ROK I  – Rozkład zajęć w roku akademickim 2013/2014 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

 

 

 

 

 

9.45 – 11.15

Logika ćw. gr.1

 dr T.Puczyłowski s.108

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.2

mgr P.Bułka (I sem.)

dr K.Kuś (II sem.)

mgr P.Wasilewska-Roszkowska

s.108

Epistemologia ćw. gr.4

dr J.Gęgotek s.209

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr 2 s.205 (dawny BUW)

dr A.Górniak

Historia filozofii I (średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.2 dr T.Tiuryn s.205 (dawny BUW)

Epistemologia

ćw. gr.3 s.3

mgr A.Tuszyński

mgr L.Ciechanowski

11.30– 13.00

Wprowadzenie do filozofii

Konwersatorium gr.2

dr P.Okołowski s.205 (dawny BUW)

 

Logika ćw. gr.2

 dr T.Puczyłowski s.109

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.1

prof. Z.Rosińska s.109

 

Łacina mgr I.Grześczak s.112 IF

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.2 dr W.Wciórka s.208

 

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.1

dr M.Salwa (I sem.)

dr hab. M.Borowska (II sem.)

s.108

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.3 mgr P.Kołodziejczyk

mgr W.Michalczuk s.205 (dawny BUW)

 

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.1 dr W.Wciórka s.208

Historia filozofii I (średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.1 dr T.Tiuryn s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(starożytna. I sem.)

ćw. gr.4 prof. M.Boczar

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.4 prof. M.Boczar

13.15 – 14.45

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK PODSTAWOWYCH wykład

dr J.Hauska (I sem.)

dr J.Gęgotek (I sem.)

prof. K.Wójtowicz (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

LOGIKA wykład

prof. T.Hołówka

s.205 (dawny BUW)

Logika ćw. gr.2

prof. A.Wójtowicz s.109

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.4 dr K.Łapiński

s.108

FILOZOFIA WARTOŚCI Z ELEMENTAMI ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ

wykład

 dr P.Schollenberger (I sem.)

dr M.Salwa (II sem.

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.3 prof. M.Boczar

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.3 prof. M.Boczar

 

Łacina mgr I.Grześczak

s.110 IFK

15.00 – 16.30

LOGIKA wykład

prof. K.Wójtowicz s.205

(dawny BUW)

Epistemologia ćw. gr.1

mgr I.Szczeniowski (I sem.)

mgr K.Bielecka (II sem.) s.108

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.1 dr W.Wciórka s.102

 

Wprowadzenie do filozofii Konwersatorium Wstęp do lektury tekstu klasycznego gr.4

dr hab. K.Krauze-Błachowicz s.208

 

Logika ćw. gr.1

dr hab. A.Wójtowicz s.109

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.2

dr A.Wolińska (I sem.)

dr P.Schollenberger (II sem.) s.209

 

 Wprowadzenie do filozofii Konwersatorium gr.3 prof. M.Mostowski s.102

EPISTEMOGOGIA

Wykład

dr K.Kuś s.205

16.45 – 18.15

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.1

mgr P.Bułka

dr K.Kuś (II sem.)

mgr P.Wasilewska-Roszkowska

s.209

 

Epistemologia ćw. gr.2

mgr I.Sczeniowski (I sem.)

dr R.Wieczorek (II sem.) s.208

Greka mgr M.Mikuła s.110 IFK

 

J.angielski B1

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.5 dr A. Górniak s.205

II sem. HISTORIA FILOZOFII I (STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ) wykład

dr A.Górniak s.205 (dawny BUW)

Greka mgr M.Mikuła s110 IFK

 

J.angielski B2

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.5 prof. M.Boczar

Historia filozofii I

(średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.5 dr R.Tichy

s.209

18.30 – 20.00

J.angielski B1

J.angielski B1