Strona Główna > Studia I i II stopnia > ERASMUS > Ważne ogłoszenia

Ważne ogłoszenia

Komunikat dotyczący wymiany studentów 2020/2021

Komunikat BWZ

Krok po kroku 2020/21

STEP BY STEP 2020/21

Komunikat BWZ nr 6/18/SMS/2018/2019 Projekt „Erasmus – Mobilność edukacyjna” (KA103) – rok akademicki 2018/2019. Dodatkowa kwalifikacja (tzw. druga tura „ogólnouniwersytecka”) na częściowe studia zagraniczne w ramach niewykorzystanych miejsc ze STYPENDIUM (wyjazd w semestrze zimowym)

UWAGA !
a) Kwalifikacja dotyczy wyjazdów w semestrze zimowym. 

b) Studentom zakwalifikowanym w tzw. drugiej turze na wyjazdy w semestrze zimowym  przysługuje stypendium w wysokości:
– 500 euro/miesięcznie – Dania, Finlandia, Irlandia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania;
– 450 euro/miesięcznie – Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Portugalia.

c) Stypendia będą finansowane z projektu 2017/2018, dlatego nie ma możliwości ani przedłużenia ani zmiany terminu wyjazdu na semestr letni.
d) Ostateczna decyzja o przyjęciu kandydata należy do uczelni zagranicznej.

1. Warunki uczestnictwa i kryteria

2. Wymagane dokumenty

2.1. Podanie adresowane do Biura Współpracy z Zagranicą UW (podanie należy napisać samodzielnie, nie ma wzoru tego dokumentu), z:
a) wskazaniem uczelni zagranicznej, w której kandydat chciałby studiować w semestrze zimowym (można wskazać maksymalnie 2 uczelnie, po upewnieniu się, że w wybranej uczelni możliwe jest zrealizowanie programu studiów zgodnego z kierunkiem studiowanym w UW); jeśli korzysta się z umowy niepokrewnej z kierunkiem studiowania na UW w podaniu należy wskazać nazwę wydziału/instytutu uczelni zagranicznej, na którym chciałby kandydat studiować.
b) uzasadnieniem wyboru uczelni zagranicznej.
Podanie musi być zaopiniowane przez koordynatora Erasmus (mobilności) macierzystego wydziału / instytutu.
2.2. Zaświadczenie o średniej ocen z ostatniego roku akademickiego oraz zaświadczenie o braku warunków lub liczbie warunków na kierunku, z którego miałby nastąpić wyjazd;
2.3. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego, w którym planowane są studia za granicą;
2.4. Oświadczenie dotyczące poprzednich wyjazdów w ramach LLP Erasmus, Erasmus Mundus i/lub Erasmus+: 2017 Oswiadczenie poprzednie wyjazdy
UWAGA ! W podaniu należy wpisać aktualny numer telefonu oraz aktualny adres e-mail.

3. Termin składania dokumentów – do 9 lipca 2018 roku.
4. Miejsce składania dokumentów – Biuro Współpracy z Zagranicą UW, Krakowskie Przedmieście 26/28, Pałac Kazimierzowski (Rektorat), 2. piętro, pokój 28. Od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:30–14:00.

5. O wynikach kwalifikacji studenci zostaną poinformowani mailowo. Podania będą rozpatrywane na bieżąco, według kolejności zgłoszeń i kompletności dokumentów oraz, jeśli dotyczy, na podstawie zgody uczelni zagranicznej na odstępstwa od zawartej umowy międzyinstytucjonalnej Erasmus+. O zgodę uczelni zagranicznej na przyjęcie studenta w semestrze zimowym występuje BWZ.

Rekrutacja na wyjazdy w semestrze letnim do wszystkich krajów zostanie otwarta po 9 lipca 208 roku. Szczegółowych informacji udziela pani Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl).

