Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe > Podyplomowe Studia Bioetyczne > Koszt studiów

Koszt studiów

Koszt każdego semestru studiów: 2 000 zł.

Łączny koszt studiów: 4000 zł
(Opłaty za czesne – przez system USOS)