la réflexion antique et patristique. Quelques remarques sur le fondements de la spiritualité byzantine”, [w:] Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku. Tradycja i współczesność/ Byzantium and Renaissances. Dialogue of Cultures, Heritage of Antiquity. Tradition and Modernisty, red. M. Janocha, A. Sulikowska-Gąska, I. Tatarova, Z. Flisowska, K. Moziewicz, N. i K. Smulscy, Wydawnictwo Campidoglio, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, Warszawa 2012, 157-161

(176)    Bogna Kosmulska, „Forma i narracja – filozoficzne refleksje nad ateńską ceramiką malowaną”, [w:] Studia nad filozofią starożytną i średniowieczną, t. V: Wszechrzeczą mądrze kieruje natura, red. Adam Górniak, Krzysztof Łapiński, Tomasz Tiuryn, Wydział Filozofii i Socjologii UW, Warszawa 2012, 12-26

(177)    Bogna Kosmulska, „Granice filozoficznej chrystologii”, Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 4(23), 2012, 267-271

(178)    Maciej Kostyra, recenzja książki Urszuli Idziak „Dar. Spór między Jeanem-Lukiem Marionem a Jacques’em Derridą”, [w:] Studia Sieradzana 2, 2012, 117-125

(179)    Maciej Kostyra, „Dwumowa jako wymiar współczesnego cynizmu politycznego”, [w:] Młodzi naukowcy dla polskiej nauki. Część VI. Nauki humanistyczne i społeczno-ekonomiczne, red.  Marcin Kuczera, Creativetime, Kraków, 2012, 153-164

(180)    Maciej Kostyra, „<<Bardzo dobrze wiedzą, że czynią źle, ale czynią to nadal>>. Wprowadzenie do analizy cynizmu w społeczeństwach ponowoczesnych”, [w:] Zadania Współczesnej Humanistyki. Człowiek i Nauka, red. Jakub Bartoszewski, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Sieradz 2012, 226-238

(181)    Maciej Kostyra, „Antisthenes of Athens and the origins of the cynic way of life as a ‘shortcut to virtue’”, [w:] Zadania Współczesnej Humanistyki. Człowiek i Nauka, red. Jakub Bartoszewski, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, Sieradz 2012, 447-456

(182)    Maciej Kostyra, „<<Człowiek pies>>. Cynizm jako wyraz sprzeciwu wobec estetyzacji świata na przykładzie akcji performatywnych Olega Kulika”, [w:] Refleksje na temat ponowoczesności, red. Marcin Lubecki, Libron, Kraków 2012, 251-271

(183)    Marcin Koziej, „Kants liberaler Minimalstaat”, [w:] Rechtsstaatlichkeit. KANT, (Hrsg.) A. Kaniowski, E. Wyrębska, T. Michałowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012

(184)    Dorota Kutyła, „Koniec i początek, czyli zapomniana? droga filozofii”, [w:] Olimpiada Filozoficzna 40, 2012, 123-129

(185)    Dorota Kutyła, „Wolność jest kobietą”, [w:]  Co z tą wolnością, red. A. Nogal, D. Kutyła, Semper 2012, 216-231

(186)    Szymon Łajszczak, „Legitymacja skargowa a przedmiot postępowania sądowo-administracyjnego”, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 5, 2012, 64-78

(187)    Monika Marczuk, „Nasza protegowana, panna de Beauvoir”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 1(81), 2012, 139-146

(188)    Monika Marczuk, „Raj utracony Gerogesa Bataille’a. Kilka słów o zbytku”, Kwartalnik Filozoficzny 1(40), 2012, 123-142

(189)    Witali Michalczuk, „Kategoria obrazu w myśli Bizancjum i Odrodzenia”, [w:] Bizancjum a renesansy. Dialog kultur, dziedzictwo antyku – tradycja i współczesność, red. M. Janocha, A. Sulikowska i inni, Warszawa 2012, 69-75

(190)    Michał Nakoneczny, „Nie ma obiektów, które byłyby utworami muzycznymi”, przekład Ross P. Camerona, [w:] Sztuka i Filozofia 40, 2012, 7-25

(191)    Michał Nakoneczny, „Stephen Davies, Themes in the of Music”, Sztuka i Filozofia 40, 2012, 156-161