UWAGA! Rozpoczynamy rekrutację Erasmus na przyszły rok akademicki 2018/2019

Szczegółowe informacje są dostępne w dziale http://www.filozofia.uw.edu.pl/studia-i-i-ii-stopnia/erasmus/rekrutacja-20182019/
oraz w poniżej załączonych plikach:
Ogolne_zasady_kwalifikacji
Oferta_s+d_ERASMUS_+_wysokosc_stypendiow
Offer_WISiP_ERASMUS_+_scholarship
Formularz danych

Spotkanie informacyjne na temat programów CEEPUS i Erasmus w IF UW, 04.12.2017

Spotkanie informacyjne na temat programów CEEPUS i Erasmus oraz możliwości udziału w nich studentów, doktorantów oraz pracowników odbędzie się w poniedziałek – 4 grudnia 2017, w godzinach 16.45-19.00 w sali nr 4.
Spotkanie będzie podzielone na 2 części:
→ GODZINY 17:00-18.00: program CEEPUS (studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi)
→ GODZINY 18:00-19.00: program ERASMUS (studenci oraz doktoranci)

Projekt „Erasmus-Mobilność Edukacyjna” (KA103) – zagraniczne praktyki studenckie (SMP) do krajów programu dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego Rok akademicki 2017/2018

155 MIEJSC NA PRAKTYKI ZAGRANICZNE
(Komunikat BWZ nr 21/17/SMP/2017/2018)

1) Minimalny okres trwania praktyk  – 60 dni.
2) Maksymalny okres finansowania pobytu na praktyce wynosi 180 dni, przy czym praktyka musi być  zrealizowana do 30.09.2018 roku. Student może wyjechać na praktykę na dłuższy okres niż 180 dni, ale bez finansowania, pod warunkiem posiadania odpowiedniego „kapitału mobilności”.
3) Miesięczne stypendium  wynosi:
a) 600 euro – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy;
b) 550 euro – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia,
Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja;
c) 450 euro – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Macedonia – była republika Jugosławii, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry.
4) Stypendia Erasmus będą przyznawane na bieżąco po zakwalifikowaniu studenta przez wydziałową komisję kwalifikacyjną lub wydziałowego koordynatora ds. mobilności,  według kolejności rejestracji w poczcie przychodzącej Biura Współpracy z Zagranicą 3 dokumentów:
a) zgłoszenie kandydatury studenta;
b) porozumienie o programie praktyki (Learning Agreement for Traineeships – część Before the Mobility).
c) oświadczenie dot. poprzednich wyjazdów realizowanych w ramach programu LLP Erasmus/Erasmus+/ Erasmus Mundus.
5) Pytania należy kierować do pani Doroty Wiącek, e-mail: dwiacek@adm.uw.edu.pl; tel. 22 55 24 068.
6) Więcej informacji na: http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

CEEPUS – dla studentów

Szanowni Państwo,
nasz Instytut przystąpił w zeszłym tok do sieci „Philosophy and the Interdisciplinary” w ramach programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).
Udział w sieci, podobnie jak ma to miejsce w wypadku programu Erasmus, daje możliwość uczestnictwa w wymianie studenckiej oraz doktoranckie (wyjazdy od dwóch miesięcy do semestru). Koordynator sieci (Uniwersytet w Zagrzebiu) poprosił nas o przekazanie informacji o studentach zainteresowanych wyjazdami w roku akademickim 2018/2019.
Dlatego uprzejmie prosiłbym o Państwa przesłanie mi w terminie do piątku 8 grudnia 2017 (na adres: taci@uw.edu.pl) bardzo krótkiej informacji na temat uczelni partnerskiej, którą chcieliby Państwo odwiedzić w ramach sieci oraz czy wyjazd miałby charakter krótszy (2 miesiące) lub dłuższy (semestr).
Deklaracja taka będzie wstępnie traktowana jako deklaracja gotowości wyjazdu w ramach sieci CEEPUS w przyszłym roku akademickim.

Lista uczelni partnerskich w sieci jest następująca:

 1. Institute of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Graz (Institut für Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz),
 2. Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Ljubljana (Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani),
 3. Department of Philosophy, Faculty of Philosophy (Faculty of Humanities and Social Sciences), University of Zagreb (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu),
 4. Faculty of Teacher Education (Chair for Philosophy and Sociology), University of Zagreb (Katedra za filozofiju i sociologiju, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu),
 5. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek (Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Osijeku),
 6. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu),
 7. Department of Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novome Sadu),
 8. Faculty of Education in Sombor, University of Novi Sad (Pedagoški fakultet u Somboru, Sveučilište u Novome Sadu),
 9. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Niš (Departman za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu),
 10. Department of Philosophy and Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Tuzla (Odsjek za filozofiju-sociologiju Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Tuzli),
 11. Faculty of Philosophy, University of Prishtina (Universiteti i Prishtinës Fakulteti Filozofik),
 12. Institute of Philosophy, Faculty of Philosophy, University St. Cyril and Methodius, Skopje (Institutot za filozofija, Filozofski Fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje).

