ROK II  – Rozkład zajęć w semestrze  zimowym w roku akademickim 2012/2013 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

Greka dr M.Popiołek (I sem.)

s.113 IFK

Łacina dr M.Zawadzka (I sem.)

 s.110 IFK

 

Łacina mgr dr M.Zawadzka

(I sem.) s.110IFK

Greka dr M.Popiołek (I sem.) s.116 IFK

 

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.3 dr J.Łoziński (I sem.)

9.45 – 11.15

SEMIOTYKA wykład [D+W]

dr hab. A.Brożek

s.205 (dawny BUW)

Semiotyka ćw. gr.6

mgr A.Andrzejewski s.209 (s.24)

 

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.3 dr J.Łoziński (I sem.)

dr M.Kozłowski (II sem.)

s.107 (dawny BUW)

Historia filozofii nowożytnej ćw. gr.2 dr L.Juśkiewicz

s.112 (s.10A)

HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ wykład [D+W]

prof. J.Migasiński

s.107 (dawny BUW)

EPISTEMOGOGIA

wykład I D, II rok [D+W]

prof. K.Paprzycka (I sem.)

dr J.Gęgotek (II sem.) s.205 (BUW)

11.30 – 13.00

Epistemologia gr.2
mgr I.Szczeniowski
s.209 (s.24)

 

Epistemologia gr.3
mgr M.Zaręba (I sem.)

mgr K.Bielecka (II sem.)

s.108 (s.14)

SEMIOTYKA wykład

dr hab. M.Tałasiewicz

s.209 (s.24)

(PhB&V) HISTORY OF PHILOSOPHY II

(lecture)

prof. M.Poręba s.110 (s.12)

 

 

(PhB&V) EPISTEMOLOGY (lecture)

prof. K.Paprzycka

s.108 (s.14)

 

Historia filozofii nowożytnej ćw. gr.4

dr T.Wiśniewski s.208 (s.25)

 

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.1 dr J.Dobrowolski s.112 (s.10A)

13.15 – 14.45

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.2 dr L.Juśkiewicz

s.112 (s.10A)

 

Łacina mgr I.Grześczak

(I sem.) s.101 IFK

Semiotyka ćw. gr.5

dr F.Kawczyński s.108 (s.14)

 

 Epistemology (ang.) ćw. gr.4A PhB&V+Dzienne

dr R.Wieczorek s.208 (s.25)

 

(PhB&V) History of Philosophy II

(tutorial)

 mgr A.Lewańska

mgr P.Kozak s.110 (s.12)

Łacina mgr I.Grześczak

(I sem.) s.108 (14)

 

Semiotyka ćw. gr.1

dr A.Horecka s.109 (s.13)

 

15.00 – 16.30

LOGICAL SEMIOTICS (lecture)

dr hab. P.Brykczyński

s.110 (s.12)

 

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.1 dr J.Dobrowolski

s.112 (s.10A)

Łacina D+[W] (I sem.)

mgr A.Jasińska s.118 IFK

 

Łacina D+[W] (I sem.)

mgr B.Lesiuk s.101 IFK

Epistemologia ćw. [D+W] gr.1

dr J.Gęgotek s.108 (14)

Semiotyka ćw. gr.2

dr A.Horecka s.109 (s.13)

 

Łacina D+[W] (I sem.)

mgr B.Lesiuk s.118 IFK

 

 Łacina D+[W] (I sem.)

mgr A.Jasińska s.108 (14)

Historia filozofii nowożytnej

ćw. gr.3 dr M.Kozłowski (II sem.)

16.45 – 18.15

Logical Semiotics (tutorial)

dr F.Kawczyński s.110 (12)

 

HISTORIA FILOZOFII NOWOŻYTNEJ wykład D+[W]

dr J.Dobrowolski (I sem.)

dr T.Ciecierski (II sem.)

s.108 (s.14)

 

Epistemology (ang.) ćw. gr.4B PhB&V+Dzienne

dr R.Wieczorek p.102 (V)

 

EPISTEMOGOGIA

wykład  II rok [W]

mgr K.Kuś

s.110 II rok 2012-2013 II rok 2012-2013 (12)

LOGIKA II wykład [D+W]

prof. M.Mostowski

s.205 (dawny BUW)

 

Semiotyka ćw. gr.3 D+[W]

dr hab. A.Brożek s.108 (s.14)

 

18.30 – 20.00

Historia filozofii nowożytnej

ćw. [W] mgr M.Wohl

s.110 (s.12)

Historia filozofii nowożytnej ćw. gr.4 dr T.Wiśniewski

s.208 (s.25)

 

Seminarium [W] (lista seminariów)

Historia filozofii nowożytnej

ćw. [W] mgr Małgorzata Koronkiewicz s.110 (s.12)

Logika II ćw. [D+W]

prof. M.Mostowski

s.205 (dawny BUW)

 

Semiotyka ćw. gr.4 [D+W]

dr hab. A.Brożek s.108 (s.14)