(192)    Mateusz Pencuła, „Ateisty wyznanie wiary”, Edukacja Filozoficzna 53, 2012, 195-200

(193)    [Jakub Kloc-Konkołowicz], Dorota Pilas, „Godność ludzka i autonomia”, Przegląd Filozoficzno-Literacki 1-2(33), 2012, 9-18

(194)    Marek Pokropski, „Husserl i Henry – spór o intencjonalność”, Przegląd Filozoficzno-Literacki 3(34), 2012, 229-249

(195)    Michał Pospiszyl, „Dezaktywować kapitalizm. Polityczne pojęcie miłości u młodego Marksa”, Kronos (3)22, 2012, 159-173

(196)    Michał Pospiszyl, „Teologia peryferii”, Praktyka Teoretyczna (1)5, 2012, 301-308

(197)    Krzysztof Rosiński, „Supersensible Necessity”, Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 1, 2012, 23-33

(198)    Piotr Rosół, „Poglądy Hansa Jonasa na temat przemian stosunku człowieka do natury”, [w:] Avant. Numer specjalny – Zlot Filozoficzny 2011, Toruń 2012, 48-55

(199)    Piotr Rosół, „Kręgi odpowiedzialności w zglobalizowanym świecie”, [w:] Odpowiedzialność globalna i edukacja globalna. Wymiary teorii i praktyki, red. H. Ciążela, W. Tyburski, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, 39-50

(200)    Piotr Rosół, „Soll der Teufel Kant holen?”, [w:] Rechtsstaatlichkeit. KANT, (Hrsg.) A. Kaniowski, E. Wyrębska, T. Michałowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, 153-155

(201)    Wojciech Rostworowski, „Spór o deskrypcje”, Cogitatum 2, 2012

(202)    Wojciech Rostworowski, „W obronie zasady domknięcia. Polemika z argumentacją Freda Dretske’go”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 81(1), 2012, 167-183

(203)    Maciej Sadowski, „Projekty ustrojowe dla Korsyki i Polski jako konkretyzacja republikańskich postulatów Rousseau z ‘Umowy społecznej’”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 4(84), 2012, 301-316

(204)    Maciej Sadowski, „Wolność polityczna a umowa społeczna”, [w:] Co z tą wolnością?, red. A. Nogal, D. Kutyła, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012, 96-102

(205)    Piotr Stankiewicz, „Niewolnictwo spraw żadnych, czyli Henryk Elzenberg o życiu społecznym”, Edukacja filozoficzna 53 , 2012, 153-160

(206)    Piotr Stankiewicz, „Stoicyzm i buddyzm Zen”, Edukacja filozoficzna 54, 2012, 135-138

(207)    Monika Stasiuk, „Cogito (?) ergo sum” – recenzja książki Myślenie i zachowanie nieracjonalne Jana Szmyda, Edukacja Filozoficzna 54, 2012, 217-223

(208)    Piotr Surma, „Ekstensjonalność logiki w szkole lwowsko-warszawskiej”, [w:] Mit, historia, kultura. Materiały z V Seminarium Historyków Filozofii Polskiej, red. Jan Skoczyński, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, 329-336

(209) Ignacy Szczeniowski, „(Dobro)Wolność zabawy, czyli o kulturze i cywilizacji w aspekcie konieczności”, Dyskurs. Zeszyty Naukowo-Artystyczne 13/14, /2012, 46-71

(210)    Anna Szyjkowska-Piotrowska, „Defacement – performing new meanings“, Art Inquiry. Recherches sur les arts 14, 2012, 43-53

(211)    Anna Szyjkowska-Piotrowska, „Władysław Strzemiński. Czytelność obrazów“, [przekład z języka francuskiego tekstu „Obraz, obraz ciała, historia“ Jean-Francois Chevrier], Wydawnictwo Muzeum Sztuki w Łodzi i Autorzy, Łódź 2012, 131-144

(212)    Aleksander Temkin, „Ogrodzenie wokół ogrodzenia – Leo Straussa historia filozofii politycznej”, Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 1(20), 2012, 271-276

(213)    Aleksander Temkin, „Euklidesowy rozum i wieczna harmonia”, Kronos. Metafizyka, Kultura, Religia 3(22), 2012, 173-189

