Strona Główna > Studia I i II stopnia > ERASMUS > Rekrutacja 2016/2017

Rekrutacja 2016/2017

Studenci 1 i 2 st. – nabór wniosków o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus (wyjazd w roku akademickim 2016/2017)

Oferta skierowana jest do wszystkich studentów Instytutu Filozofii (w tym także studentów MISH, Kognitywistyki, Bioetyki oraz PBCV) z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich*.

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

 1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe, wcześniejszy udział w programie Erasmus  itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z określeniem swoich preferencji.
 2. Życiorys.
 3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii lub w trakcie studiów wraz z wyliczeniem średniej ocen.
 4. Opinia pracownika naukowego IF (w wypadku doktorantów: promotora).
 5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić, jaki poziom języka obcego jest oczekiwany przez uczelnię przyjmującą).
 6. Formularz danych od pobrania tutaj: formularz danych; Formularz należy przesłać e-mailem na adres: anna.szpilowska@uw.edu.pl

Wymagane dokumenty należy złożyć do 1 marca 2016 roku (osobiście u Pani Anny Szpilowskiej (Sekretariat ds. Pracowniczych, pok. 105) lub komplet włożyć do skrzynki p. Anny Szpilowskiej).
Wnioski zostaną rozpatrzone  do 8 marca 2016  roku przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW.

Kryteria wyboru kandydatów**:

Studenci studiów niestacjonarnych:
Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na prawach równych ze studentami studiów stacjonarnych. W wypadku otrzymania stypendium Erasmus mogą zwrócić się z prośbą o zwolnienie z opłaty na czas wyjazdu na stypendium do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

Procedura odwoławcza:
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie. Odwołania należy składać do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

* – w wypadku studentów trzeciego roku studiów licencjackich wyjazd może być realizowany jedynie w semestrze letnim I roku studiów II stopnia;
** – komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Nabór studenci
Ogolne zasady kwalifikacji
Oferta studenci
formularz danych

Prezentacje:

Recruitment for the ERASMUS PLUS program in the academic year 2015/2016 (departure in the academic year 2016/2017)

The offer is available to all students of PBCV who are at least during the second year of their studies*.

Call for applications – required documents:

 1. Letter of motivation indicating reasons for the choice of particular institutions together with the applicant’s contact details (telephone [very important!], e-mail). In the application please include also all the information that may be important for the selection procedure (participation in classes taught in foreign language, foreign practices, work for the Institute of Philosophy or the University, special academic achievements or honors etc.). If the candidate is considering several possible institutions as possible places for the visit, s/he is asked to indicate his or hers preferences.
 2. Resume (CV),
 3. List of all the grades received during the studies at the Institute of Philosophy or during prior studies (if they are not studies at the Institute of Philosophy),
 4. One opinion (recommendation) of the faculty (teaching) staff member,
 5. A certificate of language proficiency.

The required documents should be submitted until the 1st of March 2016:

The decision will be announced by the 8th of March, 2016.

Criteria of evaluation**:
– the grading average obtained from all subjects in Philosophy , cognitive science, bioethics;
– other academic achievements;
– the assessment of language proficiency;
– year of study (preference for students of higher years);
– compatibility of student’s interests and specialization with the choice of receiving institution;
– work for the Institute of Philosophy or the University.
– In case of the third year (1st cycle) students the visit may start no earlier than in the second semester of the upcoming academic year.

Appeal
In case of not being granted with the Erasmus scholarship applicants might lodge an appeal to dr Bogdan Dziobkowski.

Nabór PBC&V
Ogolne zasady kwalifikacji
Oferta PBC&V
formularz danych

Prezentacje:

Doktoranci – nabór wniosków o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus (wyjazd w roku akademickim 2016/2017)

Oferta stypendialna skierowana jest do wszystkich doktorantów Instytutu Filozofii UW

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

 1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe, wcześniejszy udział w programie Erasmus  itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z określeniem swoich preferencji.
 2. Życiorys.
 3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii lub w trakcie studiów wraz z wyliczeniem średniej ocen.
 4. Opinia pracownika naukowego IF (w wypadku doktorantów: promotora).
 5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić, jaki poziom języka obcego jest oczekiwany przez uczelnię przyjmującą).
 6. Formularz danych od pobrania tutaj: formularz danych; Formularz należy przesłać e-mailem na adres: anna.szpilowska@uw.edu.pl

Wymagane dokumenty należy złożyć do 1 marca 2016 roku (osobiście u Pani Anny Szpilowskiej (Sekretariat ds. Pracowniczych, pok. 105) lub komplet włożyć do skrzynki p. Anny Szpilowskiej).
Wnioski zostaną rozpatrzone  do 8 marca 2016  roku przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW.

Kryteria wyboru kandydatów*:

* – komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Nabór doktoranci
Ogolne zasady kwalifikacji
Oferta doktoranci
formularz danych

Prezentacje: