Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe > Archiwum > Koszt Podyplomowych Studiów Filozoficznych

Koszt Podyplomowych Studiów Filozoficznych

Całkowity koszt Podyplomowych Studiów Filozoficznych wynosi 4600 zł.

Opłaty za poszczególne okresy studiów rozkładają się następująco (wpłaty za czesne przez system USOS):

Dodatkowo, po zakończeniu Studiów Podyplomowych, należy uiścić opłatę w wysokości 30 zł za wydanie świadectwa ukończenia.

Umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (Dokument PDF)