Strona Główna > Studia I i II stopnia > Stypendia

Stypendia

Szczegółowe informacje na temat stypendiów znajdą Państwo w dziale „Komisja Stypendialna„:

http://www.filozofia.uw.edu.pl/samorzad/samorzad-studentow/komisja-stypendialna/

Tutaj znajduje się tekst regulaminu udzielania pomocy materialnej studentom przez Uniwersytet Warszawski.