Strona Główna > Studia I i II stopnia > Efekty kształcenia > Efekty kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku filozofia

Efekty kształcenia dla studiów II stopnia na kierunku filozofia

Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku studiów Filozofia absolwent

w zakresie wiedzy:

w zakresie umiejętności:

w zakresie kompetencji społecznych: