Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe

Instytut Filozofii UW od roku akademickiego 2014/2015 prowadzi trzy rodzaje studiów podyplomowych:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA:

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają:

 

Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie IRK:
https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/catalogue/units/35010000/

Wymagane dokumenty (część z nich generuje się automatycznie z IRK):

  1. podanie o przyjęcie na studia (generowane z IRK)
  2. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia (dostępne w IRK)
  3. odpis/poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. jedno zdjęcie (o ile kandydat na wgrał zdjęcia do IRK)

Termin składania dokumentów: komplet dokumentów można dostarczać od  02.09.2019-30.09.2019,
do 15:00
 (po wcześniejszym zapisaniu się na studia w systemie IRK)

O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożenia dokumentów do sekretariatu IF UW.

PRZEWIDYWANA LICZBA SŁUCHACZY LUB LIMIT PRZYJĘĆ:
Zakładana minimalna ilość osób przyjętych na studia: 15 osób; limit przyjęć na studia: 30 osób.

Podyplomowe Studia Filozoficzne

1. NAZWA STUDIÓW: FILOZOFIA, STUDIA PODYPLOMOWE PHILOSOPHY, POSTGRADUATE STUDIES 2. KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Anna Wójtowicz amwojtow@uw.edu.pl 3. PRZYPORZĄDKOWANIE DO OBSZARU KSZTAŁCENIA: podstawowy: filozofia (obszar nauk humanistycz... >>

Podyplomowe Studia z Etyki i Filozofii (specjalizacja nauczycielska)

1. NAZWA STUDIÓW: ETYKA I FILOZOFIA (SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA), STUDIA PODYPLOMOWE ETHICS AND PHILOSOPHY (teaching specialization) POSTGRADUATE STUDIES 2. KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Anna Wójtowicz amwojtow@uw.edu.pl 3. PRZYPORZĄDKOWANIE... >>

Podyplomowe Studia Bioetyczne

1. NAZWA STUDIÓW: BIOETYKA, STUDIA PODYPLOMOWE BIOETHICS, POSTGRADUATE STUDIES 2. KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Anna Wójtowicz amwojtow@uw.edu.pl 3. PRZYPORZĄDKOWANIE DO OBSZARU KSZTAŁCENIA: podstawowy: filozofia (obszar na... >>

Archiwum

Całkowity koszt Podyplomowych Studiów Filozoficznych wynosi 4600 zł. Opłaty za poszczególne okresy studiów rozkładają się następująco (wpłaty za czesne przez system USOS): Semestr I – 1250 zł. Semestr II – 1250 zł. Semestr III – 12... >>