Do listy tej dołączą zapewne w najbliższym czasie Brno oraz (być może) Wiedeń.
Więcej informacji o programie CEEPUS mogą Państwo znaleźć na stronie:
https://www.ceepus.info/#nbb
z poważaniem,
Tadeusz Ciecierski

CEEPUS – dla pracowników

Szanowni Państwo,
nasz Instytut przystąpił w zeszłym tok do sieci „Philosophy and the Interdisciplinary” w ramach programu CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies).
Udział w sieci, podobnie jak ma to miejsce w wypadku programu Erasmus, daje możliwość uczestnictwa w wymianie studenckiej oraz wymianie pracowników naukowych (wyjazdy od tygodnia do dwóch miesięcy). Koordynator sieci (Uniwersytet w Zagrzebiu) poprosił nas o wskazanie tematów wykładów, z którymi mogliby pojechać na uczelnie partnerskie nasi pracownicy oraz uczelni partnerskich (z listy podanej poniżej), których odwidzenie by w tym kontekście rozważali.
Dlatego uprzejmie prosiłbym o Państwa przesłanie mi w terminie do piątku 8 grudnia 2017 (na adres: taci@uw.edu.pl) bardzo krótkiej informacji na temat:

Deklaracja taka będzie wstępnie traktowana jako deklaracja gotowości wyjazdu w ramach sieci CEEPUS w przyszłym roku akademickim.

Lista uczelni partnerskich w sieci jest następująca:

 1. Institute of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Graz (Institut für Philosophie an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz),
 2. Department of Philosophy, Faculty of Arts, University of Ljubljana (Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani),
 3. Department of Philosophy, Faculty of Philosophy (Faculty of Humanities and Social Sciences), University of Zagreb (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu),
 4. Faculty of Teacher Education (Chair for Philosophy and Sociology), University of Zagreb (Katedra za filozofiju i sociologiju, Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu),
 5. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Osijek (Odsjek za filozofiju Filozofskoga fakulteta u Osijeku),
 6. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split (Odsjek za filozofiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Splitu),
 7. Department of Philosophy, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad (Odsek za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novome Sadu),
 8. Faculty of Education in Sombor, University of Novi Sad (Pedagoški fakultet u Somboru, Sveučilište u Novome Sadu),
 9. Department of Philosophy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Niš (Departman za filozofiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Nišu),
 10. Department of Philosophy and Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Tuzla (Odsjek za filozofiju-sociologiju Filozofskoga fakulteta Univerziteta u Tuzli),
 11. Faculty of Philosophy, University of Prishtina (Universiteti i Prishtinës Fakulteti Filozofik),
 12. Institute of Philosophy, Faculty of Philosophy, University St. Cyril and Methodius, Skopje (Institutot za filozofija, Filozofski Fakultet, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij, Skopje).

Do listy tej dołączą zapewne w najbliższym czasie Brno oraz (być może) Wiedeń.
Więcej informacji o programie CEEPUS mogą Państwo znaleźć na stronie:
https://www.ceepus.info/#nbb
z poważaniem,
Tadeusz Ciecierski

Erasmus Plus: składanie wniosków – wyjazdy nauczycieli akademickich (STA) do 22.10.2017!

Szanowni Państwo,
Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus. W związku z tym chciałem zaprosić Państwa do składnia wniosków.
Wyjazdy takie umożliwiają odwiedzenie uczelni partnerskiej z krótkim cyklem wykładów. Obecnie umowa obejmuje 22 ośrodki w całej Europie.

