Strona Główna > Studia I i II stopnia > Studia I stopnia licencjackie (stacjonarne) > Ważne ogłoszenia!

Ważne ogłoszenia!

Egzamin licencjacki dla studentów III roku wieczorowych – TERMIN!!!

Egzamin licencjacki dla studentów III roku odbędzie się w dniach: 4 i 5 lipca 2012 roku (środa, czwartek).

Studenci mają obowiązek zdeklarowania uczestnictwa w egzaminie oraz zgłoszenia nazwiska wykładowcy, który ocenia pracę roczną, do dnia 8 czerwca 2011 r. (piątek).

Deklaracje proszę przesyłać drogą elektroniczną: gploszynska@uw.edu.pl

Studenci, którzy zdeklarują uczestnictwo w egzaminie licencjackim są zobowiązani:

  1. złożyć indeks i kartę egzaminacyjną wraz z wszystkimi wpisami zaliczeń, egzaminów obowiązujących  programie studiów licencjackich i  wpisem z praktyk najpóźniej do dnia 28 czerwca 2012 r.;
  2. złożyć 1 egzemplarz pracy rocznej, która jest przedmiotem egzaminu wraz z podpisem i oceną prowadzącego;
  3. złożyć uzupełnioną kartę obiegową uprzednio pobrana w sekretariacie;
  4. wnieść opłatę w wysokości 60,- zł za dyplom (konto USOS);
  5. dostarczyć (najpóźniej w dniu egzaminu) 4 fotografie do dyplomu o wymiarach: 4,5 cm x 6,5 cm.

Konferencja „Jean-Jacques Rousseau. Natura i kultura” – zaliczenie wykładu monograficznego

Informujemy, że organizowana przez Instytut Filozofii UW i redakcję „Przeglądu Filozoficznego” konferencja „Jean-Jacques Rousseau. Natura i kultura” (12-13 czerwca 2012) może być przez studentów zaliczana jako wykład monograficzny (30 godz. – 3 punkty ECTS).
Prosimy o rejestrowanie się przez USOS. Kod przedmiotu 3501-M105-11.
Rejestracja będzie trwała od 31.05.2012 do 13.06.2012.

Organizatorami konferencji są prof. dr hab. Jacek Hołówka i dr Bogdan Dziobkowski.