ROK I – Rozkład zajęć w roku akademickim 2017/2018

 

  

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

09.45 – 11.15

Logika ćw. gr.1

 dr hab. T.Puczyłowski s.108

Epistemologia ćw. gr.4

mgr M.Zaręba s.209

 

Epistemologia ćw. gr.6

dr J.Komorowska-Mach s.102

Historia filozofii I (starożytna, I sem.) ćw. gr 2

dr K.Łapiński

s.205 (dawny BUW)

 (II sem.) HISTORIA FILOZOFII I (STAROŻYTNEJ I ŚREDNIOWIECZNEJ) WYKŁAD

dr K.Łapiński s.205

 

Łacina (I sem.) mgr I.Grześczak s.208 IF

Epistemologia ćw. gr.1

mgr B.Maćkiewicz (I sem.)

dr J.Gęgotek (II sem.) s.108

11.30– 13.00

Wprowadzenie do filozofii

Konwersatorium gr.2

dr hab. P.Okołowski

s.205 (dawny BUW)

 

Logika ćw. gr.2

 dr hab. T.Puczyłowski s.108

Wprowadzenie do filozofii Konwersatorium gr.1

prof. A.Nogal s.112

 

Wprowadzenie do filozofii konwersatorium gr.4

prof. W.Lorenc s.109

 

Łacina mgr I.Grześczak

s. 110 IFK (I sem.)

s.110 IF (II sem.)

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.4

mgr M.Damski s.208

 

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.1

dr hab. M.Salwa (I i II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I (starożytna, I sem.) ćw. gr.3

mgr M.Tomaszewski

s.205 (dawny BUW)

 

Historia filozofii I (starożytna, I sem.) ćw. gr.1

mgr M.Damski s.4

Historia filozofii I (średniowieczna, II sem.)

ćw. gr.1 mgr A.Rosłan

s.205 (dawny BUW)

 

Łacina (II sem.) mgr I.Grześczak s.110 IFK

Epistemologia  ćw. gr.5

mgr S.Mijas (I sem.)

dr J.Gęgotek (II sem.) s.109

 

Historia filozofii I

(starożytna. I sem.) ćw. gr.4

prof. M.Boczar s.205 (dawny BUW)

 

Historia filozofii I ćw. gr.4

(średniowieczna, II sem.)

prof. M.Boczar s.205

13.15 – 14.45

FILOZOFICZNE PROBLEMY NAUK PODSTAWOWYCH WYKŁAD

(I sem.) dr hab. T.Bigaj  s.205

(II sem.) dr hab. A.Kuźniar

(II sem.) prof. K.Wójtowicz s.205

LOGIKA WYKŁAD

rok I (II sem.)

dr hab. T.Puczyłowski s.4

 

LOGIKA wykład

prof. K.Wójtowicz

s.205 (dawny BUW)

Logika ćw. gr.4

prof. A.Wójtowicz s.109

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.1

dr R.Tichy s.108

FILOZOFIA WARTOŚCI Z ELEMENTAMI ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ

WYKŁAD

 dr P.Schollenberger (I sem.)

dr hab. M.Salwa (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Historia filozofii I (starożytna, I sem.)

ćw. gr.3 prof. M.Boczar

s.205 (dawny BUW)

 

Historia filozofii I (średniowieczna, II sem.) ćw. gr.3

prof. M.Boczar s.205

15.00 – 16.30

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.1

prof. T.Bigaj (I sem.)

dr hab. A.Kuźniar (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

 

Epistemologia ćw. gr.3

mgr M.Zaręba s.108

Logika ćw. gr.3

 mgr A.Wójcik s.108

 

Logika rok I ćw. gr.6

dr M.Będkowski s.102

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.2

mgr Ł.Kuczała

Historia filozofii I

(średniowieczna II sem.) ćw. gr.2

dr R.Tichy s.102

 

Logika ćw. gr.5

prof. A.Wójtowicz s.109

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.2

dr hab. M.Borowska s.108

 

Wprowadzenie do filozofii

Konwersatorium

 gr.3 prof. J.Hołówka s.209

EPISTEMOLOGIA

WYKŁAD

dr K.Kuś

s. C Audi Max. (I sem.)

s. 205 (II sem.)

16.45 – 18.15

Filozoficzne problemy nauk podstawowych ćw. gr.2

prof. T.Bigaj (I sem.)

dr hab. A.Kuźniar (II sem.) s.209

 

Epistemologia ćw. gr.2

dr R.Wieczorek s.108

 

Historia filozofii I

kon. MISH gr.1

dr M.Bienik-Nowak s.102

LOGIKA Wykład (I sem.)

dr hab. T.Puczyłowski

s.205

 

J.angielski B1

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.5

mgr A.Erdt 20h; dr W.Wciórka 10h

s.102

Historia filozofii I

(średniowieczna II sem.) gr.5

dr R.Tichy s.209

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.6

dr R.Tichy s.208

Historia filozofii I

(średniowieczna II sem.) ćw. gr.6

mgr P.Kołodziejczyk s.208

Filozofia wartości z elementami antropologii filozoficznej ćw. gr.3

dr hab. A.Wolińska

mgr M.Krasińska, mgr M.Mieszkowska s.4

 

Historia filozofii I

kon. MISH gr.4 dr W.Wciórka

s.209

 

J.angielski B2

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.5  

dr R.Tichy

s.108

 

Historia filozofii I

(starożytna, I sem.) ćw. gr.6  

mgr M.Tomaszewski

 s.102

18.30 – 20.00

Historia filozofii I

kon. MISH gr.2

dr M.Bienik-Nowak s.102

Greka (I i II sem.)

dr M.Popiołek s. 118 IFK

 

J.angielski B2

 Historia filozofii I

kon. MISH gr.3 dr W.Wciórka

s.102

Greka (I i II sem.)

dr M.Popiołek s. 118 IFK

 

J.angielski B1