Poniżej mogą Państwo znaleźć:
1) Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich ogłoszone przez BWZ,
2) Taryfikator,
3) Listę uczelni partnerskich (na te uczelnie można wyjeżdżać w ramach umów dwustronnych).
4) Szablon tzw. Staff Mobility Agreement

Procedura zgłaszania chęci wyjazdu wygląda w sposób następujący:
1) Kontaktują się Państwo z uczelnią partnerską, na którą chcieliby Państwo pojechać i w porozumieniu z nią wypełniają Państwo Staff Mobility Agreement,
2) Skan, kopię lub oryginał Staff Mobility Agreement podpisanego i podstemplowanego przez uczelnię partnerską przekazują Państwo do mnie (pocztą elektroniczną na adres: taci@uw.edu.pl lub poprzez wrzucenie do skrzynki korespondencyjnej w instytucie) do dnia 22 października 2017 roku.

W razie jakichkolwiek pytań (np. dotyczących kontaktu z konkretną uczelnią partnerską, służę tu pomocą) proszę o kontakt pocztą elektroniczną.
z poważaniem,
Tadeusz Ciecierski
(K
oordynator ds. programu Erasmus w IF UW)

Procedura i kryteria kwalifikacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć STA
Mobility Agreement Staff Mobility For Teaching 2017
Taryfikator 2017-2018
Lista umow

CEPUS – składanie wniosków w IF UW w terminie do 01.10.2017!

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zostały nam przyznane miesiące na wyjazdy w ramach programu CEEPUS (sieć „Philosophy and th Interdisciplinary”). Liczba miesięcy jest mniejsza od tej, o którą aplikowaliśmy, ale dobra wiadomość jest taka, że sieć zyskała (po rocznej przerwie) status aktywnej. Poniżej zamieszczamy informację o przyznanych nam miesiącach mobilnościowych.
W związku z pewnymi niejasnościami dotyczącymi procedury aplikacyjnej w nadchodzącym roku akademickim wyjazdy są możliwe wyłącznie w semestrze letnim rok akademickiego 2017/2018. Ponieważ aplikacje należy składać do dnia 30 listopada 2017 roku, uprzejmie proszę, aby Państwo przesłali zgłoszenia do dnia 1 października 2017 na adres: taci@uw.edu.pl.
Zgłoszenia dotyczą dwóch typów wyjazdów:
[a] wyjazdy studenckie, [b] wyjazdy nauczycieli akademickich.

[a] wyjazdy studenckie
Uprzejmie proszę o informację na temat wyboru ośrodka oraz na temat tego, czy zgłaszali wcześniej Państwo zainteresowanie wyjazdem w ramach CEEPUS (w odpowiedzi na zapytania rozsyłane w listopadzie/grudniu 2016).

Do wniosku należy dołączyć:
– potwierdzoną informację o średniej uzyskanej w czasie studiów,
– informację o znajomości języka,
– opinię pracownika naukowego IF UW,
– list motywacyjny,
– życiorys.

Miesiące przyznane na wyjazdy studenckie:
Uniwersytet w Zagrzebiu, Filozofia: 2 miesiące/1 osoba
Uniwersytet w Splicie: 2 miesiące/1 osoba

[b] wyjazdy nauczycieli akademickich
Uprzejmie proszę o informację na temat wyboru ośrodka oraz na temat tego, czy zgłaszali wcześniej Państwo zainteresowanie wyjazdem w ramach CEEPUS (w odpowiedzi na zapytania rozsyłane w listopadzie/grudniu 2016).
Miesiące przyznane na wyjazdy nauczycieli akademickich:
Uniwersytet w Grazu, Filozofia: 2 miesiące/2 osoby (po 1 miesiąc na osobę)
Uniwersytet w Zagrzebiu, Filozofia: 2 tygodnie/1 osoba
Uniwersytet w Splicie: 2 tygodnie/2 osoby (po tydzień na osobę)
z poważaniem,
Tadeusz Ciecierski

Uwaga! Dokumenty niezbędne do realizacji praktyk absolwenckich w roku akademickim 2017/2018

2016 SMPA krok po kroku 2017-2018 absolwenci
2016 SMPA zasady kwalifikacji 2017-2018
2017 Oswiadczenie
Confirmation of Arrival 2017-2018
Europass Mobility
Formularz rezygnacja 2017-praktyki
GfNA-II-C-Annex-IV-HE-Learning-agreement traineeships form final 12maja 2017-SMPA-1
Zgloszenie kandydatury studenta 2017-2018

