ROK I 2-go st. (fakultety) – Rozkład zajęć w roku akademickim 2014/2015 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

9.45 – 11.15

Filozofia religii ćw.

dr M.Nowak (I sem.)

 mgr A.Temkin, mgr F.Pachla

(II sem.) s.208

ESTETYKA

wykład

prof. I.Lorenc s.109

Filozofia polityki ćw.

dr R.Wonicki (I sem.)

dr hab. A.Nogal II sem.)

s.109

HISTORIA FILOZOFII POLSKIEJ

wykład

prof. S.Pieróg s.109

11.30 – 13.00

FILOZOFIA SPOŁECZNA wykład

dr J.Ostrowski

s.205 (dawny BUW)

Filozofia społeczna

ćw. gr.2  / Seminarium

dr hab. H.Walentowicz s.112

 

Filozofia starożytna

wykład+ćwiczenia

(I i II sem. 60h)

dr T.Tiuryn s.109 (I sem.)

 Historia filozofii polskiej

ćw.

dr P.Ziemski s.208

13.15 – 14.45

RECENT POLISH PHILOSOPHY

(lecture)

dr hab. A.Brożek s.209

FILOZOFIA POLITYKI

wykład

prof. B.Markiewicz s.209

 

FILOZOFIA JĘZYKA

wykład

prof. J.Odrowąż-Sypniewska

dr hab. M. Tałasiewicz s.4

FILOZOFIA NAUKI wykład

dr J.Gęgotek s.209

 

Estetyka ćw. gr.2

dr hab. M.Borowska s.4

FILOZOFIA KULTURY wykład

dr hab. K.Okopień (I sem.)

dr W.Rymkiewicz (II sem.)

 s.209

Filozofia średniowieczna

wykład+ćwiczenia

(I i II sem. 60h)

dr R.Tichy p.211

 

Filozofia nowożytna: Filozofia społeczna nowożytności

dr J.Dobrowolski (I sem.)

s.112

 

Filozofia nowożytna: Filozoficzne reperkusje rewolucji francuskiej

dr M.Kozłowski (II sem.)

s.112

15.00 – 16.30

Filozofia nowożytna: Filozofia społeczna nowożytności

dr hab. T.Wiśniewski (I sem.)

s.112

 

Filozofia nowożytna: Filozoficzne reperkusje rewolucji francuskiej

dr hab. T.Wiśniewski (II sem.)

s.112

Estetyka ćw. gr.1

dr A.Wolińska s.208

Filozofia społeczna

ćw. gr.1

 dr J.Kloc-Konkołowicz (I sem.)

dr F.Nowicki (II sem.)

s.4

 

Teoria obliczeń

Kognitywistyka rok II

 ćw. (II sem.)

mgr D.Kalociński s.108

Filozofia kultury ćw.

dr W.Rymkiewicz (I sem.)

dr hab. K.Okopień (II sem.) s.4

 

Filozofia nauki ćw.

 mgr P.Seidler s.109

FILOZOFIA RELIGII wykład

prof. J.Dobieszewski s.209

 

TEORIA OBLICZEŃ

wykład (II sem.)

Kognitywistyka rok II

prof. M.Mostowski s.4

16.45 – 18.15

Filozofia języka ćw.

dr F.Kawczyński s.4

 

Recent Polish Philosophy

tutorial

mgr A.Chybińska s.112

CONTEMPORARY SOCIAL PHILOSOPHY (lecture)

I sem.

dr J.Ostrowski s.208

PHILOSOPHY OF MIND (lecture)

dr hab. T.Ciecierski (I sem.)

 prof. M.Poręba (II sem.) s.109

Logika III ćw. (I sem.)

prof. M.Mostowski

godz.17.00-19.00 p.111

18.30 – 20.00

LOGIKA III wykład (I sem.)

prof. M.Mostowski

godz.18.00-20.00 p.111

CONTEMPORARY SOCIAL PHILOSOPHY (tutorial)

I sem.

mgr N.Juchniewicz s.208

Philosophy of Mind (tutorial)

dr hab. T.Ciecierski (I sem.)

 prof. M.Poręba (II sem.) s.109