Strona Główna > Studia I i II stopnia > ERASMUS > Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja 2018/2019

Dla studentówi polskich (stacjonarnych)

Oferta skierowana jest do wszystkich studentów Instytutu Filozofii (w tym także studentów MISH, MISMaP, Kognitywistyki, Bioetyki oraz PBCV) z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich*.
(wyjazd w roku akademickim 2018/2019)

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

 1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe, wcześniejszy udział w programie Erasmus  itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z określeniem swoich preferencji.
 2. Życiorys.
 3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii lub w trakcie studiów wraz z wyliczeniem średniej ocen.
 4. Opinia pracownika naukowego IF (w wypadku doktorantów: promotora).
 5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić, jaki poziom języka obcego jest oczekiwany przez uczelnię przyjmującą).
 6. Formularz danych od pobrania tutaj: formularz danych; Formularz należy przesłać e-mailem na adres: anna.szpilowska@uw.edu.pl

Wymagane dokumenty należy złożyć do 26 lutego 2018 roku (osobiście u Pani Anny Szpilowskiej (Sekretariat ds. Pracowniczych, pok. 105) lub komplet włożyć do skrzynki p. Anny Szpilowskiej). Wnioski zostaną rozpatrzone  do 2 marca 2018  roku przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW.

Kryteria wyboru kandydatów*:

Studenci studiów niestacjonarnych:
Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na prawach równych ze studentami studiów stacjonarnych. W wypadku otrzymania stypendium Erasmus mogą zwrócić się z prośbą o zwolnienie z opłaty na czas wyjazdu na stypendium do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

Procedura odwoławcza:
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie. Odwołania należy składać do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.
** – komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Rekrutacja_Erasmus_studenci
Oferta_s+d_ERASMUS_+_wysokosc_stypendiow
Ogolne_zasady_kwalifikacji
Formularz danych

Dla studentów WiSiP oraz studentów anglojęzycznych [Erasmus for WSiP and English speaking students]

The offer is available to all students of WISiP who are at least during the second year of their studies*.
(the visit in the academic year 2018/2019)

Call for applications – required documents:

 1. Letter of motivation indicating reasons for the choice of particular institutions together with the applicant’s contact details (telephone [very important!], e-mail). In the application please include also all the information that may be important for the selection procedure (participation in classes taught in foreign language, foreign practices, work for the Institute of Philosophy or the University, special academic achievements or honors etc.). If the candidate is considering several possible institutions as possible places for the visit, s/he is asked to indicate his or hers preferences.
 2. Resume (CV),
 3. List of all the grades received during the studies at the Institute of Philosophy or during prior studies (if they are not studies at the Institute of Philosophy),
 4. One opinion (recommendation) of the faculty (teaching) staff member,
 5. A certificate of language proficiency.

The required documents should be submitted until the 26th of February 2018:

The decision will be announced by the 2nd of March, 2018.

Criteria of evaluation**:
– the grading average obtained from all subjects in Philosophy, cognitive science, bioethics (only students with the average of at least 4.0 may apply, no conditional passes are allowed);
– other academic achievements;
– the assessment of language proficiency;
– year of study (preference for students of higher years);
– compatibility of student’s interests and specialization with the choice of receiving institution;
– work for the Institute of Philosophy or the University.
– In case of the third year (1st cycle) students the visit may start no earlier than in the second semester of the upcoming academic year.

Appeal
In case of not being granted with the Erasmus scholarship applicants might lodge an appeal to dr Bogdan Dziobkowski.

Rekrutacja_Erasmus_WISiP
Offer_WISiP_ERASMUS_+_scholarship
Ogolne_zasady_kwalifikacji
Formularz danych

Dla doktorantów

Oferta stypendialna skierowana jest do wszystkich doktorantów Instytutu Filozofii UW
(wyjazd w roku akademickim 2018/2019)

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

 1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe, wcześniejszy udział w programie Erasmus  itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z określeniem swoich preferencji.
 2. Życiorys.
 3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii lub w trakcie studiów wraz z wyliczeniem średniej ocen.
 4. Opinia pracownika naukowego IF (w wypadku doktorantów: promotora).
 5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić, jaki poziom języka obcego jest oczekiwany przez uczelnię przyjmującą).
 6. Formularz danych od pobrania tutaj: formularz danych; Formularz należy przesłać e-mailem na adres: anna.szpilowska@uw.edu.pl

Wymagane dokumenty należy złożyć do 26 lutego 2018 roku (osobiście u Pani Anny Szpilowskiej (Sekretariat ds. Pracowniczych, pok. 105) lub komplet włożyć do skrzynki p. Anny Szpilowskiej).
Wnioski zostaną rozpatrzone  do 2 marca 2018  roku przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW.

Kryteria wyboru kandydatów*:

Procedura odwoławcza:
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie. Odwołania należy składać do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego
* – komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Rekrutacja_Erasmus_doktoranci
Oferta_s+d_ERASMUS_+_wysokosc_stypendiow
Ogolne_zasady_kwalifikacji
Formularz danych