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć (STA) w ramach programu Erasmus

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.filozofia.uw.edu.pl/2016/10/erasmus-wyjazdy-nauczycieli-akademickich-w-celu-prowadzenia-zajec-sta/

Komunikaty w sprawie praktyk studenckich w ramach projektu EWRASMUS+

Szczegółowe informacje na temat praktyk studenckich w ramach projektu ERASMUS+ znajdują się w poniżej zamieszczonych komunikatach:

 1. 2015SMP_KOMUNIKAT 15_16_SMP_2015_2016
 2. 2016SMPA_KOMUNIKAT 16_16_SMPA_2016_2017

Nabór wniosków o wyjazd zagraniczny w ramach programu Erasmus (wyjazd w roku akademickim 2016/2017)

Oferta skierowana jest do wszystkich studentów Instytutu Filozofii (w tym także studentów MISH, Kognitywistyki, Bioetyki oraz PBCV) z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów licencjackich*:

Dokumenty wymagane do ubiegania się o stypendium:

 1. Podanie z uzasadnieniem wyboru miejsca lub miejsc wyjazdu i kontaktem (telefon, e-mail). W podaniu proszę zawrzeć również wszystkie informacje, które mogą być istotne przy podejmowaniu przez komisję decyzji (udział w zajęciach w językach obcych na UW, praktyki zagraniczne, aktywność w działaniach na rzecz Instytutu Filozofii i Uniwersytetu, osiągnięcia naukowe, wcześniejszy udział w programie Erasmus  itp.) – patrz kryteria oceny. Jeśli kandydat rozważa kilka możliwych miejsc wyjazdu, proszony jest o wskazanie ich wszystkich wraz z określeniem swoich preferencji.
 2. Życiorys.
 3. Wykaz wszystkich ocen uzyskanych w Instytucie Filozofii lub w trakcie studiów wraz z wyliczeniem średniej ocen.
 4. Opinia pracownika naukowego IF (w wypadku doktorantów: promotora).
 5. Zaświadczenie o znajomości języka obcego (zdany egzamin, opinia lektora lub osoby prowadzącej zajęcia w języku obcym itp., kandydat ma obowiązek sprawdzić, jaki poziom języka obcego jest oczekiwany przez uczelnię przyjmującą).
 6. Formularz danych od pobrania tutaj: formularz danych; Formularz należy przesłać e-mailem na adres: anna.szpilowska@uw.edu.pl

Wymagane dokumenty należy złożyć do 1 marca 2016 roku (osobiście u Pani Anny Szpilowskiej (Sekretariat ds. Pracowniczych, pok. 105) lub komplet włożyć do skrzynki p. Anny Szpilowskiej).
Wnioski zostaną rozpatrzone  do 8 marca 2016  roku przez komisję powołaną przez Dyrektora Instytutu Filozofii UW.

Kryteria wyboru kandydatów**:

Studenci studiów niestacjonarnych:
Studenci studiów niestacjonarnych mogą ubiegać się o wyjazd na prawach równych ze studentami studiów stacjonarnych. W wypadku otrzymania stypendium Erasmus mogą zwrócić się z prośbą o zwolnienie z opłaty na czas wyjazdu na stypendium do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

Procedura odwoławcza:
Od decyzji komisji przysługuje odwołanie. Odwołania należy składać do Dyrektora ds. Studenckich – dr. Bogdana Dziobkowskiego.

* – w wypadku studentów trzeciego roku studiów licencjackich wyjazd może być realizowany jedynie w semestrze letnim I roku studiów II stopnia;
** – komisja zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z kandydatami.

