Strona Główna > Studia doktoranckie i podyplomowe > Studia Podyplomowe > Podyplomowe Studia Filozoficzne

Podyplomowe Studia Filozoficzne

Informacje ogólne

1. NAZWA STUDIÓW: FILOZOFIA, STUDIA PODYPLOMOWE PHILOSOPHY, POSTGRADUATE STUDIES 2. KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Anna Wójtowicz amwojtow@uw.edu.pl 3. PRZYPORZĄDKOWANIE DO OBSZARU KSZTAŁCENIA: podstawowy: filozofia (obszar nauk humanistycz... >>

Rekrutacja

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA: O przyjęcie na Podyplomowe Studia Filozoficzne mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają: tytuł magistra licencjat stopień inżyniera Od kandydatów wymagana jest rejestracja w systemie IRK... >>

Koszt studiów

Koszt każdego semestru studiów: 2 000 zł. Łączny koszt studiów: 4000 zł (Opłaty za czesne – przez system USOS)... >>

Ramowy program studiów

Ramowy program studiów... >>

Opis poszczególnych zajęć wraz z efektami kształcenia

Opis przedmiotów... >>

Siatki zajęć

Rok akademicki 2020/2021 W przypadku wystąpienia okoliczności zewnętrznych, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sali, zajęcia zostaną przeprowadzone na żywo przez internet, w terminach wskazanych na siatkach zajęć, przy pomocy platformy Zoom,... >>

Efekty kształcenia

A. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy Po ukończeniu Podyplomowych Studiów Filozoficznych absolwent: zna i rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury, ma wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk oraz o specyfic... >>

Materiały do pobrania

Aktualnie wymagane formularze i kwestionariusze kandydaci drukują ze swojego indywidualnego konta w IRK po zapisaniu się na studia. Kwestionariusz osobowy Podanie o przyjecie na studia podyplomowe 2017 Zobowiazanie do ponoszenia kosztow odplatnosci... >>