ROK II  – Rozkład zajęć w roku akademickim 2013/2014 (zajęcia kursowe można wybrać również w języku angielskim)

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8.00 – 9.30

 

Łacina mgr I.Żóltowska
(I i II sem.) s 6 IFK

 

Greka  mgr M.Poszepczyńska

(I i II sem.) s.118 IFK

 

Łacina mgr I.Żóltowska
(I i II sem.) s.6 IFK

Greka mgr M.Poszepczyńska

(I i II sem.) s.118 IFK

9.45 – 11.15

SEMIOTYKA wykład [D+W]

prof. J.Jadacki

s.205 (dawny BUW)

 

LOGICAL SEMIOTICS (lecture) PhB&V

dr hab. P.Brykczyński s.110

ETYKA

wykład prof. J.Górnicka-Kalinowska (I sem.)

prof. P.Łuków (II sem.)

s.205 (dawny BUW)

Semiotyka ćw. gr.1

dr A.Horecka

s.109

 

Etyka ćw. gr.3

mgr A.Świtalska

s.102

11.30 – 13.00

Ontologia ćw. gr.3

mgr M.Zaręba

s.112

SEMIOTYKA wykład

dr hab. M.Tałasiewicz

s.209

Semiotyka ćw. gr.2

dr A.Horecka s.102

 

HISTORY OF PHILOSOPHY II

Modern Philosophy

lecture PhB&V

prof. M.Poręba s.112

Etyka ćw. gr.2

mgr E.Matuszewska

s.102

 

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.1 dr J.Dobrowolski

s.112

13.15 – 14.45

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.2

dr M.Chmura (I sem.)

dr M.Pokropski (II sem.)  s.112

 

Logical Semiotics tutorial PhB&V

dr F.Kawczyński s.208

 

Logic II (tutorial) PhB&V

mgr W.Rostworowski s.110

Semiotyka ćw. gr.6

mgr A.Ziółkowski s.112

 

Semiotyka ćw. gr.5

dr F.Kawczyński s.108

 

History of Philosophy II

 Modern Philosophy

tutorial PhB&V

 mgr A.Lewańska s.102 (I sem.)

mgr J.Jankowska s.4 (II sem.)

Ontologia ćw. gr.4

mgr P.Seidler s.102

 

Ontologia ćw. gr.2

dr. hab. M.Grygianiec

s.109

 

15.00 – 16.30

LOGIC II lecture PhB&V

dr hab. C.Cieśliński s.109

 

ONTOLOGIA

Wykład D+W

dr hab. M.Gryginiec

s.205 (dawny BUW)

HISTORIA FILOZOFII II

(nowożytna) wykład [D+W]

prof. J.Migasiński

(s.205 dawny BUW)

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.3 [D+W]

dr M.Kozłowski

s.112

16.45 – 18.15

 

Etyka ćw. gr.1 [D+W]

dr J.Różyńska

s.102

Ontologia

ćw. gr.1 [D+W]

dr. hab. M.Grygianiec

s.108

LOGIKA II wykład [D+W]

prof. M.Mostowski

s.205 (dawny BUW)

 

Semiotyka ćw. gr.3

dr hab. A.Brożek (on-line)

 

18.30 – 20.00

 

Historia filozofii II (nowożytna)

ćw. gr.4 [D+W]

dr hab. T.Wiśniewski

s.208

 

Logika II ćw. [D+W]

prof. M.Mostowski

s.205 (dawny BUW)

 

Semiotyka ćw. gr.4 [D+W]

dr S.Ivanyk s.108