(214)    Jakub Tercz, „Architektonika „Logiki sensu” Deleuze`aa”, Praktyka Teoretyczna 5, 2012, 17-32

(215)    Jakub Tercz, „Koncepcja podmiotu w „Różnicy i powtórzeniu” Gillesa Deleuze`a”, Hybris 14, 2012,  91-107

(216)    Marcin Trepczyński, „Kwestia o niemonotoniczności w teologii”, Filozofia Nauki 2(78), 2012, 135-141

(217)    Marcin Trepczyński, [Witold Zakrzewski], „Hipermodernizm? – perspektywy po-modernistyczne i po-postmodernistyczne”, [w:] Refleksje na temat ponowoczesności, red. M. Lubecki, Libron, Kraków 2012, 77-115

(218)    Marta Turkot, „Zrozumieć zachodnią nowoczesność. Charles Taylor, Nowoczesne Imaginaria Społeczne”, Studia Polityczne 1, 2012, 345-357

(219)    Hanna Urbankowska, „Bogactwo renesansu”, Nowe Książki 8, 2012, 19-20

(220)    Hanna Urbankowska, „Christopher Dell, Potwory”, Nowe Książki 7, 2012, 56

(221)    [Joanna Odrowąż-Sypniewska, Mieszko Tałasiewicz], Wojciech Wciórka, Piotr Wilkin, „Do we need a new theory of truthmaking? Some comments on Disjunction Thesis, Conjunction Thesis, Entailment Principle and explanation”, Philosophical Studies, 2012, 1-14

(222)    Anna Zalewska, „O pesymizmie bez defetyzmu”, recenzja książki Między Elzenbergiem a Bierdiajewem P. Okołowskiego, Nowe Książki 11, 2012, 79-80

(223)    Marta Zaręba, „O niektórych zarzutach względem stanowiska minimalizmu w sporze o indywiduację działań”, Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 1(81), 2012, 185-202

(224)    Marta Zaręba, „Reizm Tadeusza Kotarbińskiego a prakseologiczna koncepcja sprawstwa,” Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 3(83), 2012,559-576

(225)    Adrian Ziółkowski, „O problemach w definiowaniu pojęcia prawa przyrody przez nierzeczywiste okresy warunkowe”, Filozofia Nauki 2(78), 2012, 67-94

(226)    Adrian Ziółkowski, „Krytyczna analiza badań eksperymentalnych dotyczących kontekstualizmu”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 3(83), 2012, 299-314

(227)    Iwo Zmyślony, „Michaela Polanyiego koncepcja niejawnych przesłanek nauki”, Filozofia Nauki 4(80), 2012, 63-86

(228)    Iwo Zmyślony, „Kategoria wiedzy niejawnej (tacit knowledge) – typowe sposoby rozumienia”, Filozofia Nauki 3(79), 2012, 65-82

(229)    Iwo Zmyślony, „Esencjalizm vs antyesencjalizm – gdzie leży meritum sporu o definicję sztuki?”, Kwartalnik Filozoficzny XV(2), 2012, 25-47

2013

(230)    Adam Andrzejewski, „Artification and the Ontology of Art”, [w:] Proceedings of the European Society for Aesthetics, Dorsch F., Ratiu D. (eds.), European Society for Aesthetics, Fribourg, Switzerland, Vol. 5, 2013, 53-66

(231)    Adam Andrzejewski, „Zjawisko artyfikacji jako inspiracja dla ontologii dzieł sztuki”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria (1)85, 2013, 63-76

(232)    Adam Andrzejewski, „Autonomia i nieautonomia dzieła sztuki. Uwagi z perspektywy analitycznej”, [w:] Powrót modernizmu?, red. T. Pękala, Wyd. UMCS, Lublin 2013, 193-208

(233)    Adam Andrzejewski, „Uwagi o funkcji eksperymentów myślowych w filozofii”, Edukacja Filozoficzna 2(54), 2013, 69-86

(234)    Daniel Chlastawa, „Odblaski matematyki”, Edukacja Filozoficzna 55, 2013, 107-116

(235)    Olga Cielemęcka, [Monika Rogowska-Stangret, Magda Środa], „Quest for Feminist Space and Time”, Women: A Critical Rewiev 2014, przyjęty do publikacji

