ROK I – Rozkład zajęć w roku akademickim 2015/2016

 

  

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

 

9.45 – 11.15

Logika ćw. gr.1

 dr hab. T.Puczyłowski s.108

Łacina mgr I.Grześczak

s.110 IFK

 

Logika ćw. gr.5

 dr hab. T.Puczyłowski s.108

Epistemologia ćw. gr.2

mgr M.Zaręba (I sem.)

mgr J.Komorowska-Mach (II sem.)

s.209

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr 2 s.205 (dawny BUW)

dr hab. K.Krauze-Błachowicz

 

(II sem.) HISTORIA FILOZOFII I (STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ) WYKŁAD

dr hab. K.Krauze-Błachowicz

 s.205 (dawny BUW)

Epistemologia

 ćw. gr.3 s.209

dr J.Gęgotek

 

Epistemologia

ćw. gr.4 mgr S.Mijas

mgr W.Wachowski (I sem.)

lek.K.Jęczmińska (II sem.) s.108

11.30– 13.00

Wprowadzenie do filozofii

Konwersatorium gr.2

dr P.Okołowski s.205 (dawny BUW)

 

Logika ćw. gr.2

 dr hab. T.Puczyłowski s.109

Wprowadzenie do filozofii Konwersatorium Wstęp do lektury tekstu klasycznego gr.1

dr hab. K.Krauze-Błachowicz

s.112

 

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.4

prof. W.Lorenc s.109

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.1 dr M.Bieniak-Nowak s.208

 

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.1

dr M.Salwa (I sem.)

mgr T.Szczpanek, mgr K.Wejman

(II sem.) s.205

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.3 dr hab. K.Krauze-Błachowicz

s.205 (dawny BUW)

 

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.1 mgr A.Erdt s.4

Historia filozofii I (średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.1 dr R.Tichy s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(starożytna. I sem.)

ćw. gr.4 dr W.Wciórka, mgr A.Erdt

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.4 dr W.Wciórka

13.15 – 14.45

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK PODSTAWOWYCH WYKŁAD

(I sem.) dr J.Hauska  s.4

(II sem.) dr A.Kuźniar

prof. K.Wójtowicz s.205

 

LOGIKA

wykład

prof. T.Hołówka

s.205 (dawny BUW)

Logika ćw. gr.3

dr hab. A.Wójtowicz s.109

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.4 dr M.Bieniak-Nowak

s.108

FILOZOFIA WARTOŚCI Z ELEMENTAMI ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ

WYKŁAD

 dr P.Schollenberger (I sem.)

dr M.Salwa (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Łacina mgr I.Grześczak

s.110 IFK

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.3 dr W.Wciórka

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I

(średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.3 dr W.Wciórka

15.00 – 16.30

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.1

(dedykowana do wykładu z Logiki prof. T.Hołówki)

dr J.Hauska (I sem.)

dr K.Kuś (II sem.)

dr A.Kuźniar (II sem.) s.108

 

LOGIKA wykład (II sem.)

prof. K.Wójtowicz

s.205 (dawny BUW)

LOGIKA

wykład (I sem.)

prof. K.Wójtowicz

s.D (Auditorium Maximum)

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.2 dr B.Kosmulska s.102

Od II sem. Historia filozofii I (średniowieczna)

ćw. gr.2 dr M.Bieniak-Nowak s.102

 

Logika ćw. gr.4

dr hab. A.Wójtowicz s.109

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.2

dr hab. A.Wolińska s.208

 

Wprowadzenie do filozofii

Konwersatorium

 gr.3 prof. J.Hołówka s.209

EPISTEMOGOGIA

WYKŁAD

dr K.Kuś s.205

16.45 – 18.15

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.2

(dedykowana do wykładu z Logiki

prof. K.Wójtowicza)

dr J.Hauska (I sem.)

dr K.Kuś (II sem.)

dr A.Kuźniar (II sem.) s.209

Epistemologia ćw. gr.5

dr R.Wieczorek s.112

 

Greka mgr M.Mikuła s.116 IFK

 

J.angielski B1

Logika ćw. gr.6

mgr J.Winkowski s.4

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.5

dr B.Kosmulska s.102

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.3

dr hab. A.Wolińska (I sem.)

mgr T.Szczpanek, mgr K.Wejman

(II sem) s.102

 

Greka mgr M.Mikuła s.116 IFK

 

J.angielski B2

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.)

ćw. gr.5  dr R.Tichy

Historia filozofii I

(średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.5 dr R.Tichy

s.108

18.30 – 20.00

Epistemologia ćw. gr.1

dr R.Wieczorek

s.102

J.angielski B2

 

J.angielski B1