Nabór studenci
Nabór doktoranci
Nabór PBC&V
Ogolne zasady kwalifikacji
Oferta studenci
Oferta doktoranci
Oferta PBC&V
formularz danych

Prezentacje:

PRZEDŁUŻENIE OKRESU STUDIÓW W UCZELNI ZAGRANICZNEJ dotyczy studentów zakwalifikowanych jedynie na semestr zimowy Komunikat 18-15-SMS-2015-2016

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego dotyczącego programu ERASMUS PLUS 2014/2015

Program Erasmus+ (Konto bankowe do przelewu funduszy Erasmus)

Program Erasmus+
Projekt Erasmus – Mobilność edukacyjna (KA1)
Zagraniczne studia częściowe 2014/2015
Konto bankowe do przelewu funduszy Erasmus
(Komunikat BWZ nr 20/14/SMS/2014/2015)

Przypominamy, że należne fundusze będą przekazane przelewem z konta UW prowadzonego w euro, na koszt UW, na wskazane konto:

Bank, musi należeć do systemu SEPA. Lista banków polskich znajduje się tu: http://epc.cbnet.info/content/adherence_database (SEPA Credit Transfer, plik CSV).

Jeżeli wskażesz rachunek złotówkowy, musisz być jego właścicielem. Jeżeli otrzymujesz świadczenia z UW, dane o złotówkowym rachunku bankowym znajdują się w systemie USOS. Fundusze Erasmus mogą być przelewane na to właśnie konto.

Jeżeli wskażesz rachunek walutowy, dane tego konta należy wprowadzić w systemie USOSweb: Dla studentów > Moje studia > wymiana studencka > wyjazdy > konto bankowe.

Jeżeli będziesz korzystać z cudzego konta walutowego jako osoba upoważniona, koniecznie podaj imię i nazwisko właściciela konta.

UWAGA: Fundusze Erasmus dla osób, którym przysługuje tzw. dodatek socjalny wypłacane są z innych środków i innego programu tzn. z Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jest to fundusz prowadzony w złotówkach, środki są przelewane w złotówkach wyłącznie na konta złotówkowe uczestników programu Erasmus. Uprawnionymi do dodatku socjalnego są studenci, którzy podczas wstępnej kwalifikacji na częściowe studnia zagraniczne (marzec 2014) otrzymywali stypendium socjalne.

Sylwia Salamon
Uczelniany koordynator programu Erasmus+
Warszawa, 29.10.2014 roku.

Biuro Współpracy z Zagranicą UW ogłosiło zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach prowadzenia zajęć w ramach programu Erasmus Plus.

W załącznikach mogą Państwo znaleźć:

 1. Zasady kwalifikacji nauczycieli akademickich ogłoszone przez BWZ.
 2. Taryfikator.
 3. Listę uczelni partnerskich (na te uczelnie można wyjeżdżać w ramach umów dwustronnych).
 4. Szablon tzw. Staff Mobility Agreement.

Procedura zgłaszania chęci wyjazdu wygląda w sposób następujący:

 1. Pracownik naukowy z uczelnią partnerską, na którą chcę wyjechać i w porozumieniu z nią wypełnia Staff Mobility Agreement.
 2. Skan, kopię lub oryginał Staff Mobility Agreement podpisanego i podstemplowanego przez uczelnię partnerską pracownik przekazuje pocztą elektroniczną na adres: tciecierski@obf.edu.pl lub wrzuca do skrzynki korespondencyjnej Tadeusza Ciecierskiego do dnia 12 grudnia 2014 roku.

Komunikaty BWZ UW dotyczące możliwości przedłużenia okresu studiów w uczelni zagranicznej w roku akademickim 2014/2015

Szanowni Państwo,
poniżej znajdą Państwo komunikaty BWZ UW dotyczące możliwości przedłużenia okresu studiów w uczelni zagranicznej w roku akademickim 2014/2015.

Ms.Ewa Rak
Erasmus Officer
International Relations Office
The University of Warsaw (PL WARSZAW01)
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 560
fax: +48 22 55 24 011

Spotkanie informacyjne na temat nowego programu Erasmus dla studentów i doktorantów IF

Szanowni Państwo!
Spotkanie informacyjne na temat nowego programu Erasmus oraz możliwości udziału w nim studentów i doktorantów odbędzie się we wtorek – 16 grudnia 2014, o godzinach 18.00-19.30 w sali nr 108. Spotkanie będzie podzielone na 3 części:
→ GODZINY 18.00-18.40: doktoranci
GODZINY 18:45-19.30: studenci studiów polskojęzycznych  I i II stopnia
GODZINY: 19.35-20:15: studenci PBC&V

dr hab. Tadeusz Ciecierski
(Koordynator ds. programu Erasmus)