Strona Główna > Studia I i II stopnia > ERASMUS > Rekrutacja 2012/2013

Rekrutacja 2012/2013

Rekrutacja na program ERASMUS w roku akademickim 2012/2013

Oferta stypendialna skierowana jest do wszystkich studentów Instytutu Filozofii z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich: Stypendia Erasmus na rok 2012-2013

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:
1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu) – patrz kryteria oceny
2. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii.
3. Opinia samodzielnego pracownika naukowego IF.
4. Zaświadczenie o znajomości języka (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp.).

Wymagane dokumenty należy złożyć do 17 lutego 2012 roku (osobiście u dr. Tomasza Mazura lub komplet włożyć do skrzynki korespondencyjnej dr. T.Mazura).

Wnioski zostaną rozpatrzone pod koniec lutego przez komisję złożoną z przedstawiciela Dyrekcji, Koordynatora Programu Erasmus oraz przedstawiciela studentów.

Kryteria wyboru kandydatów:
– średnia otrzymana z przedmiotów kursowych na kierunku filozofia (co najmniej 4.0);
– ocena znajomości języka obcego na podstawie przedstawionych dokumentów i informacji;
– kierunek studiów (preferencja dla studentów IF przed studentami MISH);
– rok studiów (preferencja dla studentów lat wyższych);
– ocena zbieżności wyboru miejsca z dotychczasowymi zainteresowaniami studenta (na podstawie informacji zawartych w Podaniu i Opinii);
– ocena działalności na rzecz Instytutu i Uniwersytetu.

Dalszych informacji udzielają:
1. Koordynator Programu Erasmus w IF UW: dr Tomasz Mazur
dyżur: czwartek: 16.15-17.45, sala 302, tel. 505 085 273, e-mail: tomasz.mazur@uw.edu.pl

2. Biuro Współpracy z Zagranicą, Sekcja Edukacyjnych Programów Europejskich, Pałac Kazimierzowski, 2 piętro – http://www.bwz.uw.edu.pl

3. Erasmus Student Network – www.esn.uw.edu.pl

Koordynator Programu Erasmus
dr Tomasz Mazur