ROK I – Rozkład zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2012/2013 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

 

Łacina mgr I.Żóltowska

s.113 IFK

Greka mgr M.Poszepczyńska

 s.116 IFK

Łacina mgr I.Żóltowska

s.116 IFK

 

9.45 – 11.15

Logika ćw. gr.1

 dr T.Puczylowski s.109 (s.13)

Historia filozofii średniowiecznej

ćw. gr.2 dr R.Tichy s.208 (s.25)

 

Wprowadzenie do filozofii Konwersatorium gr.3

dr hab. M.Tałasiewicz s.112 (s.10A)

Logika ćw. gr.1

dr hab. A.Wójtowicz

s.205 (dawny BUW)

HISTORIA FILOZOFII I (STAROŻYTNEJ

I ŚREDNIOWIECZNEJ) wykład

dr A.Górniak

s.205 (dawny BUW)

EPISTEMOGOGIA

Wykład I, II rok

prof. K.Paprzycka (I sem.)

dr J.Gęgotek (II sem.)

 s.205 (dawny BUW)

11.30– 13.00

Wprowadzenie do filozofii

Konwersatorium gr.2

prof. J.Jadacki s.208 (25)

 

Logika ćw. gr.2

 dr T.Puczyłowski s.109 (s.13)

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.1

Prof. A.Miś s.109 (s.13)

 

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.2

dr A.Kuźniar mgr P.Bułka s.108 (14)

Historia filozofii średniowiecznej

ćw. gr.3 dr R.Tichy s.208 (s.25)

 

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.1

dr M.Salwa (I sem.)

dr M.Borowska (II sem.) s.108 (14)

Historia filozofii średniowiecznej

ćw. gr.1 dr G.Kurylewicz

 s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii średniowiecznej ćw. gr.4

prof. M.Boczar

s.205 (dawny BUW)

13.15 – 14.45

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK PODSTAWOWYCH wykład

dr hab. T.Bigaj (I sem.)

 dr A.Kuźniar (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

LOGIKA wykład

prof. T.Hołówka

s.205 (dawny BUW)

Logika ćw. gr.2

dr hab. A.Wójtowicz

s.209 (s.24)

FILOZOFIA WARTOŚCI Z ELEMENTAMI ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ wykład

 dr P.Schollenberger (I sem.)

dr M.Salwa (II sem.) s.205 (BUW)

Historia filozofii średniowiecznej ćw. gr.5

prof. M.Boczar

s.205 (dawny BUW)

 

Epistemologia ćw. gr.4

dr J.Gęgotek s.209 (24)

15.00 – 16.30

LOGIKA wykład [D+W]

prof. M.Omyła s.205 (dawny BUW)

Epistemologia ćw. gr.1

dr R.Wieczorek s.208 (25)

 

Epistemologia ćw. gr2

mgr M.Barcz (I sem.)

lek. K.Jęczmińska (II sem.)

s.108 (14)

Wprowadzenie do filozofii Konwersatorium Wstęp do lektury tekstu klasycznego gr.4

dr hab. K.Krauze-Błachowicz

s.205 (BUW)

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.2

dr A.Wolińska (I sem.)

dr P.Schollenberger (II sem.) s.209 (24)

 

 

 Wprowadzenie do estetyki [W] II sem.

dr A.Wolińska s.112 (10A)

Epistemologia ćw. gr.3

mgr A.Tuszyński s.110 (12)

 

Greka mgr M.Poszepczyńska

 s. 101 IFK

 

Etyka wykład [W] II sem.

mgr P.Wasilewska-Roszkowska s.208 (s.25)

16.45 – 18.15

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.1

dr A.Kuźniar, mgr P.Bułka

s.205 (dawny BUW)

 

Konwersatorium Wybrane zagadnienia filozofii nauk ścisłych i przyrodniczych [W] (II sem.)

dr hab. T.Bigaj s.112 (10A)

 

Wprowadzenie do epistemologii [W]

dr J.Gęgotek s.208 (s.25)

Wprowadzenie do antropologii filozoficznej [W] dr hab. K.Okopień II sem. s.208 (s.25)

Historia filozofii średniowiecznej

ćw. [W]

prof. M.Boczar

s.110 (s.12)

18.30 – 20.00

Wprowadzenie do ontologii [W]

mgr P.Wasilewska-Roszkiewicz

(I sem.)

dr hab. M.Grygianiec (II sem.)

s.208 (25)

 

HISTORIA FILOZOFII STAROŻYTNEJ

I ŚREDNIOWIECZNEJ wykład [W]

dr K.Łapiński s.108 (s.14)

Logika ćw. [W]

dr J.Pluta s.110 (s.12)