Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe > Archiwum

Archiwum

Koszt Podyplomowych Studiów Filozoficznych

Całkowity koszt Podyplomowych Studiów Filozoficznych wynosi 4600 zł. Opłaty za poszczególne okresy studiów rozkładają się następująco (wpłaty za czesne przez system USOS): Semestr I – 1250 zł. Semestr II – 1250 zł. Semestr III – 12... >>

Materiały do pobrania

1. Kwestionariusz osobowy 2. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe... >>

Program studiów 2012/2013 i 2013/2014

Program studiów podyplomowych – siatka zajęć 2012-2013 i 2013-2014... >>

Ramowy Program Podyplomowych Studiów Filozoficznych

Program dla słuchaczy rozpoczynających studia od 1 października 2012 Uchwała nr 15-2012 Rady WFiS w sprawie programu Podyplomowych Studiów Filozoficznych Program dla słuchaczy rozpoczynających studia od 1 października 2010 i wcześniej Szczegółowy (pr... >>

Rekrutacja

REKRUTACJA 2012/2013 O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, który posiadają: tytuł magistra licencjat stopień inżyniera Od kandydatów wymaga się złożenia następujących dokumentów: podanie o przyj... >>

Sylabusy zajęć

Historia filozofii Kod przedmiotu: Nazwa przedmiotu: Historia filozofii Jednostka: Instytut Filozofii Grupy: studia podyplomowe, I rok Punkty ECTS i inne: 6 Język prowadzenia: polski Rodzaj przedmiotu: Przedmioty obowiązkowe Skrócony opis: Kurs będz... >>