ROK I  – Rozkład zajęć w roku akademickim 2014/2015

 

  

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

Greka

dr M.Popiołek s.116 IFK

Łacina mgr B.Gładkowska

s.116 IFK

Greka

dr M.Popiołek s.116 IFK

Łacina mgr B.Gładkowska

s.116 IFK

 

9.45 – 11.15

Logika ćw. gr.1

 dr T.Puczyłowski s.108

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.2

dr J.Hauska (I sem.)

dr K.Kuś (II sem.)

mgr P.Wasilewska-Roszkowska (II sem.) s.108

Epistemologia ćw. gr.5

mgr M.Zaręba (I sem.)

mgr J.Komorowska-Mach (II sem.)

s.209

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr 2 s.205 (dawny BUW)

dr hab. K.Krauze-Błachowicz

 

(II sem.) HISTORIA FILOZOFII I (STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ) WYKŁAD

dr hab. K.Krauze-Błachowicz

 s.205 (dawny BUW)

Epistemologia

ćw. gr.3 s.102

lek.K.Jęczmińska

 

Epistemologia

 ćw. gr.4 s.108

dr J.Gęgotek

11.30– 13.00

Wprowadzenie do filozofii

Konwersatorium gr.2

dr P.Okołowski s.205 (dawny BUW)

 

Logika ćw. gr.2

 dr T.Puczyłowski s.109

Wprowadzenie do filozofii Konwersatorium Wstęp do lektury tekstu klasycznego gr.1

dr hab. K.Krauze-Błachowicz

s.112

 

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.4

prof. W.Lorenc s.109

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.1 dr B.Kosmulska s.208

 

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.1

dr M.Salwa, mgr M.Piotrowska-Tryzno (I sem.)

mgr M.Piotrowska-Tryzno, mgr D.Kutyła, mgr K.Wejman

(II sem.) s.205

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.3 dr hab. K.Krauze-Błachowicz

s.205 (dawny BUW)

 

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.1 dr R.Tichy s.4

Historia filozofii I (średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.1 dr R.Tichy s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(starożytna. I sem.)

ćw. gr.4 dr B.Kosmulska

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.4 dr W.Wciórka

13.15 – 14.45

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK PODSTAWOWYCH WYKŁAD

dr J.Hauska (I sem.)

dr J.Gęgotek (II sem.)

prof. K.Wójtowicz (II sem.)

s.4

LOGIKA WYKŁAD

prof. T.Hołówka

s.205 (dawny BUW)

Logika ćw. gr.1

prof. A.Wójtowicz s.109

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.4 dr B.Kosmulska

mgr Ł.Kuczała s.108

FILOZOFIA WARTOŚCI Z ELEMENTAMI ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ

WYKŁAD

 dr P.Schollenberger (I sem.)

dr M.Salwa (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.3 dr B.Kosmulska

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.3 mgr P.Kołodziejczyk

15.00 – 16.30

LOGIKA WYKŁAD

prof. K.Wójtowicz s.205

(dawny BUW)

Logika ćw. gr.3

 dr T.Puczyłowski

(I sem. s.209, II sem. s.205)

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.2 dr B.Kosmulska s.102

Od II sem. Historia filozofii I (średniowieczna) s.102

ćw. gr.2 dr W.Wciórka

 

Logika ćw. gr.2

dr hab. A.Wójtowicz s.109

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.2

dr A.Wolińska s.209

 

 Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.3 prof. M.Mostowski s.102

EPISTEMOGOGIA

WYKŁAD

dr K.Kuś s.205

16.45 – 18.15

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.1

dr J.Hauska (I sem.)

dr K.Kuś (II sem.)

mgr P.Wasilewska-Roszkowska (II sem.) s.209

 

Epistemologia ćw. gr.1

mgr M.Zaręba (I sem.)

mgr A.Tuszyński (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

J.angielski B1

Logika ćw. gr.3

mgr T.Lechowski s.109

 

Historia filozofii I (starożytna, I sem.) ćw. gr.5 dr M.Trepczyński s.102

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.3

dr M.Salwa, dr A.Wolińska

s.102

 

Epistemologia ćw. gr.2

 mgr M.Zaręba (I sem.)

lek. K.Jęczmińska (II sem.)

s.108

 

J.angielski B2

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.5

 mgr M.Tomaszewski

mgr P.Kołodziejczyk

Historia filozofii I

(średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.5 dr R.Tichy

s.108

18.30 – 20.00

J.angielski B1

J.angielski B1