(236)    Olga Cielemęcka, „Angelus Novus spogląda w przyszłość. O antyhumanizmie, który przezwycięża nicość”, Teksty drugie 1-2, 2013

(237)    Olga Cielemęcka, „Czas feminizmu”, [w:] Konteksty feministyczne: teoria, polityka, aktywizm, red. P. Chudzińska, E. Durys, Łódź University Press, przyjęty do publikacji

(238)    Michał Dobrzański, „Kants Freiheitskonzept als Hochburg des Konservatismus?”, [w:] Rechtsstaatlichkeit. KANT, (Hrsg.) A. Kaniowski, E. Wyrębska, T. Michałowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, 141-145

(239)    Kinga Jęczmińska, „Świadomość dostępu i świadomość fenomenalna”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2(86), 2013, 339-355

(240)    Kinga Jęczmińska, „Consciousness in the Light of the Global Workspace Theory”, [w:] Philosophers’ Rally 2012. Selected Papers, Cambridge Scholars Publishing, 2013, 36-44

(241)    Agata Kłocińska, „Relacja ja-Ty z bytami nieosobowymi. Filozofia Martina Bubera jako myśl prekursorska wobec posthumanizmu”, [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, t.II.: Od humanizmu do posthumanizmu, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013/2014

(242)    Dorota Kutyła, „Marek Aureliusz Elzenberga i Łapińskiego”, [w:] Olimpiada Filozoficzna 41, 2013, 133-138

(243)    Dorota Kutyła, „Wszystko jest … polityką albo emancypacyjna mapa Jacquesa Rancière’a”, Olimpiada Filozoficzna 41, 2013, 139-146

(244)    Szymon Łajszczak, [Anna Partyka-Opiela], „Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania podatkowe (glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 kwietnia 2011 r., sygn. akt I FSK 637/10)”, Monitor Prawniczy 14, 2013, 771-776

(245)    Mateusz Pencuła, „Cechy, zbiory i możliwe światy”, Filozofia Nauki 2(82), 2013, 145-157

(246)    Mateusz Pencuła, „Wprowadzenie do metafizyki analitycznej”, Filozofia Nauki 2(82), 2013, 205-209

(247)    Mateusz Pencuła, „Kłopoty z Feuerbachem”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 1(85), 2013, 137-154

(248)    Mateusz Pencuła, „Teodycea w świetle tradycjonalizmu”, Przegląd Humanistyczny 3(438), 2013, 87-90

(249)    Michał Pospiszyl, „Ateologia wielości. Katechon, pompa próżniowa i biopolityka”, Praktyka Teoretyczna (2)8, 2013, 281-288

(250)    Michał Pospiszyl, „Tylko Stalin może nas wyzwolić?”, Praktyka Teoretyczna (1)7, 2013, 267-276

(251)    Michał Pospiszyl, „Ontologie polityczne sztuki. Lenin, estetyka relacyjna i produkcja biopolityczna”, Kultura Współczesna (2)77, 2013, 50-61

(252)    Michał Pospiszyl, „Wszystko co chcielibyście wiedzieć o kapitalizmie, ale (po filmie Żuławskiego) baliście się zapytać Masłowskiej”, [w:] Marecki, P., Pilarska, A., Puto, K., Liguziński, S., Kino i literatura. Polska po 1989 roku, Ha!art, 2013, 185-195

(253)    Michał Pospiszyl, „Arianizm, radykalne oświecenie i sprawa polska”, [w:] Majmurek, J. Bracia Polscy. Przewodnik Krytyki Politycznej, Wyd. Krytyki Politycznej, 2013, 212-227

(254)    Michał Rogalski, „Balansowanie na granicy syntezy”, Kronos 1(24), 2013, 289-293

(255)    Michał Rogalski, „Spory o nic albo o względności historycznoliterackich klasyfikacji”, [w:] Русская литература: тексты и контексты. Literatura rosyjska: teksty i konteksty, Instytut Rusycystyki UW, Warszawa, 2013, 43-51

(256)    Piotr Rosół, „Sens życia a absolutyzm rzeczywistości”, [w:] Mit, metafora, sekularyzacja. Wprowadzenie do filozofii Hansa Blumenberga, red. R. Marszałek, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013, 97-106

(257)    Wojciech Rostworowski, „Roundabout Semantic Significance of the Attributive/Referential Distinction”, Kriterion – Journal of Philosophy 27(1), 2013, 30-40

(258)    Wojciech Rostworowski, „Attributive Use and Russell’s Paradigm”, Filozofia Nauki 82(2), 2013, 59-68

(259)    Wojciech Rostworowski, „Dwie tezy Vanna McGee”, [w:] III i IV Studenckie Forum Badań nad Językiem – teksty pokonferencyjne, red. A. Dębska, M. Łuniewska, E. Młożniak, M. Stanik, Wydawnictwo Ośrodek Badań Filozoficznych, Warszawa, 2013, 163-170

(260)    Piotr Rudkouski, „The Freedom of Conscience in Non-Democratic Environment”, [w:] Belarus and its Neighbors: Historical Perceptions and Political Constructs. International Conference Papers, red. Aleś Łahviniec, Taciana Čulickaja, Warsaw: Lazarski University 2013, 218-224

(261)    Cezary Rudnicki, „Koncepcja aury immanentnej”, Estetyka i Krytyka 30(3), 2013, 99-116

(262)    Maciej Sadowski, „Can philosopher be a political expert?”, [w:] Policy Expertise in Contemporary Democracies, red. Stephen Brooks, Tomasz Żyro, Dorota Stasiak, Ashgate Publishing Ltd., Wielka Brytania, USA, 2013, 45-56

(263)    Maciej Sadowski, hasła „Godność ludzka” i „Prawa człowieka”, [w:] Leksykon Polityki z Komentarzem Teoretycznym, red. Mirosław Karwat, Jacek Ziółkowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013,  strony 99 oraz 262

(264)    Maciej Sadowski, „Problem brudnych rąk i dylematy towarzyszące”, [w:] Pułapki i Paradoksy Polityki,  red. Jacek Ziółkowski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, 59-67

(265)    Piotr Stankiewicz, „Smutek w kosmosie. O „Grawitacji” Alfonso Cuaróna”, Kultura Liberalna 252(44), 2013, (czasopismo online)

(266)    Monika Stasiuk, „Nauczanie filozofii w małych grupach” – tłumaczenie tekstu Elizabeth Jelinek, Edukacja Filozoficzna 56, 2013., 129-152

(267)    Monika Stasiuk, [Tomasz Baran], „Kupowanie na umór, czyli o lęku egzystencjalnym i rozpasanej konsumpcji”, [w:] Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich, 1(11), 2013, 51-53

(268)    Monika Stasiuk, „Perpetuum mobile, czyli wiecznie ruchome” – recenzja książki Ruch myśli. Teksty trochę filozoficzne Zofii Rosińskiej, Edukacja Filozoficzna 55, 2013, 117-123

(269)    Ignacy Szczeniowski, „Medytacja Zen a deprywacja sensoryczna. Ujęcie filozoficzne”, [w:] Kulturowe aspekty zmysłów, red. Sonia Bednarska, Dominika Faber, Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, 21-29

(270)    Hanna Urbankowska, „Poeta – stróż boskości czy złodziej niebiańskiego ognia? Pytanie o tożsamość poety w świetle rozważań Martina Heideggera i Hansa Blumenberga”, [w:] Mit, metafora, sekularyzacja. Wprowadzenie do filozofii Hansa Blumenberga, wyd. Scholar, Warszawa 2013, 107-126

(271)    Hanna Urbankowska, „Filozof ogr”, Nowe Książki 6, 2013, 43

(272)    Anna Zalewska, „Borges-Lem: jak w lustrach?”, Elewator 4(2), 2013, 34-36

(273)    Marta Zaręba, „Rilke po polsku” (recenzja z: „Rilke po polsku”, red. J. Kulas, M. Golubiewski), Przegląd Filozoficzno-Literacki 1(36), 2013, 421-426

(274)    Marta Zaręba, „Bóg w obliczu możliwości” (recenzja z: J. Wojtysiak, Spór o istnienie Boga), Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria 1(85), 2013, 403-408

(275)    Marta Zaręba, „Weryfikacjonizm, indukcjonizm, falsyfikacjonizm. Z zagadnień współczesnej filozofii nauki”, [w:] Olimpiada Filozoficzna,  wyd. Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 2013, 75-82